De Ringvaart bij de Vijfhuizerdijk met de fiets- en voetgangersbrug

Ringdijk en Ringvaart veiliger en mooier

15 februari 2023
Openbare ruimte

In 2017 heeft de gemeenteraad de Visie Ringdijk en Ringvaart unaniem vastgesteld. De ambitie van de visie is om van de Ringdijk en de Ringvaart een veilige en aantrekkelijke voordeur van de Haarlemmermeerpolder te maken. De dijk wordt ook aantrekkelijker voor bewoners en voor recreanten en toeristen.

Wat is er gedaan?

Voor de uitvoering van de visie is de gemeente de afgelopen vier jaar aan de slag gegaan met verschillende ingrepen en werkzaamheden.

Verkeerveiligheid 

Om de verkeersveiligheidte verbeteren zijn verschillende plekken op de Ringdijk afgesloten voor doorgaand autoverkeer of vrachtverkeer. Dit is gebeurd in Leimuiderbrug, Weteringbrug, Zwanenburg en Nieuwe Meer (alleen vrachtverkeer). Ook zijn fietsstraten en fietsstroken aangelegd in Nieuwe Meer, Burgerveen, Weteringbrug, Buitenkaag en Huigsloot. De meeste chicanes, die volgens velen slecht waren voor de verkeersveiligheid, zijn weggehaald.

Leefbaarheid en recreatie

Over een lengte van negen kilometer zijn jaagpaden aangelegd. Deze liggen tussen Lijnden en Zwanenburg, in Burgerveen, Weteringbrug, tussen Burgerveen en Rijsenhout en op de Vijfhuizerdijk. Daardoor is meer ruimte voor voetgangers.

Nieuwe steigers zorgen voor meer ruimte voor recreatie aan het water. De steigers komen te liggen in Buitenkaag, Weteringbrug, Aalsmeerderbrug, Lijnden, Lisserbroek en Burgerveen. Hier is de scoutingsteiger hersteld.

Er is ook meer ruimte voor fietsers door de nieuwe fietsstraten en afsluitingen voor doorgaand gemotoriseerd vervoer. Nieuwe bankjes op de Ringdijk met oplaadpunten voor elektrische fietsen, de aanleg van het Gemaalpark in Buitenkaag en de aansluiting op Wandelnetwerk Zuid Kennemerland zijn ook onderdeel van de uitvoering van de visie. Het mooie is: de oplaadpunten voor e-bikes zijn op zonne-energie!

Kaartje werkzaamheden Ringdijk

Een kaartje laat de werkzaamheden op en aan de Ringdijk zien.

Werk gaat door

De gemeente Haarlemmermeer gaat verder met het werk aan de Ringdijk. Op de planning staat onder andere de aanleg van fietsstraten in Vijfhuizen en Rijsenhout. De Zwanenburgerdijk wordt voor een deel een fietsstraat. De dijk krijgt in Beinsdorp en Zwaanshoek fietsstroken en er komt daar meer groen. Ook staan er meer bankjes, steigers en jaagpaden op het programma. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokken dorpsraden. 

Dorpsraden

De gemeente heeft de dorpsraden van kernen aan de Ringvaart gevraagd wat zij vinden van de verandering van de dijk. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner van de gemeente. De werkzaamheden aan de dijk hebben soms tot veel weerstand geleid. Toch zijn de dorpsraden nog tamelijk neutraal. En de dorpsraden van Beinsdorp, Cruquius, Vijfhuizen en Zwaanshoek, waar tot nu toe weinig is gedaan, hebben hun wensen voor de Ringdijk kenbaar gemaakt.  Ook zij willen graag jaagpaden en bankjes. Sommigen vragen ook om een autoluwe dijk en of de aanleg van een fietsstraat.

Mooiere dijk, minder verkeer

Wethouder Marja Ruigrok (Verkeer & Vervoer): “Als gemeente hebben we een veilige, aantrekkelijke en herkenbare dijk voor ogen. Daar zijn we goed mee op weg. Maar we zijn nog niet klaar en daarom gaan we door met de aanleg van onder meer fietsstraten, jaagpaden en steigers. Daardoor wordt de dijk nóg mooier.”

Meer informatie

Meer informatie over de evaluatie en het vervolg van de plannen voor de Ringdijk en Ringvaart is te vinden op de site www.ringdijk-ringvaart.nlexterne-link-icoon.