.

Pionier-Bolsterrein

Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied. Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er zullen ongeveer 2.000 nieuwe woningen worden gebouwd. Vooral appartementen. Er wordt voor gezorgd dat de appartementen samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt passen.

Ga snel naar

 

Masterplan Pionier-Bolsterrein ter inzage

De gemeente heeft een ontwerp-masterplan voor het Pionier-Bolsterrein vastgesteld. Hierin wordt duidelijk hoe bedrijventerrein de Pionier en het vroegere Bolsterrein de aankomende jaren kunnen gaan veranderen. Het Pionier-Bolsterrein verandert langzaam in een gemengd gebied voor wonen en werken. Het plan ligt sinds dinsdag 21 september 6 weken ter inzage op de website van Officiële Bekendmakingen. Iedereen die er wat van vindt kan een reactie achterlaten door een zienswijze in te dienen. Dit kunt u telefonisch doen of door een brief te sturen. Hierover vindt u meer informatie op de website van Officiele Bekendmakingen. Ook kunt u digitaal een zienswijze indienen. Dat doet u door dit formulier in te vullen. Daarna wordt het plan aangepast en gaat het naar de gemeenteraad om het vast te stellen. Om u meer informatie te geven over het ontwerp-masterplan heeft de gemeente op 7 oktober 2021 een online informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze bijeenkomst kunt u terugkijken op deze YouTube-pagina. Op de pagina ontwerp-masterplan Pionier-Bolsterrein vindt u meer informatie

Het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan

Hierboven ziet u het Pionier-Bolsterrein zoals het zou kunnen worden volgens het masterplan. 


Vertrek Van Groningen 

De gemeente is al meer dan tien jaar bezig met het veranderen van het Pionier-Bolsterrein naar een meer gemengd gebied. De wens voor nieuwe woningen wordt steeds groter. Daarom heeft de gemeente metaalhandel en recyclingbedrijf Van Groningen een paar jaar geleden uitgekocht. Van Groningen is inmiddels verhuisd naar de Liede. Na het vertrek van Van Groningen is het bestemmingsplan veranderd. Hierdoor is er ruimte om meer woningen te bouwen. 


Westerdreefkwartier

Het Westerdreefkwartier is onderdeel van het Pionier-Bolsterrein in Nieuw-Vennep. De ontwikkelaar van het Westerdreefkwartier is Van Wijnen. Dit is het eerste project op het terrein waar eerst drukkerij ARGO stond, op de hoek van de Venneperweg en de  Westerdreef. De samenwerking tussen gemeente Haarlemmermeer en Van Wijnen loopt vooruit op het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. Lees meer over het Westerdreefkwartier.


Bekijk de vernieuwde video van het plan

Bekijk hieronder de videopresentatie van het voorlopige plan voor het Pionier-Bolsterrein. 

 


Vragen vanuit de videobijeenkomsten

Omdat er geen gewone informatiebijeenkomst georganiseerd kon worden vanwege corona, heeft de gemeente in juni 2020 videobijeenkomsten met kleinere groepen betrokken personen gehouden. Ongeveer 60 ondernemers en buurtbewoners waren bij deze videobijeenkomsten aanwezig. Veel vragen van ondernemers gingen over de gevolgen voor hun bedrijf. Ook vroegen zij zich af of hun bedrijf nog wel kon blijven bestaan. De vragen van buurtbewoners gaan over de hoogte van de nieuwbouw, het verkeer over de wegen rondom het gebied en parkeren.

Verder kwamen er veel vragen over hoe er gebouwd gaat worden, of er overlast komt van heien en trillingen. En er waren vragen over het bouwverkeer, of er risico is op schade aan woningen of bedrijfsgebouwen. Een aantal vragen konden meteen beantwoord worden, maar andere vragen zoals over de verkeersafwikkeling en het parkeren moeten later nog beantwoord worden. Hier wordt eerst nog onderzoek naar gedaan. Mensen die een reactie hebben achtergelaten op de website of aanwezig zijn geweest bij een videobijeenkomst, ontvangen eerst informatie in een e-mail.  De website wordt bijgewerkt en antwoorden staan op de pagina met veelgestelde vragen.


Klankbordgroep 

Naast de digitale bijeenkomsten is er ook een klankbordgroep waarmee de gemeente overlegt over het masterplan. In de klankbordgroep zitten bewoners, ondernemers, eigenaren, het Herbert Vissers College, de dorpsraad en de OVHZ (Ondernemers Vereniging Haarlemmermeer Zuid). De klankbordgroep denkt en praat mee over de plannen voor het Pionier-Bolsterrein. Het is inmiddels niet meer mogelijk om u aan te melden voor deze klankbordgroep. Bij vragen kunt u een e-mail sturen naar: pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl


Planning 

Alle opmerkingen die in de afgelopen tijd zijn opgehaald zijn meegenomen en bekeken tijdens het maken van het ontwerp-masterplan. Het plan ligt vanaf dinsdag 21 september 6 weken ter inzage. Iedereen die er wat van vindt kan dan een reactie achterlaten. Daarna wordt het plan aangepast en gaat het naar de gemeenteraad om het vast te stellen. Voor iedere ontwikkeling en deelontwikkeling daarna worden ook de stappen gevolgd voor het krijgen van omgevingsvergunningen. 


Contact 

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor vragen over de inhoud van de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met projectmanager Arjen Mulder via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852.