.

Nieuwsoverzicht

Luchtfoto van het Pionier-Bolsterrein

Masterplan Pionier-Bolsterrein Nieuw-Vennep naar gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om het masterplan Pionier-Bolsterrein vast te stellen. Dat masterplan geeft het kader en de regels voor de verandering van het vroegere Bolsterrein en bedrijventerrein De Pionier in een gemengd woon-werkgebied.
19 januari 2022
artist impression van de woningen aan de Veldbloemstraat

Hoorzitting gemeenteraad over bestemmingsplan Veldbloemstraat

Op 13 januari 2022 is er een hoorzitting van de gemeenteraad over het nieuwe bestemmingsplan voor de Veldbloemstraat in Nieuw-Vennep. De (digitale) hoorzitting is op 13 januari om 14.30 uur en is te volgen via de website van de gemeente.
10 januari 2022
Nieuwe Kom

Nieuwe Kom centrumgebied parkeren

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten het centrum van Nieuw-Vennep aan te wijzen als ‘centrumgebied’ voor parkeren. Hiervoor was de parkeernorm ‘rest bebouwde kom’.
7 december 2021

Inzageperiode masterplan Pionier-Bolsterrein voorbij

In het ontwerp-masterplan van het Pionier-Bolsterrein staat hoe het gebied in een gemengd woon-werkgebied kan veranderen. In het masterplan staan ook regels waar eigenaren die in het gebied willen gaan bouwen zich aan moeten houden.
2 december 2021
Flexwoningen Sarabande

Flexwoningen Sarabande

Er ligt een plan om het tijdelijke noodgebouw voor basisschool 't Venne aan de Sarabande om te bouwen naar 28 flexwoningen.
2 december 2021
Nieuw-Vennep-West

Begin 2022 plan op hoofdlijnen voor Nieuw-Vennep-West

Een groep van zeventien Vennepers en mensen uit dorpen in de buurt denkt mee over een nieuwe woonwijk aan de westkant van Nieuw-Vennep. Dat doen ze samen met gemeente en ontwikkelaars.
2 december 2021
Impressie van flexwoningen van Ymere

Samenwerken aan 60 flexwoningen in Nieuw-Vennep

Iedereen kent wel iemand die op zoek is naar een sociale huurwoning. En soms zijn die nog sneller nodig dan normaal, bijvoorbeeld bij een relatiebreuk, jonge mensen die snel uit huis moeten of vergunninghouders.
17 november 2021

Voorbereiding werkzaamheden Veldbloemstraat

Voor de ontwikkeling van de woningbouw aan de Veldbloemstraat loopt op dit moment een bestemmingsplanprocedure. Voordat woningcorporatie Ymere 43 sociale huurwoningen in het plangebied kan bouwen moet de Veldbloemstraat een woonbestemming worden. Dat is het nu nog niet.
5 november 2021
Bolstoren

Ontwerp-masterplan Pionier-Bolsterrein ter inzage

Het ontwerp-masterplan ligt vanaf dinsdag 21 september 6 weken ter inzage op de website van Officiële Bekendmakingen. Iedereen die er wat van vindt kan op het plan reageren. Hoe u een reactie achterlaat leest u ook op de website van Officiële Bekendmakingen.
20 september 2021
Een luchtfoto van het Pionier-Bolsterrein

Praat mee over masterplan Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep

De gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp-masterplan voor het Pionier-Bolsterrein vrijgegeven voor inspraak. In dit masterplan staan het kader en de regels voor de verandering die het voormalige Bolsterrein en bedrijventerrein De Pionier de komende jaren kunnen ondergaan.
15 september 2021