Logo van Spoorzone Hoofddorp dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Meepraten

De gemeente vindt het belangrijk dat bewoners, ondernemers, marktpartijen, maatschappelijke organisaties en woningcorporaties kunnen meepraten over Spoorzone Hoofddorp.

Wat vindt u belangrijk voor de ontwikkeling van het gebied? Wat voor woningen, winkels of andere voorzieningen passen in het gebied? En hoe zorgen we ervoor dat Spoorzone echt Hoofddorp blijft? Welke kansen ziet u in Spoorzone, bijvoorbeeld voor uw bedrijf?  

Op 1 november 2023 was er een informatiemarkt 

In november 2023 organiseerde de gemeente een informatiemarkt in het MBO College Airport. Veel vragen gingen over verkeer en het Verkeersstructuurplan Hoofddorp. Veel ondernemers van Graan voor Visch Zuid uitten zorgen. Ze vroegen waar ze heen moeten met hun bedrijf als er woningen komen in het gebied. Daar is onder meer tijdens een bijeenkomst van de BIZ Graan voor Visch verder over gesproken. De meeste aanwezigen reageerden positief op de plannen.  

Rondetafelgesprekken, social media en schriftelijke reacties 

Via rondetafelgesprekken sprak de gemeente met marktpartijen en woningcorporaties. Belangenverenigingen, woningcorporaties en marktpartijen stuurden een uitgebreide reactie. Marktpartijen en woningcorporaties vinden de plannen ambitieus en willen graag samenwerken met de gemeente. Berichten op social media leverden hartjes, duimpjes en smileys op, maar ook kritische opmerkingen. Die gingen bijvoorbeeld over het tekort aan betaalbare woningen in de gemeente en het plan om van de Van Heuven Goedhartlaan in Spoorzone een stadsstraat te maken voor langzaam verkeer. 

De gemeente gebruikte de reacties om het Ontwikkelkader af te maken 

Alle reacties van de informatiemarkt en de vragenlijst staan in een verslagexterne-link-icoon. In dat verslag staat wat de gemeente in het concept Ontwikkelkader aanpast. Ook staat erin welke reacties niet zijn verwerkt en waarom niet. De gemeenteraad besluit over het definitieve Ontwikkelkader.