.

Nieuw-Vennep West

Kaart: gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West

De Westkant van Haarlemmermeer is een interessant gebied voor woningbouw. Een van de locaties hier is Nieuw-Vennep West, dichtbij de kern Nieuw-Vennep en bijna 300 hectare groot. Nieuw-Vennep West biedt kansen voor woningen die in de behoeften van de eigen inwoners en mensen uit de regio voorzien. Het moet een goed bereikbaar, aantrekkelijk en duurzaam gebied worden, waar mensen graag willen wonen. Nieuw-Vennep West heeft een uitdagende wateropgave. Dat biedt ook kansen voor een onderscheidend karakter van de wijk. Net als het behoud van de openheid van landschap. Nieuw-Vennep West grenst aan Getsewoud met in het westen Beinsdorp aan de Ringvaart.

Onderzoek haalbaarheid

De gemeente en de samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West hebben in de zomer van 2018 afgesproken samen te onderzoeken of en hoe Nieuw-Vennep West ontwikkeld kan worden. In november 2018 heeft het college van B&W hiervoor het ‘Plan van Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’ vastgesteld. De gemeente en de Samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West werken nu onder andere aan een Programma van Eisen en een globaal Stedenbouwkundigplan om meer zicht te krijgen op de uitgangspunten en randvoorwaarden voor woningbouw op deze plek. Voor de zomer van 2019 worden dorpsraden, belangenorganisaties en inwoners gevraagd om hierop hun visie te geven.

De Samenwerkende grondeigenaren Nieuw-Vennep West zijn AM, Bouwinvest, Rotij, Verwelius en Ymere.

Meer informatie 

Heeft u vragen over Nieuw-Vennep West? Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl en vermeld als onderwerp ‘woningbouwontwikkeling Nieuw-Vennep West’.