.

Nieuwsoverzicht

Impressie van het nieuwe Stationsgebied

Denk mee over Stationsgebied Hoofddorp

Het Stationsgebied ziet er in de toekomst heel anders uit dan nu. De gemeente wil dat het een aantrekkelijke en groene plek wordt waar bewoners, bedrijven en bezoekers met plezier kunnen wonen, werken en ontspannen.
21 juli 2022
Luchtfoto van het centrumgebied van Hoofddorp

18 miljoen subsidie voor centrumgebied Hoofddorp

Haarlemmermeer krijgt onder voorwaarden van medefinanciering achttien miljoen euro van het Rijk om aanpassingen te doen aan de infrastructuur in het centrum van Hoofddorp.
29 juni 2022
Bezoekers tijdens de informatiemarkt Stationsgebied Hoofddorp

Informatiemarkt over het Stationsgebied goed bezocht

Op dinsdag 19 april vond de eerste informatiemarkt over het Stationsgebied plaats in het MBO College Airport. Het doel is om in het Stationsgebied in Hoofddorp ruimte te maken voor ongeveer 15.500 woningen en 11.000 extra arbeidsplaatsen.
28 april 2022
Een getekende impressie van het Stationsgebied in Hoofddorp

Informatiemarkt Stationsgebied Hoofddorp

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er 35.000 tot 40.000 woningen bij. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. En met de komst van de metro naar Hoofddorp krijgt het Stationsgebied een stads karakter met ongeveer 15.500 woningen en 11.000 arbeidsplaatsen.
13 april 2022
Jongeren die buiten aan het fitnessen zijn

Samen maken we Haarlemmermeer

Hoe ziet Haarlemmermeer er in de toekomst uit? Dat staat in een aantal visies die de gemeente de afgelopen tijd heeft gemaakt. In de Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040 komen de thema’s uit al die visies samen. De Omgevingsvisie is nu af en vastgesteld door de gemeenteraad.
16 maart 2022
Minister Hugo de Jonge bekijkt de plannen van het stationsgebied in Hoofddorp

Minister onder de indruk van plannen stationsgebied

Hij is nu een paar weken minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en heeft veel werkbezoeken. Wat heeft Nederland nodig, als het om woningbouw gaat?
16 februari 2022
wethouder Jurgen Nobel op een kraan

Voor bouwen van huizen moet je alle stakeholders aan tafel hebben

Hoe kunnen we snel veel (betaalbare) woningen bijbouwen in Haarlemmermeer? Op woensdag 26 januari was er een digitale bijeenkomst voor ambtenaren, ontwikkelaars en corporaties. Hoe ziet Haarlemmermeer van morgen eruit? Wat moet de gemeentelijke organisatie hiervoor doen?
27 januari 2022
Een infographic met drie plaatjes over de omgevingsvisie

Bouwen aan het Haarlemmermeer van morgen

Met het gereedkomen van de verdichtingsvisie, de visie polderlinten en het klimaatadaptatiebeleid heeft de gemeente een stevige basis gelegd voor het Haarlemmermeer van morgen. De onderliggende boodschap: Haarlemmermeer moet koesteren wat het heeft en slim bouwen aan de toekomst.
26 januari 2022
Een infographic met drie plaatjes over de omgevingsvisie

35 reacties Omgevingsvisie Haarlemmermeer 2040

Dorpsraden, gemeentes uit de regio, ontwikkelaars van woningbouwprojecten, bewoners, Schiphol, de fietsersbond en anderen hebben een reactie gegeven op de omgevingsvisie van Haarlemmermeer. In totaal heeft de gemeente 35 van deze zienswijzen ontvangen.
16 december 2021
Het stationsgebied in Hoofddorp vanuit de lucht gezien

Gebiedsplan gemaakt voor stationsgebied Hoofddorp

Met de komst van de Noord/Zuidlijn naar Hoofddorp krijgt het stationsgebied een aantrekkelijk stads karakter met ongeveer 15.500 extra woningen en 11.000 arbeidsplaatsen.
8 december 2021