.

Lisserbroek

In Haarlemmermeer is een grote behoefte aan meer woningen. In Lisserbroek komen twee grote nieuwe woonwijken. De wijk Lisserbroek Noord, tussen de Ringvaart en de IJweg, en de wijk Binnenturfspoor, tussen de Lisserdijk en Turfspoor. Lisserbroek verdubbelt hierdoor in de komende 20 jaar.

Daarnaast komen er nieuwe en aanpassingen aan wegen en voorzieningen zoals scholen en sportvelden. Het dorpshart en het groen worden opnieuw ingericht.

Meer informatie over de plannen voor Lisserbroek staat in de Gebiedskaart Lisserbroek 2040.

Nieuws