.

Hoofddorp-Zuid

Kaart projecten Hoofddorp-Zuid 2019
Overzichtskaart projecten Hoofddorp-Zuid 2019. In het zuiden van Hoofddorp gebeurt veel. Nieuwe woonwijken worden gebouwd naast de Toolenburgerplas, tussen de Bennebroekerweg en Nieuwe Bennebroekerweg en langs de Hoofdvaart.

Naast wonen is er in Hoofddorp-Zuid ook ruimte voor groen, sport en recreatie. Met PARK21 om de hoek.  

Nieuws