Plannen

Er komen tot 10.000 woningen en 11.000 werkplekken in Spoorzone Hoofddorp.

Samen met wijken Stadscentrumexterne-link-icoon, Hyde Parkexterne-link-icoon en Roosevelt wordt Spoorzone een compleet centrumgebied voor Hoofddorp.

Hiermee:

  • verminderen we het tekort aan woningen in Haarlemmermeer;
  • zorgen we voor verschillende soorten woningen, vooral voor mensen die alleen wonen. Of met een klein gezin;
  • maken we een plek waar mensen graag wonen, werken en verblijven.

De nieuwe woningen in Spoorzone komen in de deelgebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid.

Concept Ontwikkelkader 

Het concept van het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp is klaar. Dit is de visie van de gemeente op de toekomst van Spoorzone Hoofddorp. Ook staan hierin de regels voor de uitwerking van die visie. Het college van burgemeester en wethouders heeft het op 26 september 2023 vrijgegeven voor participatie. Daarna komt er een definitief Ontwikkelkader. Download het complete concept Ontwikkelkader of lees de samenvatting

Verdichtingsplan en gebiedsplan

In 2021 stelde de gemeenteraad het Verdichtingsplanexterne-link-icoon voor het Stationsgebied van Hoofddorp vast. Met het Verdichtingsplan kiest Haarlemmermeer voor een Spoorzone met een stads (in plaats van dorps) karakter. Het bestaat uit een mix van wonen, werken, leren, verplaatsen, verblijven en recreëren. Er komt dus meer en hogere bebouwing op een stuk grond dan in andere delen van Hoofddorp. In 2022 stelde de gemeenteraad het Gebiedsplan Hoofddorpexterne-link-icoon vast.

Verdichtingsplan voor Stationsgebied van Hoofddorp

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

De gemeente speelt een actieve rol

Dit is belangrijk om een grote ontwikkeling als Spoorzone Hoofddorp zo snel mogelijk uit te voeren. En betaalbare woningen, groen en voorzieningen mogelijk te maken op deze plek.

Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders op de deelgebieden Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid vanaf 17 maart 2022 de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) gevestigd. Op 2 juni 2022 heeft de gemeenteraad ermee ingestemd. Hiermee heeft de gemeente een ‘eerste recht van koop’ op het moment dat een eigenaar percelen (gebouwen en grond) wil verkopen.

Samenwerking

Haarlemmermeer werkt voor de ontwikkeling van Spoorzone samen met andere partijen: provincie Noord-Holland en de Metropoolregio Amsterdam, de ministeries van Infrastructuur & Waterstaat en Binnenlandse Zaken, de Vervoerregio Amsterdam, ProRail en NS.