Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Welgelegen maart 2024

Tijdens bewonersbijeenkomsten en in eerdere brieven, hebben we afgesproken dat we u op de hoogte houden over het project. In deze nieuwsbrief leest u de laatste informatie.

Online vragenlijst voor bewoners van het projectgebied van Wijkvernieuwing Welgelegen

We gaan Welgelegen klimaatbestendig maken. Dat betekent dat we de buurt gaan aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is. Zo kan de buurt beter omgaan met heftige regenbuien, hitte en droogte. De gemeente gaat alleen over de openbare ruimte van Welgelegen. Om de wijk goed klimaatbestendig te maken is het belangrijk dat bewoners meedoen. We zijn erg benieuwd naar wat inwoners van het projectgebied van Wijkvernieuwing Welgelegen vinden van het klimaatbestendig maken van hun buurt. Daarom stuurden we bewoners per brief een uitnodiging om een online vragenlijst in te vullen.

Een nieuw ingenieursbureau voor het maken van het definitieve ontwerp

Tijdens de zomermaanden hebben we verschillende ingenieursbureaus gevraagd om een aanbod te maken voor het (technisch) uitwerken van het voorlopige ontwerp. Van het voorlopige ontwerp moeten zij een definitief (uiteindelijk) ontwerp maken en een contract voor het uitvoeren van de werkzaamheden door een aannemer. Uit de ingenieursbureaus die een aanbod hebben gestuurd, hebben wij Iv-Infra B.V. uit Haarlem gekozen. Samen met dit ingenieursbureau zijn we aan de slag. Als het definitieve ontwerp klaar is, nodigen we alle bewoners uit de wijk uit om dit te komen bekijken.

Meedenken over het openbaar groen

Begin december hebben we een brief gestuurd waarin we bewoners hebben gevraagd om mee te denken en praten over het inrichten van het openbaar groen. Dit doen we met 3 klankbordgroepen: Warande, Wageningenstraat en Zwanenwater. De eerste klankbordgroep bijeenkomsten waren op 16 januari. We hebben veel informatie en ideeën opgehaald en besproken. Dit bespreken we binnen de gemeente en werken we verder uit. Op 19 maart zijn de volgende klankbordgroep bijeenkomsten. Dan delen we de uitkomsten en bespreken we de volgende stappen.

Boekenlegger Warande geen kunstwerk

In de vorige nieuwsbrief hebben wij de oproep gedaan: ‘weet u meer over de mogelijke ontwerper/kunstenaar van deze ‘boekenlegger?’. We hebben de informatie die we hebben ontvangen nagetrokken en de archieven nagekeken. We hebben niets gevonden dat aantoont dat deze ‘boekenlegger’ een echt kunstwerk is. Daarom beschouwen de ‘boekenlegger’ niet als een kunstwerk en gaan we deze weghalen. Dit staat al in het Voorlopig Ontwerp. Nadat de boekenlegger is weggehaald, richten we de vrijgekomen plek opnieuw in.
De gemeente is geen eigenaar van de achterpaden 
Eigenaren van de woningen moeten de achterpaden zelf bijhouden of aanpassen als dit nodig is. Denk aan het weghalen van onkruid, opnieuw laten bestraten en/of een betere afwatering aanleggen. Bijvoorbeeld door samen met buren afspreken om dit te (laten) doen. Via www.kadastralekaart.com kunt zien waar de (kadastrale) erfgrenzen lopen. Bij twijfel of discussie over wie de eigenaar van een stuk grond is, vraag het aan het Kadaster.

Aanleggen glasvezel

In de vorige nieuwsbrief hebben we u gemeld dat 2 bedrijven glasvezel gaan aanleggen in uw wijk. Het is de gemeente helaas niet gelukt om deze bedrijven hun werkzaamheden te laten combineren. Dit betekent dat de straat voor het aanleggen van glasvezel in 1 jaar tijd 2 keer opengebroken wordt. Delta is ondertussen klaar met hun werkzaamheden, KPN voert deze later dit jaar uit.

Meerdere keren overlast door werkzaamheden

We verwachten dat in de komende jaren de stoepen meerdere keren open gemaakt gaan worden voor werkzaamheden van de nutsbedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld Liander (gas en elektra), PWN (water), KPN (glasvezel). Berichten over de werkzaamheden van de nutsbedrijven verzorgen zij of hun aannemers altijd zelf. Dit gaat niet via de gemeente. Als de werkzaamheden van de nutsbedrijven klaar zijn, volgen de werkzaamheden van Wijkvernieuwing Welgelegen. Deze volgorde van werkzaamheden geeft helaas lange tijd een terugkerende overlast. We begrijpen dat dit vervelend is. Toch is het belangrijk dat wij de werkzaamheden op deze manier (laten) uitvoeren. We rekenen daarom op uw begrip. Als alles klaar is, verwachten we dat uw wijk er weer vele jaren tegenaan kan.

Uw eigen terrein klimaatbestendig maken

Zoals u weet gaan wij uw wijk klimaatbestendig maken (de omgeving aanpassen aan het klimaat dat aan het veranderen is). Ook leggen we een ‘drainagetransportriool’ aan (een riool dat zowel regenwater als grondwater afvoert als het te nat is en grondwater kan aanvullen als het te droog is). U kunt zelf ook uw steentje bijdragen aan het klimaatbestendig maken. Ongeveer 70% van uw wijk is namelijk privé grond! Kijk voor ideeën voor maatregelen in uw eigen tuin of dak op www.nmcx.nl, (Centrum voor Duurzaamheid). Op de bewonersbijeenkomst in januari 2023 en op de informatiemarkt in juli 2023 waren ook medewerkers van NMCX aanwezig.