Spoorzone HoofddorpSpoorzone Hoofddorp logo

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Spoorzone Hoofddorp

Centraal in Haarlemmermeer ligt over een aantal jaar Spoorzone Hoofddorp. Dit is het gebied rondom het station van Hoofddorp. Het wordt een veelzijdige plek om te wonen, te ondernemen en te leven. Voor mensen die hier nu al wonen, nieuwkomers uit de omgeving of reizigers die net zijn geland op Schiphol. Hier is altijd wat te doen en is de rust en het groen dichtbij.

In het gebied rondom het station van Hoofddorp bouwen we daarom tot 10.000 woningen. Ook maken we ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. Het grootste deel van de woningen komt in Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. De ontwikkeling versterkt Hoofddorp als stad. Het verlengen van de Noord/Zuidlijn geeft nieuwe mogelijkheden in het gebied. Spoorzone wordt een bruisend gebied om te wonen, werken en ontspannen. De ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp duurt ongeveer 20 jaar.

Haarlemmermeer groeit

Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer tussen de 20.000 en 40.000 woningen bij. Ook komen er meer locaties voor bedrijven en voorzieningen zoals winkels en scholen. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. Op de site Haarlemmermeer van Morgen leest u meer over de visie van de gemeente en de plannen voor de toekomst.

De gemeente heeft een concept Ontwikkelkader gemaakt

Dit is het plan op hoofdlijnen van de gemeente voor de toekomst van Spoorzone Hoofddorp. Ook staat erin hoe we dit uitwerken in het ontwerp van straten, woningen, groen en winkels. Het concept Ontwikkelkader geeft een beeld van het gebied over 20 jaar. Download het complete concept Ontwikkelkader of lees de samenvatting. Het college van burgemeester en wethouders heeft het op 26 september 2023 vrijgegeven voor participatie. Daarom nodigt de gemeente mensen uit om te laten weten wat ze van het concept Ontwikkelkader vinden. Daarna komt er een definitief Ontwikkelkader.