Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep is volop in ontwikkeling. De Nieuwe Kom krijgt een aantrekkelijk en modern centrum. Het plan dat hiervoor is gemaakt bestaat uit woningen, voorzieningen en een herinrichting van de openbare ruimte. Rondom het centrum zijn diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd zoals De Vlinderslag en Sportzicht. Ten noorden van Nieuw-Vennep ligt PARK21, het groene hart van Haarlemmermeer. Aan de zuidkant ligt Businesspark Nieuw-Vennep Zuid, een bedrijventerrein met unieke architectuur en actieve ondernemers.


Haarlemmermeer en Schiphol

Haarlemmermeer en Schiphol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ligging van Schiphol binnen de gemeentegrenzen maakt Haarlemmermeer tot een unieke gemeente. De luchthaven biedt veel werkgelegenheid. Soms levert het geluidshinder op door het vliegverkeer en de nabijheid van uitvliegroutes. Wie plannen heeft om in Haarlemmermeer te komen wonen, vindt veel informatie die voor hem of haar van belang is op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).