Logo van Hoofddorp-Zuid dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Nieuwe Bennebroekerweg

Meedenken over de verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg

24 juni 2021
Hoofddorp-Zuid

De provincie Noord-Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeente Haarlemmermeer gaan de Nieuwe Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 (Driemerenweg) verbreden. Dit is nodig om Hoofddorp Zuid, Nieuw-Vennep Noord en de te ontwikkelen woonwijken en bedrijventerreinen nu en in de toekomst goed bereikbaar te houden.

Op donderdag 3 juni was er een eerste online participatieavond voor bewoners en belangstellenden waarbij er ideeën en kennis vanuit de omgeving zijn opgehaald. Thema’s zoals een goede doorstroming, veilige rotondes, geluidsoverlast en voldoende ruimte voor het Openbaar Vervoer kwamen aan bod.

NRD

Momenteel ligt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) nog ter inzage. De notitie ligt ter inzage op de website van de Provincie Noord-Hollandexterne-link-icoon. Tot en met 30 juni 2021 kunnen zienswijzen worden ingediend. Nadat alle zienswijzen zijn bekeken en behandeld zal een formeel antwoord worden gegeven op alle zienswijzen in een Nota van Inspraak, gepubliceerd op de website van de provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam.

Nieuwe Bennebroekerweg

Nieuwe Bennebroekerweg (Oosterveen, 2021)

Planning

De verbreding van de (Nieuwe) Bennebroekerweg wordt in fases uitgevoerd. Over de aanpak van dit project hebben de provincie, de gemeente Haarlemmer en de Vervoerregio Amsterdam afspraken gemaakt en deze vastgelegd in de op 12 maart 2021 vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. Met het tekenen van deze samenwerkingsovereenkomst start de verkenning- en planstudiefase. Die loopt tot 2022. Aansluitend volgt de uitwerking en bestemmingsplanprocedure in 2022-2024. Daarna wordt door de samenwerkende partijen het definitieve ontwerp vastgesteld en volgen realisatie en bouw. Dit zal ongeveer starten midden 2024. Op basis van de nu beschikbare gegevens wordt verwacht dat de weg in 2029 in gebruik kan worden genomen.