Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

330 nieuwbouwwoningen vormen samen Rooseveltpark

Rooseveltpark is de strook op bedrijventerrein De President grenzend aan de Hoofdvaart. In de structuurvisie Haarlemmermeer en de deelstructuurvisie Hoofdorp wordt deze strook benoemd als potentiële locatie voor woningbouw met een hoogwaardige uitstraling. Hieruit is een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) opgesteld en deze is op 8 juli 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Het college van B&W heeft al eerder ingestemd met de Projectovereenkomst (POK) en bijbehorend financieel kader.

De stedenbouwkundige kaders voor Rooseveltpark zijn op hoofdlijnen vastgelegd in de Essentiekaart De Parken Hoofddorp Zuid-Oost. 

Op basis daarvan is voor Rooseveltpark een woningbouwprogramma ontwikkeld van circa 330 huur- en koopappartementen. 

Bekijk Raadsvoorstel en Stedenbouwkundig Plan van Eisen Rooseveltparkexterne-link-icoon

3D-visualisatie van het Rooseveltpark in het landschap

Afbeelding: 3D-visualisatie van het Rooseveltpark in het landschap

Laatste stand van zaken

Augustus 2023: De gemeente en de ontwikkelaars zijn momenteel in overleg over het plan. Het originele plan bleek niet haalbaar. De ontwikkelaars willen het plan zo veel als mogelijk in lijn met het originele ontwerp ontwikkelen en hebben een voorstel voor een aangepast plan gedaan. Naar verwachting volgt in Q1 2024 meer informatie. 

3D-visualisatie van het Rooseveltpark

Afbeelding: 3D-visualisatie van het Rooseveltpark

Vragen?

Neem contact op met projectmanager Sander Post van de gemeente Haarlemmermeer, via sander.post@haarlemmermeer.nl.