Bennebroekerweg

Meedenken over de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg

19 mei 2021
Hoofddorp-Zuid, Nieuws

De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer gaan de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 (Driemerenweg) verbreden. Daarvoor is een zogenoemde ‘Notitie reikwijdte en detailniveau’ (NRD) opgesteld. In die notitie staat wat de samenwerkende partijen gaan onderzoeken om tot oplossingen te komen voor de weg en de omgeving. De partijen vinden het belangrijk dat iedereen kan meedenken en reageren. Daarom wordt op 3 juni een informatieve digitale bijeenkomst georganiseerd. Belanghebbenden kunnen tot 30 juni reageren op de NRD.

Nieuwe Bennebroekerweg: hoe zit het ook alweer

Om Hoofddorp Zuid, Nieuw-Vennep Noord en de te ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden, is het nodig om de Nieuwe Bennebroekerweg te verbreden. Daarvoor ondertekenden de samenwerkende partijen op 12 maart een samenwerkingsovereenkomst. 

Wethouder Marja Ruigrok en gedeputeerde Jeroen Olthof op Calatravabrug Citer. Onder hen de Nieuwe Bennebroekerweg. Foto: Jur Engelchor.

Bewoners worden nauw betrokken bij het project

Omwonenden en geïnteresseerden kunnen zich nu al aanmelden voor de bijeenkomst van 3 juni. Dat kan door een mail te sturen naar nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl Tijdens deze bijeenkomst kan iedereen ideeën en aandachtspunten meegeven. 

Reageren op de notitie kan tot 30 juni. De notitie ligt ter inzage op de website van de Provincie Noord-Hollandexterne-link-icoon. een reactie op de notitie kan ook gestuurd worden naar  nieuwebennebroekerweg@haarlemmermeer.nl

Procedure en vervolg

Iedereen die een zienswijze (reactie) heeft ingediend krijgt bericht. Alles wordt verzameld in het document dat de naam heeft ‘Nota van Beantwoording’. Naar aanleiding van de inspraak kan de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) worden aangepast. Aansluitend wordt de zogenoemde “Nota van Beantwoording’ gepubliceerd op de website van de gemeente Haarlemmermeer. Daarna volgt de uitwerking en de bestemmingsplanprocedure. Ook dan is het mogelijk om te reageren. 

Aansluitend wordt door de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld en volgen realisatie en bouw. Naar verwachting wordt de weg in gebruik genomen tussen 2028 en 2030.