.

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep is volop in ontwikkeling. De Nieuwe Kom krijgt een aantrekkelijk en modern centrum. Het plan dat hiervoor is gemaakt bestaat uit woningen, voorzieningen en een herinrichting van de openbare ruimte. De laatste jaren zijn nieuwe woningen aan de Jonkheer van de Pollstraat gebouw en het medisch centrum De Nieuwe Kern opgeleverd. Ten noorden van Nieuw-Vennep ligt PARK21, het groene hart van Haarlemmermeer. Aan de westkant onderzoeken de gemeente en grondeigenaren de mogelijkheid om veel nieuwe woningen te gaan bouwen in Nieuw-Vennep West. Voor bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein zijn plannen om er een gemengd gebied met woningen en bedrijven van te maken. De uitdaging voor alle plannen is de samenhang te houden tussen de bestaande en de nieuwe wijken van Nieuw-Vennep.


Haarlemmermeer en Schiphol

Haarlemmermeer en Schiphol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ligging van Schiphol binnen de gemeentegrenzen maakt Haarlemmermeer tot een unieke gemeente. De luchthaven biedt veel werkgelegenheid. Soms levert het geluidshinder op door het vliegverkeer en de nabijheid van uitvliegroutes. Wie plannen heeft om in Haarlemmermeer te komen wonen, vindt veel informatie die voor hem of haar van belang is op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).  

Nieuws