.

Nieuw-Vennep-West

De westkant van Haarlemmermeer is een interessant gebied voor woningbouw. Een van de locaties hier is Nieuw-Vennep-West. Het weidse gebied is bijna 300 hectare groot. Het grenst in het oosten aan Getsewoud en in het westen aan Beinsdorp. Het ligt tussen de Noordelijke Randweg, de N205 (Driemerenweg) en de N207 (Leimuiderweg). 

De gronden in Nieuw-Vennep-West zijn eigendom van AM, Bouwinvest, Rotij, Verwelius en Ymere. Deze grondeigenaren werken samen met de gemeente, de landschapsontwerpers van Landlab en Faro architecten aan plannen voor de nieuwe woonwijk. Een goede bereikbaarheid en duurzaamheid zijn belangrijke voorwaarden bij de ontwikkeling van het gebied. Nieuw-Vennep-West moet een groene wijk worden waar je het ‘poldergevoel’ ervaart en waar ruimte is voor landbouw, recreatie en woningen. Het is de bedoeling dat er 3.000 tot 4.000 woningen komen in verschillende prijsklassen, voor jong en oud, huur en koop. In 2022 moet het ‘stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen’ voor Nieuw-Vennep-West af zijn. Dan neemt de gemeenteraad er een besluit over. Dan wordt ook duidelijk of de wijk er zeker komt. 


Kaart Nieuw-Vennep West woningbouw

Kaart: gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West

Klankbordgroep Nieuw-Vennep-West van start  

De gemeente vindt het belangrijk dat inwoners, dorpsraden en belangenorganisaties kunnen meedenken. Daarom is er een klankbordgroep. De leden van de klankbordgroep hebben elk hun eigen inbreng. Betaalbare woningen en woningen voor jongeren zijn belangrijk. De samenhang tussen het oude centrum, Getsewoud en Nieuw-Vennep-West is ook belangrijk. Ook wil de klankbordgroep het verkeer op de wegen rond Nieuw-Vennep en Nieuw-Vennep-West bespreken. Want extra woningen betekent extra bewoners en dat betekent ook extra verkeer.  

Begin 2022 krijgt de klankbordgroep te zien hoe hun suggesties, wensen en ideeën zijn verwerkt in de eerste versie van het ‘stedenbouwkundig plan op hoofdlijnen’.

2018: Onderzoek haalbaarheid

In 2018 hebben de gemeente en de samenwerkende grondeigenaren afgesproken te onderzoeken of en hoe Nieuw-Vennep-West ontwikkeld kan worden. Daarna heeft het college van B&W het ‘Plan van Aanpak Onderzoek haalbaarheid gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’ vastgesteld. Ook heeft de gemeente een Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Daarin staan de regels voor ontwikkeling van dit gebied. Dat gebruiken de grondeigenaren en ontwerpers bij het maken van het stedenbouwkundig plan. Wanneer de gemeente en de grondeigenaren tot overeenstemming komen over de voorwaarden voor een ontwikkeling sluiten ze een overeenkomst.  

Meer informatie

Heeft u vragen over Nieuw-Vennep-West? Stuur dan een mail naar info@haarlemmermeer.nl en vermeld als onderwerp ‘Gebiedsontwikkeling Nieuw-Vennep West’.