Logo van Spoorzone Hoofddorp dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Samenvatting Ontwikkelkader

In het Ontwikkelkader Spoorzone Hoofddorp staat het plan op hoofdlijnen van de gemeente voor de toekomst van het gebied rond het station. Het Ontwikkelkader gaat over het Stationskwartier met het station en het stationsplein en over Graan voor Visch Zuid.

Dit is een publiekssamenvatting. Dit is niet het document dat de gemeente in de toekomst gebruikt om plannen van ontwikkelaars te toetsen.

Spoorzone Hoofddorp overzicht

De vier deelgebieden van Spoorzone Hoofddorp

Hoe kan het gebied eruitzien over 20 jaar? Wat voor woningen komen er? Wat voor winkels en andere voorzieningen? Waar komen bedrijven? Wat is er te doen? Hoe groen is het? Waar is er ruimte om te lopen en te fietsen en waar voor auto’s? Hoe is het openbaar vervoer geregeld? Dat staat in het Ontwikkelkader. 

Het complete Ontwikkelkader kan je downloaden op de pagina Ontwikkelkader.

De samenvatting hieronder heeft deze onderwerpen:

 • Spoorzone Hoofddorp wordt een bruisend gebied om te wonen, werken en ontspannen
 • Er komen vooral woningen voor kleinere huishoudens
 • De gemeente heeft 3 thema’s voor Spoorzone Hoofddorp
 • Stationskwartier wordt het meest stadse deel van Spoorzone
 • Het station en het stationsplein zijn het middelpunt van het Stationskwartier
 • Rond het station komt een fietspad, binnen dat gebied hebben voetgangers alle ruimte
 • Graan voor Visch Zuid wordt een gebied met woningen en lokale en regionale bedrijven
 • Zo werken we dit uit in het ontwerp van straten, parken, woningen en winkels

Spoorzone Hoofddorp wordt een bruisend gebied om te wonen, werken en ontspannen

Het Stationskwartier wordt een geheel met Hyde Park en het stadscentrum van Hoofddorp. Zo wordt Hoofddorp nog meer stads. We bouwen tot 10.000 woningen en maken ruimte voor 11.000 arbeidsplaatsen. De gemeente werkt met andere overheden en organisaties aan het verlengen van de Noord/Zuid metrolijn: een nieuwe snelle openbaarvervoerverbinding tussen Amsterdam, Schiphol en station Hoofddorp. Daarmee wordt het reizen met openbaar vervoer nog aantrekkelijker. 

Er komen vooral woningen voor kleinere huishoudens

Bijvoorbeeld voor ouderen, jongeren en kleine gezinnen. Van dat soort woningen zijn er in Haarlemmermeer nog niet genoeg. Als mensen vanuit grotere woningen in Haarlemmermeer naar Spoorzone verhuizen, maken ze plaats voor anderen. Dat helpt om het tekort aan woningruimte in de gemeente kleiner te maken. 

Spoorzone Hoofddorp, met links het deelgebied Graan voor Visch Zuid, in het midden station Hoofddorp en rechts het Stationskwartier. De Geniedijk loopt van linksonder naar rechtsboven.

Spoorzone Hoofddorp, met links het deelgebied Graan voor Visch Zuid, in het midden station Hoofddorp en rechts het Stationskwartier. De Geniedijk loopt van linksonder naar rechtsboven.

De gemeente heeft 3 thema’s voor Spoorzone Hoofddorp
Voor de ontwikkeling van Spoorzone Hoofddorp zijn 3 thema’s:

 1. Polder ontmoet stad
  Spoorzone wordt stads, maar blijft ook deel van de polder. Er is straks van alles te doen. Er komen pleinen, (internationale) bedrijven, allerlei soorten appartementen en woningen en veel winkels en andere voorzieningen. Maar je ziet ook de Geniedijk en het boerenland als je in dit gebied bent.
 2. Verbonden stad
  Met de nieuwe snelle openbaarvervoerverbinding ben je straks nog makkelijker op Schiphol of in Amsterdam. Maar op de fiets of te voet ben je ook zo in PARK21, Stadscentrum Hoofddorp of een van de andere plekken in Haarlemmermeer. Er zijn veel verschillende vormen van vervoer om makkelijk naar Spoorzone te komen of via dit gebied ergens anders heen te gaan. Het wordt een belangrijk overstappunt voor veel mensen.
 3. Stad van de toekomst
  Spoorzone is klaar voor de toekomst. Of het nou gaat om het klimaat of energievoorziening. Spoorzone wordt duurzaam. Gebouwen, straten en pleinen kunnen we in de toekomst aanpassen als het nodig is. De indeling van het gebied en aangepaste gebouwen zorgen dat bewoners weinig last hebben van het geluid van vliegtuigen, treinen en auto’s.

Stationskwartier wordt het meest stadse deel van Spoorzone

Hier komen moderne kantoren en appartementen en gezellige ontmoetingsplekken aan groene pleinen. Dit is een gebied om te wonen én om te werken. Hier is elke dag en avond wat te beleven.

Stationskwartier is de ‘interactieve’ stad. Hier ontmoeten mensen elkaar. Er zijn (internationale) bedrijven, hotels, plekken om te vergaderen en om congressen te organiseren.

Stationskwartier is het centrumgebied van Hoofddorp samen met Hyde Park en Stadscentrum. Het stadspark is het groene hart van dat centrum. De groene Geniedijk sluit daarop aan. De straten en pleinen zijn zo veel mogelijk voor groen, water, voetgangers en fietsers. 

Het station en het stationsplein zijn het middelpunt van het Stationskwartier

Het levendige stationsplein is het centrum van Stationskwartier. Gebouwen aan het plein kunnen 8 à 10 verdiepingen hoog zijn. Er kunnen aan pleinen een paar gebouwen komen die hoger zijn, namelijk maximaal 12 verdiepingen. Die gebouwen markeren de pleinen. Voor wie met het openbaar vervoer komt, is deze plek de entree tot Hoofddorp.

Met het doortrekken van de Noord/Zuidlijn verandert station Hoofddorp enorm. Er zijn dan veel meer reizigers. Dit wordt hét overstappunt voor reizigers vanuit de regio. Nu stappen zo’n 20.000 mensen per dag in of uit de trein op station Hoofddorp. Straks zijn dat er ongeveer 40.000. Het station kan een bijzondere plek worden.

Voor het nieuwe snelle openbaar vervoer en de andere bussen komen er perrons op dezelfde hoogte als de treinperrons. Via een centrale hal en een nieuwe, veilige centrale passage komen reizigers op de perrons.

Het stationsplein is autovrij en groen en een prettige plek om af te spreken. Er zijn bijvoorbeeld cafés, lunchrooms, hotels en mogelijkheden om een congres te organiseren. Ook kan er een galerie of bioscoop komen.

Impressie van het stationsplein in Hoofddorp

Impressie van het stationsplein in Hoofddorp

Rond het station komt een fietspad, binnen dat gebied hebben voetgangers alle ruimte

Dat fietspad noemen we de fietsruit. Die kruist geen drukke wegen. Dicht bij de ingang van het station en de fietsruit komt een bewaakte fietsenstalling.

Het station is te voet of met de fiets van alle kanten goed bereikbaar. Bij het station komt een Kiss & Ride-strook, een taxistandplaats en ruimte voor deelauto’s. Aan de zuidkant grenst het station aan de Geniedijk. Het station wordt straks nog meer een toegang tot de stelling van Amsterdam.

Graan voor Visch Zuid wordt een gebied met woningen en lokale en regionale bedrijven

Dat zijn voor een deel bedrijven die er nu al zijn. Langs het spoor en tegenover bedrijventerrein De President is ruimte voor grote en middelgrote bedrijven. Er kunnen ook kleine ambachtelijke en creatieve bedrijven komen en is er veel ruimte voor werken aan huis. We noemen het de ‘productieve stad’. Net als in Stationskwartier zijn in Graan voor Visch Zuid groene pleinen aan doorgaande fietsroutes. De bebouwing is in Graan voor Visch Zuid lager dan in Stationskwartier. In Graan voor Visch Zuid zijn de gebouwen 4 tot 8 verdiepingen hoog. Ook is er meer ruimte tussen de gebouwen.

Een deel van de gebouwen maakt in de toekomst plaats voor woningen. Een deel van de gebouwen blijft. Bepaalde bedrijvigheid kan in de huidige vorm niet meer plaatsvinden omdat er woningen komen.

De gemeente gaat met ondernemers in Graan voor Visch Zuid bespreken wat dit voor de bedrijven betekent. Onderwerp van gesprek met bestaande en nieuwe ondernemers is ook: Hoe gaat werken en wonen samen? Is er ruimte voor of interesse van nieuwe ondernemers? Belangrijk is dat het gebied nu en straks prettig en veilig is om te wonen en te werken.

Zo werken we dit uit in het ontwerp van straten, parken, woningen en winkels

Woningen

 • Minstens de helft van de woningen valt in het zogeheten ‘betaalbare segment’. Er komt voor minstens 30 procent sociale huurwoningen.
 • Voor elk project bekijkt de gemeente welke bijzondere doelgroepen er een plek krijgen. Dat kunnen bijvoorbeeld studenten zijn of mensen die extra zorg nodig hebben.
 • De woningen worden zo gebouwd dat bewoners zo min mogelijk last hebben van het geluid van treinen, autoverkeer en vliegtuigen. Dat kan bijvoorbeeld door:
  - Het maken van gesloten bouwblokken met binnentuinen.
  - De gebouwen hoger te maken aan de kant waar het geluid vandaan komt. In de binnentuin van een blok is het geluid dan minder goed te horen.
  - De gebouwen haaks te zetten op de richting waaruit vliegtuigen komen.
  - De bebouwing aan de kant van de Kaagbaan hoger te maken dan de bebouwing erachter.
  - Door schuine daken te maken die geluid weerkaatsen of materialen toe te passen die geluidswerend zijn.

Winkels en andere voorzieningen

 • Stadscentrum Hoofddorp is het winkelcentrum voor mensen uit Hoofddorp en de regio. In Spoorzone Hoofddorp zijn winkels en voorzieningen voor mensen die via het station reizen. En ook voor de mensen die in Spoorzone wonen of werken en voor bezoekers van de bedrijven in het gebied.
 • Er komen nieuwe voorzieningen zoals een basisschool of supermarkt. Die komen vooral aan de pleinen.
 • Ook houden we alvast plek vrij voor regionale voorzieningen zoals hoger onderwijs, een hotel of een congrescentrum.

Straten en pleinen

 • De straten en pleinen in Stationskwartier en Graan voor Visch Zuid zijn vooral plekken waar het prettig is om rond te lopen of bijvoorbeeld op een terrasje te zitten. Er zijn veel paden voor voetgangers en fietsers.
 • Voor auto’s is veel minder ruimte op straat. Zij zijn te gast in het gebied. Ze kunnen parkeren in parkeergarages, vooral aan de rand van Spoorzone. 
 • Het autoverkeer over de Van Heuven Goedhartlaan gaat straks via de Nieuwe Bennebroekerweg naar de A4. Daardoor kan de omgeving van het station als stedelijk gebied worden ingericht. Dat is dan vooral voor voetgangers en fietsers. Hier komt dan geen doorgaand autoverkeer.
 • Bij de N201 krijgt de Kruisweg weer zoveel mogelijk zijn oude route.
 • Vanuit Spoorzone ben je te voet, op de fiets of met het openbaar vervoer snel op een plek in het groen om te sporten of ontspannen. Bijvoorbeeld in PARK21, Stadspark Hoofddorp en Geniepark.
 • De rechte, lange polderwegen die speciaal zijn voor Haarlemmermeer blijven in Spoorzone, en worden breder.
  Om te zorgen dat de openbare ruimte prettig is, komt er langs het spoor een geluidsscherm.

Groen en water

 • We maken parken, pleinen, straten en gezamenlijke binnentuinen met veel bomen, struiken en planten. Waar mogelijk verbreden wij de watergangen.
 • Het gebied aan de zuidkant van de Geniedijk komt vrij als de Van Heuven Goedhartlaan stadsstraat wordt. Dat wordt onderdeel van Stadspark Hoofddorp.
 • Het gebied wordt zo ingericht dat hier allerlei soorten planten kunnen groeien en allerlei dieren kunnen leven. 
  Minstens de helft van de straten en pleinen is niet betegeld en heeft geen asfalt. Zo kan het regenwater beter wegstromen.

Duurzaamheid en energie

 • Het gebied is klimaatadaptief. Dat betekent dat de gebouwen en straten voorbereid zijn op zware regen, extreme hitte en lange periodes van droogte. Zo komen de straten en gebouwen niet onder water te staan.
 • Er komen systemen om regenwater op te vangen. Dat wordt gebruikt om bijvoorbeeld planten en struiken water te geven of om de wc’s door te spoelen.
 • In de straten, op pleinen en in parken komt veel groen. Dat zorgt ervoor dat de luchtkwaliteit verbetert en het koel blijft op warme dagen.
 • Op de hoogste daken komen zonnepanelen of andere systemen om energie op te wekken.
 • Zoveel mogelijk energie die nodig is voor de woningen, winkels en kantoren wordt binnen Spoorzone opgewekt.