Logo van Lisserbroek dat doorverwijst naar de homepage

Zoeken

bussen lisserbroek

Iedereen kan reageren op plan provincie voor busbaan

19 december 2023
Lisserbroek

De provincie Noord-Holland legt een busbaan aan tussen Lisserbroek en P+R Getsewoud-Zuid in Nieuw-Vennep. Er komt ook een brug over de Ringvaart in Lisserbroek. Dat is onderdeel van een busbaan voor een snelle bus tussen Noordwijk en Schiphol.

Het plan daarvoor staat in het ontwerp van het provinciaal inpassingsplan (PIP) van de HOV Noordwijk-Schiphol voor het deel tussen Lisse en Nieuw-Vennep. Dat ontwerp-PIP ligt vanaf 18 december 2023 tot met 16 februari 2024 ter inzage. Iedereen kan het bekijken in het provinciehuis in Haarlem, de gemeentehuizen van Haarlemmermeer en Lisse en het servicepunt van de gemeente in Nieuw-Vennep. Het staat ook op de website van de provincie Noord-Hollandexterne-link-icoon  en op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon.  

Tot 16 februari 2024 kan iedereen reageren op het ontwerp-PIP

Zo’n reactie heet een zienswijze. Iedereen die een zienswijze instuurt, ontvangt een reactie van de provincie. Een zienswijze kan leiden tot een (kleine) aanpassing van het PIP, zegt de provincie. De provincie besluit halverwege 2024 over het PIP voor de busbaan en brug. De provincie verwacht dat in 2029 de eerste bussen over de nieuwe brug en busbaan kunnen rijden.

De busbaan is belangrijk voor de woningbouw in Lisserbroek

De gemeente en woningbouwontwikkelaars werken samen met bewoners van Lisserbroek aan plannen voor nieuwe woonwijken in Lisserbroek. Door de nieuwe buslijn zijn de toekomstige woningen goed bereikbaar met het openbaar vervoer. Ook voor de mensen die nu al in Lisserbroek wonen, is de nieuwe buslijn een verbetering van het openbaar vervoer.

Naast de busbaan komt een doorfietspad

In het ontwerp-PIP staat een fietsroute langs een deel van de busbaan. Die is deel van een comfortabele fietsroute tussen Lisse en Nieuw-Vennep. Dat fietspad wordt waar mogelijk 4 meter breed. Het loopt vanaf de bestaande fietstunnel onder de N207 bij de P+R bij Getsewoud- Zuid in Nieuw-Vennep. Het krijgt een aansluiting tussen de busbaan en de IJweg. Het is de bedoeling dat het huidige fietspad langs de IJweg breder wordt. Het fietspad loopt vervolgens weer langs de busbaan over de nieuwe brug van de busbaan richting Lisse.

Op 17 januari 2024 is er een inloopbijeenkomst

Tijdens deze bijeenkomst beantwoorden medewerkers van de provincie vragen over het ontwerp-PIP en de PIP-procedure. Ook partners van het project HOV-Noordwijk Schiphol zullen aanwezig zijn. De bijeenkomst is in dorpshuis De Meerkoet in Lisserbroek. Iedereen is welkom tussen 17.00 uur en 20.00 uur. Aanmelden hoeft niet.

De provincie is bereikbaar voor vragen

Alle informatie over de ontwerp-PIP en het indienen van reacties staat op www.noord-holland.nl/hovnoordwijkschipholexterne-link-icoon. Wie vragen heeft, kan gratis bellen met het servicepunt van de provincie (0800 0200 600) of een e-mail sturen aan servicepunt@noord-holland.nl. Een e-mail sturen aan info-HOVNoordwijkSchiphol@noord-holland.nl kan ook.