Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik gemeentegrond

Nieuwe aanpak, maar oneigenlijk grondgebruik is en blijft onacceptabel

31 mei 2023
Openbare ruimte

Met het aanpakken van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond geeft de gemeente als eigenaar van de grond een krachtig signaal af. De gemeente accepteert het niet dat inwoners gemeentegrond zonder toestemming in gebruik nemen voor privédoeleinden. Ook zorgt de gemeente ervoor dat functies van de gemeentegrond in stand blijven. Hiermee wil de gemeente voorkomen na verloop van tijd het eigendom van de grond te verliezen door verjaring.

Signaalgerichte aanpak van 2017

De gemeente reageerde in de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond (2017) op signalen. Zoals meldingen over oneigenlijk gebruik of verzoeken om gemeentegrond te kopen. Daarbij was het uitgangspunt: ‘kopen óf ontruimen’. Met de kennis van nu ziet de gemeente echter dat deze signaalgerichte aanpak van toen een beperkt effect had op het bestrijden van oneigenlijk gebruik. In de nieuwe aanpak bepaalt de gemeente de prioriteiten bij de aanpak van oneigenlijk gebruik van gemeentegrond. Ook nuanceert de gemeente een aantal uitgangspunten die bij de aanpak wordt toegepast. 

Prioriteiten

Preventieve maatregelen hebben prioriteit in de nieuwe aanpak die oneigenlijk gebruik van gemeentegrond helpen voorkomen. Ook de gevallen van oneigenlijk gebruik waarin de impact van dit oneigenlijk gebruik groot is, waarin het belang van de gemeente groot is en waarbij het risico aanwezig is op eigendomsverlies door verjaring, hebben prioriteit.  

Wat kunnen inwoners zelf doen? 

  • Inwoners van Haarlemmermeer kunnen nagaan of zij gemeentegrond gebruiken. Dat kan door de eigendomsgrenzen van het perceel te controleren. Dat kan kosteloos via diverse websites, zoals bijvoorbeeld www.kadastralekaart.comexterne-link-icoon. Voor definitieve zekerheid kunnen mensen contact opnemen met het Kadaster via www.kadaster.nlexterne-link-icoon.
  • Neem contact op met de gemeente bij het zien of vermoeden van gebruik van gemeentegrond. 
  • Inwoners die niets doen terwijl zij weten dat ze zij gemeentegrond in gebruik hebben, moeten beseffen dat er sprake is van een soort diefstal. Zij pikken namelijk grond in die niet van hen is.     
  • De gemeente gaat ook notarissen en makelaars actief aanschrijven op het controleren van eigendomsgrenzen bij de (ver)koop van woningen. 

Plan van aanpak

Voor de wijken en straten jonger dan 20 jaar of waarin korter dan 20 jaar geleden is gehandhaafd op oneigenlijk gebruik van gemeentegrond komt een plan van aanpak. Dit om het risico van eigendomsverlies door verjaring te beperken.  

Uitgangspunten

  • Het belangrijkste uitgangspunt bij oneigenlijk gebruik van gemeentegrond blijft ‘kopen óf ontruimen’ van de in gebruik genomen grond.

  • Uitgangspunten voor zaagtanden en kabels en leidingen worden enigszins genuanceerd. Hierdoor komt er in sommige gevallen wat meer ruimte om het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond als tuin door verkoop te legaliseren. Ook komt er een hardheidsclausule in de aanpak zodat in zeer bijzondere situaties kan worden gekozen voor een maatwerkoplossing.

Toekomstbeeld?

Op termijn wordt de aanpak van het oneigenlijk gebruik van gemeentegrond meer beheersbaar. In de oudere gebieden gebeurt dat bij integrale herinrichtingsprojecten. En in de jongere gebieden pakt de gemeente het projectmatig aan. Het ontstaan van nieuw oneigenlijk gebruik beperkt de gemeente door preventieve maatregelen.

Oneigenlijk gebruik gemeentegrond is en blijft onacceptabel. Foto: Liesbeth van Leijen