.

Pionier-Bolsterrein

Op deze pagina vindt u meer informatie over het plan voor een nieuw gemengd gebied voor wonen en werken op het Pionier-Bolsterrein. U vindt hier ook een videopresentatie over het plan, met een reactieformulier.

Het gebied ligt tussen de Venneperweg, de Westerdreef en de Operaweg. Er kunnen op termijn ongeveer 2000 nieuwe woningen gebouwd worden, vooral appartementen. De nieuwe woningen die hier misschien komen worden samen met de bestaande bedrijven zo goed mogelijk in de nieuwe buurt ingepast. 

Het masterplan 

Voordat de verandering kan plaatsvinden, maakt de gemeente in overleg met een aantal ontwikkelaars een masterplan voor het Pionier-Bolsterrein. Voor het concept-masterplan willen we ook graag weten wat u vindt van de plannen, om daar zoveel mogelijk rekening mee te houden nemen in de ontwikkeling van het terrein. Als het masterplan af is, stelt het de voorwaarden waar de plannen aan moeten voldoen.  Het masterplan wordt de basis voor een nieuw bestemmingsplan. 

Geen echte bijeenkomst vanwege corona 

De gemeente had bewoners, vastgoedeigenaren en ondernemers van het Pionier-Bolsterrein in eind mei of begin juni willen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst. We hadden dan graag meningen en inbreng gehoord. Op korte termijn kan dit helaas niet vanwege de coronacrisis. We hebben gekeken hoe we u het beste kunnen informeren, ook zonder informatiebijeenkomst. 

Bekijk de videopresentatie 

Daarom vindt u hieronder u een videopresentatie van het voorlopige plan. Deze video zou eigenlijk te zien zijn op de informatiebijeenkomst. Bent u een bewoner, vastgoedeigenaar of ondernemer? Dan horen wij horen graag hoe u over het plan denkt. U kunt de video bekijken en uw reactie achterlaten. Dit kunt u doen in het reactieformulier door te klikken op de link onder de video.  

De gemeente organiseert ook aparte digitale bijeenkomsten voor alle betrokkenen. Hierover zijn ondernemers, eigenaren en bewoners in de buurt geïnformeerd per brief.  

 

Klik hier om het reactieformulier te openen


Actuele informatie over het Pionier-Bolsterrein

Van Groningen  

Van Groningen is een bekende ijzer- en metaalhandel op De Pionier. De gemeente is al meer dan tien jaar bezig met het veranderen van het Pionier-Bolsterrein naar een meer gemengd gebied. Vanwege de grote behoefte aan woningen, is de ruimte voor woningen in de plannen steeds groter geworden en daarom heeft de gemeente Van Groningen een paar jaar geleden uitgekocht. Omdat Van Groningen bij zijn werkzaamheden veel geluid maakt, kunnen er na het vertrek van Van Groningen meer huizen gebouwd worden. Begin 2021 verhuist Van Groningen naar een andere locatie. 

Het Westerdreefkwartier 

De verandering van het Pionier-Bolsterrein naar een gemengd woon-werkgebied gaat geleidelijk. Vooruitlopend op en ook binnen de grenzen van het masterplan zijn ontwikkelaars al actief. Het Westerdreefkwartier van ontwikkelaar Van Wijnen is het eerste concrete project op het terrein van de voormalige drukkerij ARGO, op de hoek van de Venneperweg en de Westerdreef. Het gaat hier om 136 woningen, waarvan 40 sociale huurwoningen. Lees hierover meer in het nieuwsbericht 'Samenwerking om woningen te bouwen op De Pionier'. 

Een impressie van het toekomstige Westerdreefkwartier.

Klankbordgroep 

Als u buiten de digitale bijeenkomsten verder wilt meepraten en meedenken met de plannen voor het Pionier-Bolsterrein, kunt u zich aanmelden voor de klankbordgroep. In deze klankbordgroep is ruimte voor maximaal 15 ondernemers, eigenaren en bewoners. Hierbij is het streven te komen tot een zo breed en representatief mogelijke samenstelling, wat betreft wijk, expertise, leeftijd en motivatie. Op basis hiervan maakt de gemeente een selectie. Ook vertegenwoordigers van de dorpsraad en de OVHZ nemen deel aan de klankbordgroep. Als u belangstelling heeft kunt u zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: Pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl

Contact 

Als u vragen heeft kunt u via het e-mailadres pionier-bolsterrein@haarlemmermeer.nl contact opnemen met de gemeente. Voor inhoudelijke vragen over de ontwikkelingen kunt u ook telefonisch contact opnemen met de projectmanagers Martine van Bergen en Joost Jonker via 0900-1852. Voor praktische vragen kunt u contact opnemen met de project assistent Annelies Gosselink, ook via 0900-1852.