.

Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep

Hoe houden we Nieuw-Vennep goed bereikbaar en hoe bewegen bewoners en bezoekers zich straks van a naar b? Om een goed antwoord op deze vragen te krijgen, werken we aan het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep. Hierin schetst de gemeente hoe we de wegen, het openbaar vervoer en de fiets- en wandelpaden van Nieuw-Vennep straks gebruiken.
Aanleg rotonde kruising Venneperweg Oosterdreef

Aanleg rotonde kruising Venneperweg en Oosterdreef. Foto door Jur Engelchor.

Waarom een verkeersstructuurplan?

Haarlemmermeer groeit. Tot 2040 komen er zeker 30.000 woningen bij. Een deel van die woningen komt in Nieuw-Vennep te staan. Denk alleen al aan het Pionier-Bolsterrein waar 2000 nieuwe woningen komen.

Er zijn veel ontwikkelingen die invloed hebben op hoe bewoners en bezoekers zich straks door, uit en naar Nieuw-Vennep bewegen. Bijvoorbeeld de groei van het dorp en de opkomst van elektrische auto’s en fietsen. Ook wordt er steeds meer gebruik gemaakt van deelvervoer. In het verkeersstructuurplan bereidt de gemeente zich voor op deze ontwikkelingen. 

De ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen

Bij het maken van het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep vraagt de gemeente om ideeën van bewoners, ondernemers en andere betrokken personen. Zij weten wat er in Nieuw-Vennep speelt en waar behoefte aan is. Daarnaast zijn zij de uiteindelijke gebruikers van de wegen waar met het verkeersstructuurplan sturing aan wordt gegeven.

Bijeenkomsten

Op 11 oktober 2021 was er online een eerste bewonersbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst werden de eerste zorgen, wensen en ideeën opgehaald. 

Op 23 november 2021 was er een tweede bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst is samen gekeken naar de verkeerskundige effecten van een aantal mogelijke maatregelen die na de eerste bewonersbijeenkomst zijn onderzocht. 

Op 25 januari vond online een derde bijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst werd er met de deelnemers nog preciezer gekeken wat zinvolle maatregelen voor Nieuw-Vennep kunnen zijn.

Op 11 juni staan leden van het projectteam op de informatiemarkt in Nieuw-Vennep om meer uitleg te geven over het verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep. De markt vindt plaats op het Harmonieplein, van 11:00 uur tot 15:00 uur.

Het vervolg

De concept-versie van het Verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep wordt momenteel door ons uitgewerkt. Deze concept-versie zal in het najaar van 2022 gereed zijn en ter inzage worden gelegd. Dat wil zeggen dat bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zes weken de kans krijgen om op het plan te reageren. Op basis van de reacties wordt het verkeersstructuurplan waar mogelijk aangepast.

Vragen

Heeft u nog vragen over verkeersstructuurplan Nieuw-Vennep? Stel deze dan via VSPNieuwVennep@Haarlemmermeer.nl