De Fanny Blankers-Koenlaan na de herinrichting

Terugblik op de herinrichting Fanny Blankers-Koenlaan

13 juli 2022
Openbare ruimte

Er was bezorgdheid over de verkeersveiligheid op de Fanny Blankers-Koenlaan. Daarom heeft de gemeente in 2018 besloten om de laan opnieuw in te richten. Inmiddels is de weg aangepakt en volledig vernieuwd. Een terugblik op het proces, samen met betrokken ambtenaren Adam Zuyderwijk en Ali Kiliç.

Adam Zuyderwijk: “Toen eind 2017 de bussen (lijn 341) van Connexxion door de laan gingen rijden nam de ongerustheid over de verkeersveiligheid enorm toe. Ook de gemeenteraad was van mening dat er iets moest gebeuren.  Samen met de wijk is de herinrichting opgepakt. Er werd een klankbordgroep samengesteld en mede op initiatief van de wijkraad namen ook direct betrokken bewoners deel, naast onder andere de politie, ondernemers en de scholen in de omgeving. De Vervoerregio Amsterdam (VRA) speelde ook een rol bij de herinrichting. Haarlemmermeer ontving een subsidie en de VRA heeft continu meegekeken en meegedacht.“

Hoe kijken jullie terug op het participatieproces?

“Na het onderzoek zijn we samen met een bureau en de klankbordgroep (deskundigen en bewoners) tot drie schetsontwerpen voor de laan gekomen. Deze schetsontwerpen zijn zowel digitaal als via een inloopbijeenkomst met de omgeving besproken. Op basis van alle opmerkingen van de wijk (bijna 400!), bleek dat twee van de drie varianten duidelijk de voorkeur hadden en dat de fiets de belangrijkste gebruiker is. Vanuit dat uitgangspunt is een gecombineerde vierde variant opgesteld met verschillende elementen uit de eerdere twee varianten. De wijkraad heeft daarna aan de bewoners uitgelegd hoe en waarom de klankbordgroep tot die nieuwe vierde variant is gekomen. Vervolgens is deze variant in 2019, ook weer samen met de klankbordgroep, helemaal uitgewerkt. Bij die uitwerking zijn opnieuw de bewoners meegenomen. Het was een intensief en uitdagend proces met een goed resultaat“, vertelt Adam.

“In 2020 zijn we gestart met de uitvoering geeft Ali Kiliç aan. “We hebben werk met werk kunnen maken door meteen de aanpassingen aan het riool mee te nemen, ledverlichting aan te brengen en het asfalt te vervangen door straatklinkers. 

Het proces met een zo’n brede klankbordgroep is uniek. Is dit een werkwijze die de gemeente vaker wil gaan inzetten? 

“Dat is afhankelijk van de situatie’, zegt Ali. ”Participatie is iedere keer maatwerk. Als het project midden in de wijk ligt en bewoners heel erg betrokken zijn is het belangrijk dat zij een stem krijgen. Terugkijkend ben ik erg tevreden maar de gebruikers en de omwonenden moeten tevreden zijn. Daar gaan we voor. Als organisatie mogen we trots zijn op het uiteindelijk resultaat. De snelheid is omlaaggegaan en de veiligheid omhoog. Samen hebben we een betere balans gevonden tussen wonen, winkelen (verblijven) en verkeer en de laan ziet er harstikke mooi uit. Er is kwaliteit toegevoegd aan de wijk.”

De Fanny Blankers-Koenlaan na de herinrichting

“Wat we hebben gedaan is uniek in Nederland. De Fanny Blankers-Koenlaan is een zogenaamde gebiedsontsluitingsweg waar je maar 30 kilometer per uur mag rijden. Dat kennen we nog alleen maar in Haarlemmermeer. Verschillende gemeenten, waaronder Amsterdam, zijn geïnteresseerd in de nieuwe inrichting. We delen de kennis die we hebben opgedaan. “

Ali Kiliç en Adam Zuyderwijk in de heringerichte Fanny Blankers-Koenlaan

Evaluatie 

Bureau XTNT heeft in opdracht van de gemeente een evaluatieonderzoek gehouden op basis van criteria die samen met de klankbordgroep zijn opgesteld. De algemene conclusies zijn dat de herinrichting over het algemeen positief uitpakt en dat het doel om een lagere snelheid te bereiken is gelukt. Voor de herinrichting was de gemiddeld gemeten snelheid 35 tot 38 kilometer per uur, na de herinrichting 30 tot 32 kilometer per uur. Over de rotonde en de nieuwe bushaltes is een overgrote meerderheid erg positief. Een ruime meerderheid beoordeelt het ook als een verbetering ten opzichte van de oude situatie.

Uit de evaluatie blijkt niet dat de aanwezigheid van de bus voor een significante toename van de onveiligheid zorgt. Mogelijk heeft de bus zelfs een remmend effect op de gereden snelheden. Uit de enquêtes blijkt vooral dat er gewezen wordt naar automobilisten, brommers/scooters en fietsers als oorzaak van het onveilige gevoel. Toch blijft de gemeente Connexxion vragen om kritisch te blijven kijken naar de benodigde frequenties van Lijn 341. 

Vervolg 

In hun rapport heeft bureau XTNT ook enkele aanbevelingen gedaan, voortgekomen na overleg met de klankbordgroep. Door de gemeente zijn een aantal van deze aanbevelingen al opgepakt. Zo zijn de 30 km/u zoneborden beter zichtbaar gemaakt. Ook is de markering voor de schoolzones op dezelfde plekken aangebracht als waar ze voor de herinrichting lagen. Op dit moment wordt onderzocht of waar nodig de verlichting nog verder moet worden geoptimaliseerd. Daarnaast gaat de gemeente in samenwerking met Verkeer en Meer voorlichting geven op het Haarlemmermeer Lyceum en de basisscholen over het gebruik van de nieuwe laan.