Start eerste fase bouw Liincolnpark

Woningen voor Haarlemmermeerse jongeren in de maak

15 november 2018
Hoofddorp-Zuid, Wonen

Jongeren die in Haarlemmermeer wonen of er werken, krijgen voorrang bij de toewijzing van de in totaal 46 woningen die Eigen Haard en Ymere voor jongeren bouwen. Dat heeft wethouder Tom Horn (Zorg, Welzijn en Wonen) gezegd in een toelichting op een nota van burgemeester en wethouders hierover.

Woningnet

Aan de Hoofdweg en in de eerste fase van Lincolnparkexterne-link-icoon, ook in Hoofddorp, komen kleine betaalbare woningen. In het eerstgenoemde geval gaat het om 20 stuks, in het tweede geval om 225 stuks. Aan de Hoofdweg, waar Ymere aan het bouwen is, zijn er tien woningen bestemd voor statushouders en tien voor jongeren. Deze worden hoogstwaarschijnlijk nog dit jaar opgeleverd en via Woningnetexterne-link-icoon aangeboden.

Start eerste fase bouw Liincolnpark. Foto: Jur Engelchor

Eigen Haard

Eigen Haardexterne-link-icoon bouwt in Lincolnpark verschillende typen woningen. Voor jongeren 36, voor statushouders dertig en nog eens 160 stuks bedoeld voor reguliere woningzoekenden. Wethouder Tom Hornexterne-link-icoon was gisterochtend samen met directeur Danny Wijnbelt van Eigen Haard in Lincolnpark een bescheiden feestje aan het vieren rondom het begin van de bouw. De verwachting is dat de jongerenwoningen eind 2019 worden opgeleverd. Ook deze worden via Woningnet aangeboden.

Vasthouden

Wethouder Tom Horn wijst erop dat in Haarlemmermeer wonende of werkende jongeren wel wat extra hulp kunnen gebruiken op de woningmarkt. Die zit zoals bekend nogal op slot doordat er een groot gebrek is aan alle soorten woningen. Voor jongeren is dit extra lastig omdat zij door hun lage leeftijd nog niet veel inschrijfduur hebben kunnen opbouwen en omdat zij doorgaans niet over een hoog inkomen beschikken en dus zijn aangewezen op sociale huurwoningen. Van de thuiswonende jongeren geeft veertig procent aan op zoek te zijn naar een eigen woonruimte. De helft wil in Haarlemmermeer blijven maar ruim zestig procent verlaat de gemeente. Tom Horn: "We willen jongeren vasthouden.”

Prefab

De jongerencontracten die Ymereexterne-link-icoon én Eigen Haard met de jongeren sluiten zijn vijf jaar geldig. Economisch of maatschappelijk aan Haarlemmermeer gebonden jongeren van 18 tot 28 jaar komen ervoor in aanmerking. Op Lincolnpark worden 24 van de 36 woningen aangeboden met een huur van onder de 417 euro voor jongeren tot 23 jaar. De overige twaalf woningen krijgen een huur van maximaal 597 euro. Deze huursommen houden verband met huurtoeslaggrenzen. De vier appartementenblokken in Lincolnpark worden voor een groot deel in de fabriek gemaakt. De fundering wordt echter ter plaatse neergelegd. Dat gebeurt voorafgaand aan de aanlevering van de prefab-onderdelen. De appartementenblokken worden midden in de wijk geplaatst. Daaromheen komen de overige woningen.