9 maart: Informatiemarkt PARK21 en project Weg om de Zuid!

15 februari 2024
Bijeenkomsten, Hoofddorp-Zuid

Haarlemmermeer groeit en er gebeurt veel tegelijk in Nieuw-Vennep West en Hoofddorp Zuid. PARK21 is volop in ontwikkeling, er komen veel woningen en nieuwe inwoners bij en ook het verkeer neemt toe. De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg leidt het verkeer straks beter langs de zuidrand van Hoofddorp. Met de verdere aanleg van PARK21 komt er extra ruimte voor het doorbrengen van vrije tijd. Wilt u meer weten over deze projecten of heeft u vragen? Kom dan zaterdag 9 maart tussen 11.00 en 15.00 uur naar de informatiemarkt over PARK21 en het project Weg om de Zuid. U bent van harte welkom!

Op de informatiemarkt vindt u informatie over de stand van zaken van de verschillende projecten. Ook het project HOV Haarlemmermeer zuidwest is aanwezig. Deze nieuwe busbaan, een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding (HOV), verbindt straks Lisserbroek met het station van Hoofddorp. U kunt op de markt in gesprek met medewerkers van de gemeente. Zij beantwoorden graag uw vragen en bespreken uw ideeën. Voor kinderen is er een speciale kinderhoek, neem ze gerust mee. De bijeenkomst is in de Van Zantenhal, IJweg 1415 in Nieuw-Vennep.  

Plannen 

Op de informatiemarkt staan medewerkers klaar om u meer informatie te geven over de volgende (deel)projecten:  

  • PARK21:
  1. Algemeen
  2. Noordwestelijk deel (gebied dat al is aangelegd) 
  3. Deelgebied Groot Vennep 
  4. Park-Evenemententerrein 
  5. Deelgebied Flumen 
  6. Park-Polderlanden/Parklanden 
  7. Deelgebied IJweg
  • Project Weg om de Zuid (verbetering Nieuwe Bennebroekerweg) 
  • HOV Haarlemmermeer zuidwest (nieuwe busbaan tussen Lisserbroek en station Hoofddorp) 

PARK21 krijgt veel uitbreiding

De gemeente werkt samen met inwoners, ondernemers, boeren, investeerders en andere overheden aan PARK21, het groene recreatiehart van Haarlemmermeer. Een groot park in ontwikkeling, met ruimte voor sport en ontspanning, landbouw, innovatie, educatie en veel groen. De komende tijd krijgt PARK21 veel uitbreiding. 
In het midden van het park komt deelgebied Groot Vennep, met veel water, groen en paden. Hiervoor is een voorlopig ontwerp gemaakt. Dit jaar wil de gemeente starten met de aanleg. In het oosten komen het Park-Evenemententerrein en Park-Polderlanden. Ook voor het Park-Evenemententerrein is een voorlopig ontwerp uitgewerkt. Zodra dit ontwerp klaar is, wil de gemeente ook hier starten met de aanleg. Daarnaast start de ontwerpfase voor deelgebied Flumen (achter de Van Zantenhal) en het deelgebied met de recreatieplas ten oosten van de IJweg.   

Weg om de Zuid werkt aan optimalisatie voorkeursvariant  

Om de toenemende verkeersdrukte aan de zuidzijde van Hoofddorp aan te kunnen en de komst van nieuwe woningen mogelijk te maken, werkt de gemeente aan het verbeteren van de Nieuwe Bennebroekerweg. Dat doet zij samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. De verbeterde Nieuwe Bennebroekerweg moet zorgen voor een goede bereikbaarheid, een betere verkeersveiligheid én vlotte doorstroming. De gemeenteraad heeft een voorkeursalternatief vastgesteld. Dit geeft onder andere weer waar het tracé van de opgewaardeerde weg komt te liggen. Samen met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden wordt het voorkeursalternatief nu geoptimaliseerd en omgezet naar een schetsontwerp. De gemeente verwacht voor de zomer een besluit te kunnen nemen over de optimalisatie van de voorkeursvariant.  

HOV Haarlemmermeer zuidwest  

Samen met de provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam wil de gemeente HOV realiseren voor de bewoners van de nieuwbouwlocaties bij Nieuw-Vennep west en Hoofddorp zuid. Daarnaast wil de gemeente beter HOV voor inwoners in bestaande woonwijken aan de randen van Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Denk aan Getsewoud, Floriande en Tudorpark. Dit HOV in de vorm van R-net bussen over een vrije busbaan wordt onderdeel van de HOV-verbinding Noordwijk-Lisse-Hoofddorp-Schiphol. In Haarlemmermeer gaat deze bus rijden via Lisserbroek, Nieuw-Vennep west, Hoofddorp zuid en het NS-station van Hoofddorp. Hoe de route precies gaat worden wordt de komende maanden samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uitgewerkt in een planstudie.    

Meer informatie

Ga naar de webpagina van project Weg om de Zuid.

Ga naar de webpagina van HOV Haarlemmermeer Zuidwest.

Gepubliceerd op: 

15 feb 2024