.

Nieuwsoverzicht

Een infographic met drie plaatjes over de omgevingsvisie

Bouwen aan het Haarlemmermeer van morgen

Met het gereedkomen van de verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid heeft de gemeente een stevige basis gelegd voor het Haarlemmermeer van morgen. De onderliggende boodschap: Haarlemmermeer moet koesteren wat het heeft en slim bouwen aan de toekomst.
26 januari 2022
Een infographic met drie plaatjes over de omgevingsvisie

35 reacties Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040

Dorpsraden, gemeentes uit de regio, ontwikkelaars van woningbouwprojecten, bewoners, Schiphol, de fietsersbond en anderen hebben een reactie gegeven op de omgevingsvisie van Haarlemmermeer. In totaal heeft de gemeente 35 van deze zienswijzen ontvangen.
16 december 2021
Het stationsgebied in Hoofddorp vanuit de lucht gezien

Gebiedsplan gemaakt voor stationsgebied Hoofddorp

Met de komst van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp krijgt het stationsgebied een aantrekkelijk stads karakter met ongeveer 15.500 extra woningen en 11.000 arbeidsplaatsen.
8 december 2021
Twee mannen doen oefeningen aan rekstokken in een bos

Visie op landschap en recreatie

Haarlemmermeer groeit en bloeit en staat dus voor grote uitdagingen. Alleen al de bouw van duizenden nieuwe woningen. Maar ook de energietransitie en klimaatadaptatie hebben invloed op de omgeving waarin we wonen, werken en recreëren.
25 november 2021
Een kaartje van Haarlemmermeer met daarop de locaties waar gebouwd gaat worden

'Bouwen doen we samen'

In Haarlemmermeer worden 20.000 woningen gebouwd. De gebieden waar dit mogelijk is, zijn al aangewezen. Als de Noord/Zuidlijn doorgetrokken kan worden naar Hoofddorp, kunnen er nog eens 10.000 woningen extra bijkomen in het stationsgebied.
25 november 2021
Impressie stationsgebied Hoofddorp

Grote ambities voor stationsgebied Hoofddorp

Het Verdichtingsplan Stationsgebied Hoofddorp laat de plannen zien voor het stationsgebied van Hoofddorp. Het gebied krijgt een aantrekkelijk stads karakter met ongeveer 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen. In september 2021 stelde de raad het Verdichtingsplan vast.
12 november 2021
Een impressie van de polderlinten

Trotse dragers van het landschap

Ze zijn kenmerkend voor Haarlemmermeer: de lange polderwegen met daaraan bomen, boerderijen, bedrijven en akkers. Om deze polderlinten te beschermen én verder te ontwikkelen heeft de gemeente een visie ontwikkeld die de komende zes weken ter inzage ligt.
3 november 2021
Drie jonge mannen zijn buiten aan het sporten. Ze doen push-ups

Denken over de toekomst is keuzes maken

Nog tot 25 oktober ligt de ontwerp-omgevingsvisie ligt de visie ter inzage. InforMeer publiceerde al een aantal artikelen over deze toekomstvisie om kort te vertellen waar die over gaat. In dit artikel gaat het over de keuzes die de gemeente moet maken.
18 oktober 2021
Impressie van hoe Hoofddorp eruit kan komen te zien

Verdichten om het polderlandschap open te houden

Waar en hoe kan de gemeente Haarlemmermeer groeien? Op die twee vragen geeft de verdichtingsvisie een antwoord. De concept-versie is nu af en ligt de komende zes weken ter inzage. Iedereen die wil, kan van 13 oktober tot 30 november op de concept-verdichtingsvisie reageren.
6 oktober 2021
Tuibrug Harp van Santiago Calatrava in de Noordelijke Randweg

Praat mee over de toekomst van Haarlemmermeer

De gemeente Haarlemmermeer werkt elke dag aan een fijne en leefbare plek. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is om de gemeente zo duurzaam en bereikbaar mogelijk te houden. Hiervoor wordt een Verkeersstructuurplan (VSP) voor 2040 opgesteld.
28 september 2021