De portaalkraan aan de Bennebroekerdijk 219 in Cruquius.

Voordracht monumenten die het verhaal van Ringdijk en Ringvaart vertellen

18 maart 2021
Nieuws

Wie de Ringdijk en Ringvaart volgt, ziet steeds iets nieuws. De Ringvaart en Ringdijk voeren langs industrie, de dynamische stedelijkheid rondom Schiphol, maar ook langs kleine agrarische dorpen die verstild in het landschap liggen. Je ziet indrukwekkende stoomgemalen, de forten van de Stelling van Amsterdam en het landschap van de middeleeuwse veenontginningen.

Het college van B en W wil dit gebied beleefbaar maken en de unieke ontstaansgeschiedenis koesteren. Daarom is bij de vaststelling van de Visie Ringdijk en Ringvaart in 2017 besloten om de Ringdijk en de Ringvaart tot gemeentelijk erfgoed te verklaren. Een volgende stap in dit proces is de voordracht van tien objecten voor het verkrijgen van de status van gemeentelijk monument. 

Het gaat om de volgende gebouwen of objecten:

  • Het dijkhuis aan de Huigsloterdijk 291 in Abbenes.
  • Boerderij de Korenbloem Huigsloterdijk 328 in Abbenes.
  • Een dubbele woning met winkel aan de Zwanenburgerdijk 439-440 in Nieuwe Brug. 
  • Boerderij de Meijerij aan de Hillegommerdijk 395 in Beinsdorp. 
  • Het melkhuisje aan de Toevluchtsstraat 15 in Badhoevedorp.
  • Kerkgebouw aan de Nieuwemeerdijk 294 in Badhoevedorp. 
  • Het graanpakhuis met overslagkraan aan de Aalsmeerderdijk 60 in Oude Meer. 
  • Een bollenschuur aan de Lisserdijk 496 in Lisserbroek. 
  • De Schipholdraaibrug aan de A. Colijnweg in Schiphol-Oost.
  • De portaalkraan aan de Bennebroekerdijk 219 in Cruquius. 

De portaalkraan aan de Bennebroekerdijk 219 in Cruquius. Foto: gemeente Haarlemmermeer

Verhaal van de Ringvaart en de Ringdijk

Het college heeft gekozen voor gebouwen en objecten die betekenis geven aan het verhaal van de Ringdijk en de Ringvaart. Zo herinnert de stalen portaalkraan in Cruquius aan de vroegere industrie en bedrijvigheid. Het melkhuisje herinnert aan de vooruitstrevende proefboerderij De Badhoeve, die hier ooit bekijks uit binnen- en buitenland trok voor de vernieuwende aanpak van de landbouw. En boerderij de Meijerij aan de Hillegommerdijk is een prachtig voorbeeld van een boerderijwoning uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Van bijzonder belang is de gevelsteen die verwijst naar de pioniersperiode in Haarlemmermeer. 

Wethouder Marja Ruigrok:

Ik ben erg blij met deze voordracht. In Haarlemmermeer leven, wonen en werken we met ons erfgoed. Je vindt het overal om je heen. Het is van nu, van vroeger én van morgen!   

Wethouder Mariëtte Sedee voegt toe:

We wijzen nu tien mooie gemeentelijke monumenten aan én we doen aanbevelingen over het te behouden dijkprofiel, de gewenste aansluiting van de bebouwing op de dijk, bouwhoogtes en de kwaliteiten die we willen koesteren, zoals het groen tussen de bebouwing en tussen de dorpen. Zo versterken de gebouwen en de omgeving elkaar.  

Proces

De procedure voor het verkrijgen van de status van gemeentelijk monument start met dit besluit van het voornemen van het college. Hiermee vallen de geselecteerde gebouwen en objecten direct onder de werking van de Verordening Fysiek Domein Gemeente Haarlemmermeer 2019. Dit betekent dat de voorbescherming meteen in werking treedt (dat wil zeggen dat het gebouw/object al direct een beschermde status heeft). Daarna wordt advies gevraagd van de Erfgoedcommissie en kunnen eigenaren hun zienswijze kenbaar maken. Aansluitend neemt het college een definitief besluit over de aanwijzing en kunnen de monumenten worden geborgd in het bestemmingsplan, straks het omgevingsplan.