.

Nieuw-Vennep

Nieuw-Vennep is volop in ontwikkeling. De Nieuwe Kom krijgt een aantrekkelijk en modern centrum. Het plan dat hiervoor is gemaakt bestaat uit woningen, voorzieningen en een herinrichting van de openbare ruimte. De laatste jaren zijn nieuwe woningen aan de Jonkheer van de Pollstraat gebouw en het medisch centrum De Nieuwe Kern opgeleverd. Ten noorden van Nieuw-Vennep ligt PARK21, het groene hart van Haarlemmermeer. Aan de westkant onderzoeken de gemeente en grondeigenaren de mogelijkheid om veel nieuwe woningen te gaan bouwen in Nieuw-Vennep West. Voor bedrijventerrein De Pionier en het Bolsterrein zijn plannen om er een gemengd gebied met woningen en bedrijven van te maken. De uitdaging voor alle plannen is de samenhang te houden tussen de bestaande en de nieuwe wijken van Nieuw-Vennep.


Haarlemmermeer en Schiphol

Haarlemmermeer en Schiphol zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De ligging van Schiphol binnen de gemeentegrenzen maakt Haarlemmermeer tot een unieke gemeente. De luchthaven biedt veel werkgelegenheid. Soms levert het geluidshinder op door het vliegverkeer en de nabijheid van uitvliegroutes. Wie plannen heeft om in Haarlemmermeer te komen wonen, vindt veel informatie die voor hem of haar van belang is op www.bezoekbas.nl, de website van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (BAS).  

Nieuws

 • Nieuwbouw op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid

  Bouw Pesetaweg Nieuw-Vennep Zuid
  Op bedrijventerrein Nieuw-Vennep Zuid wordt volop gebouwd. De gemeente heeft kavels verkocht aan ontwikkelaars voor de bouw van nieuwe bedrijfspanden. Zo is op 11 juni is de eerste paal van het project aan de Pondweg geslagen door ontwikkelaar Mackenzie Real Estate. De kavel van Prohuis aan de Drachmeweg is bijna gereed. Ook de bouw van Dufort Vastgoed aan de Pesetaweg is in volle gang.
 • Nieuwe manier van afval scheiden

  Veel van ons afval bestaat uit bruikbare grondstoffen, zoals GFT en Etensresten of Plastic (zie afbeelding). Door afval beter te scheiden, kunnen we die grondstoffen hergebruiken voor nieuwe producten. Daarom gaat Haarlemmermeer over op een nieuwe manier van afval scheiden. Lees meer over de nieuwe manier van afval scheiden in Nieuw-Vennep.
 • Nieuws over Pionier Bolsterrein

  Voormalig Argo gebouw in Nieuw-Vennep wordt gesloopt
  Het Pionier-Bolsterrein verandert de komende jaren van een bedrijventerrein in een gemengd woon-werkgebied. Het plan is dat bedrijven kunnen blijven en dat er ook zo’n 2.000 woningen gebouwd worden. In juli begint de sloop van het Argo gebouw voor het Westerdreefkwartier. Ook wordt het voormalige Van Groningenterrein ingezaaid. En het masterplan voor het Pionier-Bolsterrein is bijna af.