Haarlemmermeer van morgenHaarlemmermeer van morgen logo

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Haarlemmermeer van morgen

Op deze website vindt u informatie over de verschillende toekomstvisies zoals de omgevingsvisie, verdichtingsvisie of de visie polderlinten. Ook wordt duidelijk hoe meegedacht kan worden. De visies zijn verdeeld per onderwerp: Bouwen, Aantrekkelijk Wonen en Klimaat & Energie.

Omgevingsvisie

Op Haarlemmermeer van Morgen is een belangrijke plek ingeruimd voor de omgevingsvisie. Daarin staat hoe Haarlemmermeer er over twintig jaar uit ziet, hoe mensen hier gezond en veilig kunnen wonen en hoe de gemeente goed bereikbaar blijft en economisch welvarend.

Thema’s uit de omgevingsvisie werken we uit in andere visies, nota’s en plannen, zoals de verdichtingsvisie en de visie polderlinten. Ook deze deeluitwerkingen zijn te vinden op deze website.  

Zienswijze indienen 

Bij het maken van veel visies zijn of worden bewoners en andere belanghebbenden betrokken. Ook als een visie bijna af is kunnen zij nog aanvullingen of aanmerkingen hebben. Die kunnen ze laten weten aan de gemeente als een visie ter inzage ligt. Tijdens deze fase kan iedereen een zienswijze indienen. Deze zienswijzen leiden soms tot aanpassing van een visie of plan. In een zogenaamde nota van beantwoording staat dan waar de zienswijzen over gaan en hoe ze zijn verwerkt in de definitieve visie.

De toekomstvisies kunt u vinden op de website van gemeente Haarlemmermeer. Dat zijn alle visies die op dit moment ter inzage liggen en waarop iedereen zijn of haar zienswijze kan indienen.

Nieuws