Zo kan Warande eruitzien na de uitvoering van het plan

Alles in één keer in Vennepse wijk Welgelegen

02 juni 2023
Openbare ruimte

Alles in één keer. Dat is het motto van het project wijkvernieuwing Welgelegen. Deze wijk in Nieuw-Vennep kampt met een hoge grondwaterstand en de bewoners hebben daar last van. Met de dik 11 miljoen euro die burgemeester en wethouders voor Welgelegen uittrekken, komt er niet alleen drainage maar worden ook riool, groen, verhardingen en kabels voor de openbare verlichting aangepakt.

 Verder gaat de verkeersveiligheid erop vooruit in de wijk, die ook ‘klimaatadaptief’ wordt. oftewel beter bestand tegen piekbuien en hittestress als gevolg van de klimaatverandering. De totale kosten van de operatie komen nog wat hoger te liggen. De gemeente maakt namelijk gebruik van enkele financiële regelingen.  

In de wachtkamer 

“De wijk gaat zijn naam meer eer aan doen”, vat wethouder Marjolein Steffens-van de Water, verantwoordelijk voor onder meer de openbare ruimte, samen. “Het is in Welgelegen de hoogste tijd voor deze wijkvernieuwing. Door allerlei ontwikkelingen heeft deze wijk lang in de wachtkamer moeten plaatsnemen. Gelukkig staan er nu lichten, nog niet alle, op groen. Met dit project verbeteren we de fysieke leefomgeving in de breedste zin van het woord.” 

Drainage 

Het hoge grondwater in Welgelegen veroorzaakt drassige tuinen en vocht in huis. Dat laatste is niet bevorderlijk voor de volksgezondheid. Ook kan hoog grondwater schade veroorzaken aan woningen en wegen.  

De aanleg van drainage moet hiervoor uitkomst bieden. In het verleden zijn al noodmaatregelen getroffen in de wijk om de wegverhardingen op te lappen. Nu moet het grondig gebeuren, zegt de wethouder en worden direct verkeersveiligheid verbeterd en parkeerdruk verlaagd. 

Werk met werk maken 

Wethouder Steffens: “Door de aanleg van de drainage te combineren met de toch al noodzakelijke vervangingen in de openbare ruimte kunnen we werk met werk maken.  De woonomgeving van Welgelegen in één keer opknappen; daar komt het op neer. Zodat de boel niet telkens opnieuw opengebroken hoeft te worden met alle overlast die daar bij hoort. Een ander voordeel van werk met werk maken, is kostenbesparing. We onderzoeken of nutsbedrijven kunnen en willen aansluiten bij de wijkvernieuwin van Welgelegen zodat zij in één moeite door kabels en leidingen kunnen vervangen.”

Zo kan Warande eruitzien na de uitvoering van het plan.

Onder voorbehoud 

De gemeente heeft met een afvaardiging van bewoners van Welgelegen het project voorbereid. Het zogenoemde voorlopig ontwerp is gereed.  Hierin zijn de maatregelen op een rij gezet. De volgende stap is dat er een definitief ontwerp wordt gemaakt waarna de aanbesteding en de uitvoering kunnen beginnen. De verwachting is dat de wijk in 2025 op de schop gaat. 

“Maar dat is wel onder voorbehoud”, zegt de wethouder. We zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van personeel bij de aannemer én bij de gemeente, bij ons zelf dus. En dan heb ik het nog niet eens gehad over materialen. We leven nu eenmaal in bijzondere tijden.”

Oneigenlijk grondgebruik 

Er zit nog een adder onder het gras, zegt de wethouder. In Welgelegen is in veel gevallen sprake van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond  door particulieren. Dat is gebleken tijdens de voorbereiding van het project. De gemeente vordert haar eigen grond terug als ze die nodig heeft en verkoopt alleen grond die ze niet nodig heeft. 

Om Welgelegen niet nóg langer te laten wachten, zegt wethouder Steffens, pakt de gemeente eerst het ‘landjepik’ aan op de plekken met veel knelpunten voor de uitvoering van het project, bijvoorbeeld grond die nodig is voor de vervanging van de riolering in Warande. “Op plekken waar het oneigenlijk grondgebruik het project niet in de weg zit, kunnen de werkzaamheden natuurlijk gewoon beginnen”, zegt wethouder Steffens.

Besluit gemeenteraad

Op 22 juni is het raadsvoorstel voor de kredietaanvraag voor de uitvoering van de vernieuwing van Welgelegen besproken in de gemeenteraad. Een week later, op 29 juni, heeft de gemeenteraad ingestemd met het raadsvoorstel. Op de website van de gemeenteraadexterne-link-icoon is de stemming terug te kijken.

Zo kan het Zwanenwater eruitzien na de uitvoering van het plan.