Lisserbroek

In Haarlemmermeer is grote behoefte aan woningen. De westkant van de gemeente is aangewezen als gebied om nieuwe woningen te bouwen. In Lisserbroek komen twee grote nieuwe wijken. Voor deze nieuwbouw is het gebied tussen de Lisserdijk en het Turfspoor in beeld én het gebied tussen de Lisserweg en het recreatiebos Zwaansbroek. Lisserbroek verdriedubbelt in een periode van 20 jaar.
 
De gemeenteraad heeft op 6 september de Gebiedskaart 2040 goedgekeurd. Hierin staan de voorwaarden van de ontwikkeling van het dorp. De gebiedskaart gaat over bereikbaarheid, voorzieningen, duurzaamheid, economie en bedrijvigheid.  Er zijn negen uitgangspunten opgesteld, zoals een centrale ligging van het dorpshart, behoud van de karakteristiek van het landschap, ontlasten van de polderwegen en autoverkeer zo snel mogelijk uit de wijken naar buiten leiden.
 
Lees meer over de plannen voor de uitbreiding van Lisserbroek in de Gebiedskaart Lisserbroek 2040.