Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Participatie

Bewoners, ontwikkelaars en de gemeente werken samen aan de toekomst en groei van Lisserbroek.

Vertegenwoordigers van deze drie partijen zitten samen in de ‘Driehoek. Zij overleggen tijdens het ‘Driehoeksoverleg’ over de plannen voor Lisserbroek. In het ‘Plan van Aanpak Lisserbroek’ staan de taken van de drie partijen. Iedere vertegenwoordiger informeert zijn eigen partij.

De gemeente overlegt daarnaast ook met andere overheden die bij de plannen zijn betrokken. Zoals de gemeente Lisse, de Provincie Noord-Holland en de Provincie Zuid-Holland.

Ook voeren de gemeente en ontwikkelaars persoonlijke gesprekken met ondernemers en bewoners in Lisserbroek. Lees meer over de ontwikkelaars en vragen aan hen op de pagina 'vragen'.

Bewonersbijeenkomsten Lisserbroek

De Driehoek of de gemeente organiseren ook informatiebijeenkomsten voor bewoners en belanghebbenden. Ook is het tijdens de informatiebijeenkomsten mogelijk om te reageren op de plannen.

Van deze bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. De verslagen zijn hieronder te vinden.

Meer informatie is te vinden op de website lisserbroekonline.nlexterne-link-icoon