Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Welgelegen

De gemeente bereidt het opnieuw inrichten van een deel van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep voor. Het doel is een toekomstbestendigere, groenere en veiligere wijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen.

Informatiemarkt Nieuw-Vennep

Op zaterdag 8 juni zijn medewerkers van de gemeente die aan Wijkvernieuwing Welgelegen werken aanwezig bij de informatiemarkt. De informatiemarkt is van 11.00 tot 15.00 uur op het Harmonieplein in Nieuw-Vennep. Meer informatie vindt u in het nieuwsbericht 'Informatiemarkt Nieuw-Vennepexterne-link-icoon'.

Aanpassingen voor een klimaatbestendige wijk

Om droge voeten te houden, maken we een deel van de wijk Welgelegen klimaatbestendig. Dat betekent dat we de omgeving aanpassen aan het klimaat dat verandert. De wijk is dan beter bestand tegen piekbuien en hittestress. Ook leggen we een ‘drainagetransportriool’ aan. Dit is een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater aanvult als het te droog is.

Het project Wijkvernieuwing Welgelegen bestaat uit 3 deelplannen. We voerde het oostelijke deel (plan A) in 2013 uit. De voorbereidingen voor het westelijke deel (plannen B en C) startte in 2022. 

We pakken zo veel mogelijk zaken tegelijk aan

We pakken de stoepen, de wegen, het riool, het groen, de openbare verlichting, duurzaamheid, parkeren, het verkeer en het afval aan. We noemen dit een ‘integraal’ project: zoveel mogelijk zaken in één keer aanpakken. Hierdoor is er misschien veel overlast tegelijk, maar duren de werkzaamheden en het bijkomende overlast korter. En de wijk kan er daarna weer vele jaren tegenaan.

Bekijk de afbeelding hieronder om te zien welke delen van de wijk we gaan aanpakken.

Afbeelding: grafische weergave van het projectgebied, plan zoals het er uit zal komen te zien.

Voorlopig ontwerp

We maakten eerst een voorlopig ontwerp. Het voorlopig ontwerp presenteerden we tijdens een informatiebijeenkomst op 31 januari 2023. Bezoekers konden hier ook vragen stellen. Bekijk het verslag van de informatiebijeenkomst.

Reacties op het voorlopig ontwerp

Inwoners konden tot en met 19 februari 2023 reageren op het voorlopig ontwerp. We hebben van alle vragen en reacties een samenvatting gemaakt. 

Definitief ontwerp 

De volgende stap is het definitief ontwerp. Dit is de laatste versie van het ontwerp. Hierna komen er geen aanpassingen meer. Het definitief ontwerp laten we zien tijdens een bewonersbijeenkomst. We weten nu nog niet wanneer dit is. Als de datum bekend is, sturen we bewoners een uitnodiging.

Wat is er tot nu toe gedaan?

  • De aannemer heeft 120 proefsleuven gegraven om te kijken waar alle kabels en leidingen liggen. Vaak liggen kabels en leidingen op een net iets andere plek of diepte dan er op een tekening staat. Nu is dit goed in kaart gebracht. Dat is belangrijk voordat de drainagewerkzaamheden starten. 
  • Alle landmetingen zijn gedaan. De gegevens van deze metingen gebruikten we bij het maken van het voorlopig ontwerp.
  • Er vonden vijf bijeenkomsten van Klankbordgroep Welgelegen plaats over het voorlopig ontwerp.
  • Er vonden twee bijeenkomsten van Klankbordgroep Welgelegen Groen plaats voor het maken van het definitief ontwerp.
  • In april vulden bewoners een vragenlijst in. Dit was onderdeel van een bewonersonderzoek ter voorbereiding op de wijkvernieuwing van Welgelegen. In het artikel ' Voorbereidend bewonersonderzoek Wijkvernieuwing Welgelegen’externe-link-icoon leest u meer informatie.

Wat zijn de volgende stappen?

Budget aanvragen bij de gemeenteraad

Voor het uitvoeren van de werkzaamheden hebben we budget aangevraagd bij de gemeenteraad. 

Voor deze aanvraag hebben we een raadsvoorstel gemaakt. Het voorstel ging eerst naar het college van burgemeester en wethouders. Daarna ging het naar de gemeenteraad. De gemeenteraad stemde op 29 juni 2023  in met het raadsvoorstel. Dat betekent dat we nu budget hebben voor de aanbesteding en uitvoering van het project. De verwachting is dat de werkzaamheden in de wijk begin 2026 starten. Deze planning staat nog niet vast. Begin 2026 starten kan namelijk alleen als er genoeg personeel en materiaal is. 

Op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon kunt u de stemming terugkijken. 

Een aannemer zoeken

Binnenkort gaan we op zoek naar een aannemer. Het budget is namelijk goedgekeurd. We moeten alleen nog het ontwerp definitief maken. Op basis van het ontwerp maken we dan een bestek. Dit is een contract met onze eisen en een precieze omschrijving van alle werkzaamheden die we willen laten uitvoeren. 

Het zoeken naar aannemers gaat via een Europese aanbesteding. Daarna beslissen we welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren.

Gesprekken met verschillende bedrijven

We overleggen met de nutsbedrijven (elektra, providers, gas en water) die in de wijk kabels en leidingen in de grond hebben of willen hebben. Zo kunnen we werk met werk combineren. De wensen en werkzaamheden van deze bedrijven kunnen de planning en voortgang van het project beïnvloeden.

Vragen?

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Idzard Grovenstein, via telefoonnummer 0900 1852. U kunt ook een e-mail sturen naar info@haarlemmermeer.nl. Zet dan ‘Welgelegen’ in het onderwerp.