Meer voor Elkaar

Samen behouden we de zorgzame gemeente, waar het goed leven is. Waar iedereen - jong en oud - kansen krijgt en benut, waar voldoende werk is en genoeg vrijetijdsvoorzieningen. Een samenleving waar mensen naar elkaar omkijken en waar zorg en ondersteuning op maat is.

Op deze site vindt u informatie over wat de samenleving "Meer voor Elkaar" maakt. Een overzicht van activiteiten, initiatieven en voorbeeldprojecten voor iedereen. Wat doen we voor inwoners met een idee, inwoners die een woning zoeken, inwoners die werk zoeken, jeugd, senioren, mantelzorgers en vrijwilligers? Mensen staan er niet alleen voor. Samen krijgen we Meer voor Elkaar! 


 
Meer informatie over alle instellingen in Haarlemmermeer op het gebied van welzijn, gezondheid, zorg, sport en cultuur? Sociale kaart Haarlemmermeer biedt een digitaal overzicht.