Spoorzone HoofddorpSpoorzone Hoofddorp logo

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Spoorzone Hoofddorp

Centraal in Haarlemmermeer ligt over een aantal jaar Spoorzone Hoofddorp. Dit is het gebied rondom het station van Hoofddorp. Het wordt een veelzijdige plek om te wonen, te ondernemen en te leven. Voor mensen die hier nu al wonen, nieuwkomers uit de omgeving of reizigers die net zijn geland op Schiphol. Hier is altijd wat te doen en is de rust en het groen dichtbij.

In het gebied rondom het station van Hoofddorp bouwen we daarom tot 10.000 woningen. Ook maken we ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. Het grootste deel van de woningen komt in Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid. De ontwikkeling versterkt Hoofddorp als stad. Het verlengen van de Noord/Zuidlijn geeft nieuwe mogelijkheden in het gebied. Spoorzone wordt een bruisend gebied om te wonen, werken en ontspannen. De ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp duurt ongeveer 20 jaar.

Haarlemmermeer groeit

Tot 2040 komen er in Haarlemmermeer tussen de 20.000 en 40.000 woningen bij. Ook komen er meer locaties voor bedrijven en voorzieningen zoals winkels en scholen. Hoofddorp groeit door naar een stad met meer dan 100.000 inwoners. Op de site Haarlemmermeer van Morgen leest u meer over de visie van de gemeente en de plannen voor de toekomst.

De gemeente heeft een Ontwikkelkader gemaakt 

Dit is het plan op hoofdlijnen van de gemeente voor de toekomst van Spoorzone Hoofddorp. Ook staat erin hoe we dit uitwerken in het ontwerp van straten, woningen, groen en winkels. Het Ontwikkelkader geeft een beeld van het gebied over 20 jaar. Het gaat vooral over de deelgebieden die aangewezen zijn voor woningbouw: Stationskwartier (met het station en het stationsplein) en Graan voor Visch Zuid. Stationskwartier wordt het meest stadse deel van Spoorzone. Graan voor Visch Zuid wordt een gebied met woningen en lokale en regionale bedrijven. Bij de raad wordt geld aangevraagd voor (onder andere) het uitwerken van toekomstplannen voor deze twee deelgebieden.  

Download het complete Ontwikkelkaderexterne-link-icoon of lees de samenvattingexterne-link-icoon.  

Bij het maken van het Ontwikkelkader konden inwoners, bedrijven uit het gebied, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties laten weten wat ze ervan vinden. Alle reacties die we hebben ontvangen staan in een participatieverslagexterne-link-icoon. In dat verslag staat wat de gemeente in het concept Ontwikkelkader aanpast. Ook staat erin welke reacties niet zijn verwerkt en waarom niet. 

Op dinsdag 18 juni 2024 heeft BenW besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp vast te stellen en geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van de eerste deelgebieden. Naar verwachting neemt de raad in het najaar een besluit over het Ontwikkelkader. Het definitieve Ontwikkelkader is nu nog een concept totdat de raad het vaststelt.