Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Noordwijk-Schiphol

Buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol wordt een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding. Met een nieuwe halte bij het Fioretti college in Lisse en een nieuwe halte bij de geplande nieuwbouw in Lisserbroek-Noord. De aanleg van de HOV-verbinding is een project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland.

Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland veroorzaakte onduidelijkheid over de bereikbaarheidsafspraken in de regio (Duinpolderweg) en leidde tot vertraging in dit project.  

Nieuwe snelle busroute Noordwijk-Schiphol stap dichterbij

Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur van provincies) van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé (spoor) van de busbaan Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied met parallel hieraan een fietspad. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de nieuwe route van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. De toekomstige aanleg van deze Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de regio verbetert. Nu het bustracé van HOV Noordwijk-Schiphol is vastgesteld kan het verder ontwerpen van het tracé beginnen. Ook het bestaande ontwerp van de brug en de snelfietsroute worden in de komende tijd uitgewerkt. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting in 2025 geschikt voor hoogwaardig busvervoer.

Voorontwerp afgerond mei 2023

In mei 2023 is het voorontwerp voor de brug en de busbaan afgerondexterne-link-icoon. De verwachting is dat er eind 2023 gereageerd kan worden op de plannen. Dit kan tijdens de inspraakronde over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Na deze inspraakronde begint de volgende fase van het project en wordt het ontwerp verder uitgewerkt. Voordat de inspraak op het PIP kan starten moet de provincie eerst stikstofberekeningen maken en onderzoek doen naar beschermde diersoorten, zoals gierzwaluwen, vleermuizen en huismussen. 

Relatieovereenkomst juli 2022

De gedeputeerden van Noord- en Zuid-Holland, de wethouders van de betrokken gemeenten en de Vervoerregio hebben op 14 juli 2022 de relatieovereenkomst getekendexterne-link-icoon om de nieuwe brug over de Ringvaart mogelijk te maken. Deze brug komt te liggen tussen Lisse en Lisserbroek, ter hoogte van de Sportlaan en de IJs- en skeelerclub.

Nieuwsbrief juli 2020

Op de website van de Provincie Noord-Holland is meer te vinden over het Noord-Hollandse deel van dit project (tussen Lisse en Schiphol). U vindt de laatste nieuwsbrief hier met daarin de voorlopige planning en een interview met projectleider Gerton Pieters waarin hij uitlegt welke stappen worden gezet na de zomer van 2020.

Bekijk onderstaand ook de bewonersbrief en veelgestelde vragen voor meer informatie over dit project.

Bestuurlijk overleg juni 2020

Tijdens een bestuurlijk overleg op 22 juni 2020 is afgesproken het proces ter voorbereiding van de brug en tracé samen voort te zetten. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse, Teylingen, Haarlemmermeer, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam. Bekijk de website van de provincie Zuid-Holland externe-link-icoonhierover.