Informatiebijeenkomst Voorlopig Ontwerp Welgelegen

De gemeente bereidt het opnieuw inrichten van een deel van de wijk Welgelegen in Nieuw-Vennep voor. Het doel is een toekomstbestendigere, groenere en veiligere wijk. Op deze pagina vindt u meer informatie over de plannen.

Wat gaat er gebeuren?

Idzard Grovenstein (projectleider), Rolf Ypma (straten en stoepen) en Arno Star (groen) van de gemeente vertelden aan de hand van afbeeldingen wat het plan voorlopig inhoudt. Deze buurt moet voldoen aan het klimaat dat we verwachten in de toekomst (‘klimaatbestendig’). Soms krijgen we langdurige droogte, en soms grote hoosbuiten met veel regen. Er komt daarom een drainage-transportriool (DT-riool) voor afwatering of juist om het grondwaterpeil te kunnen verhogen bij droogte. Dat nieuwe DT-riool ontlast het gewone riool, dat zoveel mogelijk voor vuil water gebruikt moet worden. De uitvoering van het plan gaat helpen tegen wateroverlast, maar kan die niet helemaal voorkomen. Wat bewoners zelf doen helpt daar ook bij.

Openbare ruimte

Buiten op straat op grond van de gemeente komen wadi’s voor langzame afwatering. Wadi staat voor Water Afvoer door Drainage en Infiltratie. Een wadi is een stuk grond dat lager ligt dan de straat zelf. Daardoor stroomt regenwater hier vanzelf heen. In een wadi liggen geen tegels. Water dat in een wadi terecht komt, wordt langzaam door de grond opgenomen. Ook komt er meer groen door een deel van de stenen stoepen bijvoorbeeld te vervangen door gras of plantsoen. Sommige grote bomen moeten weg voor de aanleg van het nieuwe riool of om het bestaande riool te vernieuwen, andere bomen blijven staan. Er komen ongeveer 30 bomen bij ten opzichte van wat het aantal bomen dat er nu staat.

Parkeren en verkeersveiligheid

Door slimme indeling komen er wat parkeerplaatsen bij. Parkeerplaatsen worden soms iets verlegd. De straten worden ingericht als 30 kilometer per uur straten. Daarvoor komen er onder andere drempels en ‘drempelplateau's’. Dat zijn brede drempels. Ook worden de aansluitingen op de Noorderdreef en Westerdreef verbeterd. Daardoor wordt de verkeersveiligheid groter.

Honden uitlaten

Een pad langs de Hugo de Vriesstraat, waar sommige mensen nu hun hond uitlaten, verdwijnt voor een betere afwatering. De gemeente wil dit compenseren door een betere route te maken vanaf de Warande naar de groenstrook langs de Westerdreef. Verder komt er een verkeersdrempel om de Hugo de Vrieslaan makkelijker te kunnen oversteken zodat er een nieuwe, logische route ontstaat.

Honden uitlaten

Een pad langs de Hugo de Vriesstraat, waar sommige mensen nu hun hond uitlaten, verdwijnt voor een betere afwatering. De gemeente wil dit compenseren door een betere route te maken vanaf de Warande naar de groenstrook langs de Westerdreef. Verder komt er een verkeersdrempel om de Hugo de Vrieslaan makkelijker te kunnen oversteken zodat er een nieuwe, logische route ontstaat.

Wat kunnen bewoners zelf doen?

Anneke van Gijzen van het Haarlemmermeerse Centrum voor Duurzaamheid NMCX vertelde wat bewoners en eigenaren zelf kunnen doen. De gemeente is eigenaar van maar 30% van de grond. De andere 70% van de grond is van bewoners en bedrijven. Een bodem zonder verharding kan veel regenwater opnemen. Planten en bomen vergroten het vermogen van de grond om water op te nemen en ze verminderen overlast door hitte. Het zou dus erg helpen als bewoners ook hun bijdrage zouden leveren door bijvoorbeeld zelf tegels of bestrating uit hun tuin verwijderen. Ook het loskoppelen van de regenpijp van het riool vermindert kans op wateroverlast. Om dit zichtbaar te maken had Anneke een watertafel bij zich. Die laat zien dat een groene tuin als een spons werkt en wateroverlast beperkt. Drainage aanleggen in tuinen kan ook.

Op de foto: Peter Boogaard en Peter Bootsman van de klankbordgroep Welgelegen.

Peter Boogaard en Peter Bootsman van de klankbordgroep Welgelegen.

Wat vindt de klankbordgroep? 

Peter Boogaard en Peter Bootsman van de klankbordgroep hebben met anderen meegedacht en meegepraat over het voorlopig ontwerp. Zij vertelden hoe dat was. Beiden vonden dat ze goed hebben kunnen meepraten. Ze werden vanaf het begin goed meegenomen. De gemeente nam de inbreng serieus. Hun feedback werd verwerkt in het plan. Of ze kregen uitleg over waarom iets niet kon. Voor Peter Boogaard was het leukste de wandeling met de ecoloog door de buurt. Toen zag hij echt voor zich hoe het plan kon gaan werken.

De klankbordgroep had ook tips voor de gemeente:

  • Laat de werking van een Drainage-transportriool zien (met bijvoorbeeld een animatie)
  • Informeer ook over putten die mensen zelf aan kunnen schaffen voor het afkoppelen van dakoppervlak.

Veel vragen beantwoord

De aanwezige bewoners van Welgelegen waren positief over deze bijeenkomst. Veel vragen waren al tijdens de presentatie beantwoord. Daarna konden alle aanwezigen nog apart vragen stellen aan alle deskundigen van de gemeente. Op plattegronden van de buurt konden zij aanwijzen wat waar het plan is. Van die gelegenheid maakten zij goed gebruik. Ook gingen veel van de bewoners een kijkje nemen bij de watertafel van het NMCX. Bewoners gaven ook aan dat ze trots zijn dat hun wijk eindelijk aangepakt gaat worden. Ze begrijpen dat door de klimaatveranderingen aanpassingen noodzakelijk zijn en willen daar graag aan bijdragen. De gemeente kijkt terug op geslaagde informatiebijeenkomst.

Terug naar de webpagina van Welgelegen