.

Nieuwsoverzicht

Bolstoren

Ontwerp-masterplan Pionier-Bolsterrein ter inzage

Het ontwerp-masterplan ligt vanaf dinsdag 21 september 6 weken ter inzage op de website van Officiële Bekendmakingen. Iedereen die er wat van vindt kan op het plan reageren. Hoe u een reactie achterlaat leest u ook op de website van Officiële Bekendmakingen.
20 september 2021
Een luchtfoto van het Pionier-Bolsterrein

Praat mee over masterplan Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep

De gemeente Haarlemmermeer heeft het ontwerp-masterplan voor het Pionier-Bolsterrein vrijgegeven voor inspraak. In dit masterplan staan het kader en de regels voor de verandering die het voormalige Bolsterrein en bedrijventerrein De Pionier de komende jaren kunnen ondergaan.
15 september 2021
artist impression van de woningen aan de Veldbloemstraat

Bestemmingsplan Veldbloemstraat ter inzage

Vanaf maandag 16 augustus ligt het nieuwe ontwerp bestemmingsplan Veldbloemstraat ter inzage. Voordat er op het terrein van de voormalige Rehobothschol 43 sociale huurwoningen gebouwd mogen worden, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden.
16 augustus 2021
Bouw Pesetaweg Nieuw-Vennep Zuid

Nieuwbouw op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid

Op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid wordt volop gebouwd. De gemeente heeft kavels verkocht aan ontwikkelaars voor de bouw van nieuwe bedrijfspanden. Zo is op 11 juni is de eerste paal van het project aan de Pondweg geslagen door ontwikkelaar Mackenzie Real Estate.
1 juli 2021

Nieuwe manier van afval scheiden

Veel van ons afval bestaat uit bruikbare grondstoffen, zoals GFT en Etensresten of Plastic (zie afbeelding). Door afval beter te scheiden, kunnen we die grondstoffen hergebruiken voor nieuwe producten. Daarom gaat Haarlemmermeer over op een nieuwe manier van afval scheiden.
1 juli 2021
Voormalig Argo gebouw in Nieuw-Vennep wordt gesloopt

Nieuws over Pionier Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied. Het plan is dat bedrijven kunnen blijven en dat er ook zo’n 2.000 woningen gebouwd worden. In juli begint de sloop van het Argo gebouw voor het Westerdreefkwartier.
2 juli 2021
Kaart Nieuw-Vennep West

Klankbordgroep Nieuw-Vennep West van start

Als alles volgens planning verloopt, begint over een paar jaar de bouw van de nieuwe woonwijk ’Nieuw-Vennep West’ tussen de IJweg en de Driemerenweg. Ontwikkelaars, gemeente en ontwerpers werken momenteel samen aan de plannen van deze nieuwe woonwijk. De klankbordgroep Nieuw-Vennep West denkt mee.
2 juli 2021
artist impression van de woningen aan de Veldbloemstraat

43 permanente betaalbare huurwoningen Veldbloemstraat

De gemeente Haarlemmermeer verkoopt grond in de Veldbloemstaat in Nieuw-Vennep aan woningcorporatie Ymere. De woningbouwcorporatie gaat er 43 huurwoningen bouwen, die vooral geschikt zijn voor starters en jongeren. Een deel van deze woningen wordt toegewezen aan inwoners van Haarlemmermeer.
28 juni 2021
Tijdelijk schoolgebouw basisschool 't Venne, Nieuw-Vennep

Tweede locatie voor flexwonen in Nieuw-Vennep

Het tijdelijke noodgebouw voor basisschool 't Venne aan de Sarabande in Nieuw-Vennep wordt omgebouwd naar flexwoningen. In deze woningen komen spoedzoekers uit de gemeente Haarlemmermeer, waaronder starters en jongeren (23+) en vergunninghouders.
16 juni 2021
Businesspark Nieuw-Vennep Zuid

Nieuw pand op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid

Op het bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid wordt gebouwd. De gemeente Haarlemmermeer heeft hier een bedrijfskavel verkocht. De kavel ligt aan de Pesetaweg bij de Valutaweg, aan de opvallende rode muur van het bedrijventerrein. Die muur wordt nu doorgetrokken naar de Valutaweg.
19 april 2021