.

Verkeer

Om de (nieuwe) wijken in Lisserbroek goed bereikbaar te houden moeten de wegen worden aangepast. Hiervoor hebben de gemeenten Lisse en Haarlemmermeer hebben in 2017 een verkeersonderzoek uitgevoerd. Aan de hand hiervan is een plan van aanpak opgesteld.

Daarna hebben bewoners meegedacht over korte-termijn-maatregelen voor de Lisserbrug. Lees hierover meer in het Verslag vervolgoverleg korte-termijn-maatregelen Lisserbrug en deĀ  Consultatie korte termijn maatregelen Lisserbrug.

Ook andere maatregelen voor het verkeer zijn nodig. Hierover is de gemeente in overleg met de Provincies Noord-Holland en Zuid-Holland. De Duinpolderweg en Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV Noordwijk-Schiphol) zijn bijvoorbeeld belangrijk voor de ontwikkelingen in Lisserbroek.