Meer voor Elkaar

Samen behouden we de zorgzame gemeente, waar het goed leven is. Waar iedereen - jong en oud - kansen krijgt en benut, waar voldoende werk is en genoeg vrijetijdsvoorzieningen. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en waar zorg en ondersteuning op maat is.

We richten ons hierbij op vier thema's: Op deze site vindt u informatie over wat de samenleving "Meer voor Elkaar" maakt. Een overzicht van activiteiten, initiatieven en voorbeeldprojecten. Maar ook verhalen achter de zorg om iemand. Wat houdt het in om pleegouder te zijn? Hoe kunnen maatjes elkaar helpen? Welke ondersteuning kunnen mantelzorgers ontvangen? Mensen staan er niet alleen voor. Samen krijgen we Meer voor Elkaar! 

https://haarlemmermeergemeente.nl/sites/default/files/styles/page_image/public/sociale_kaart_haarlemmermeer_beeldmerk.png?itok=ZKzOGqhJ
 
Meer informatie over alle instellingen in Haarlemmermeer op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg, sport en cultuur? Sociale kaart Haarlemmermeer biedt een digitaal overzicht.