.

Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) Noordwijk-Schiphol

Buslijn 361 van Noordwijk naar Schiphol wordt een Hoogwaardig Openbaar Vervoerverbinding. Met een nieuwe halte bij het Fioretti college in Lisse en een nieuwe halte bij de geplande nieuwbouw in Lisserbroek-Noord. De aanleg van de HOV-verbinding is een project van de provincies Noord- en Zuid-Holland, de gemeenten Lisse, Noordwijk, Haarlemmermeer en Teylingen, Vervoerregio Amsterdam en regio Holland Rijnland.

Het nieuwe coalitieakkoord van de provincie Noord-Holland veroorzaakte onduidelijkheid over de bereikbaarheidsafspraken in de regio (Duinpolderweg) en leidde tot vertraging in dit project.  

Nieuwe snelle busroute Noordwijk-Schiphol stap dichterbij

Gedeputeerde Staten (dagelijks bestuur van provincies) van Noord-Holland hebben de voorkeursvariant vastgesteld voor het tracé (spoor) van de busbaan Noordwijk-Schiphol op Noord-Hollands grondgebied met parallel hieraan een fietspad. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in de realisatie van de nieuwe route van de busverbinding tussen Noordwijk en Schiphol. De toekomstige aanleg van deze Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding zorgt ervoor dat de bereikbaarheid van de regio verbetert. Nu het bustracé van HOV Noordwijk-Schiphol is vastgesteld kan het verder ontwerpen van het tracé beginnen. Ook het bestaande ontwerp van de brug en de snelfietsroute worden in de komende tijd uitgewerkt. De nieuwe route van Noordwijk naar Schiphol is naar verwachting begin 2025 geschikt voor hoogwaardig busvervoer. Lees het hele bericht op de website van de provincie

Nieuwsbrief juli 2020

Op de website van de Provincie Noord-Holland is meer te vinden over het Noord-Hollandse deel van dit project (tussen Lisse en Schiphol). U vindt de laatste nieuwsbrief hier met daarin de voorlopige planning en een interview met projectleider Gerton Pieters waarin hij uitlegt welke stappen worden gezet na de zomer van 2020. 

Bekijk ook de bewonersbrief en veelgestelde vragen voor meer informatie over dit project.

Bestuurlijk overleg juni 2020

Tijdens een bestuurlijk overleg op 22 juni van dit jaar is afgesproken het proces ter voorbereiding van de brug en tracé samen voort te zetten. De provincie Zuid-Holland is bestuurlijk trekker en werkt samen met de provincie Noord-Holland, de gemeenten Noordwijk, Lisse, Teylingen, Haarlemmermeer, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de Vervoerregio Amsterdam. Lees het nieuwsbericht en bekijk de website van de provincie Zuid-Holland hierover.