Mogelijk invloed van ultrafijnstof van vliegtuigen op gezondheid bewoners rond Schiphol

20 juni 2022
Nieuws

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft een tweede onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten op de blootstelling aan ultrafijnstof op langere termijn rond Schiphol. Uit dit nieuwe onderzoek blijkt dat ‘langdurige blootstelling aan ultrafijnstof mogelijk nadelige effecten kan hebben op het hart- en vaattelstel'. Ook kan het effecten hebben voor het ongeboren kind. Haarlemmermeer organiseert hierover, samen met het RIVM een bewonersbijeenkomst op 13 juli. Aanmelden verplicht via externebetrekkingen@haarlemmermeer.nl.

Er zijn geen aanwijzingen dat het ook aandoeningen aan de luchtwegen kan veroorzaken. Wel kunnen bestaande aandoeningen door korte blootstelling tijdelijk verergeren. Voor effecten op het zenuwstelsel en de stofwisseling is nog onvoldoende bewijs. Er is niet genoeg wetenschappelijk bewijs dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegverkeer effect heeft op het zenuwstelsel of diabetes veroorzaakt. De resultaten van het onderzoek naar langetermijneffecten versterken eerdere conclusies van de Gezondheidsraad. 

RIVM presenteerde de uitkomsten van een tweede onderzoek naar blootstelling van ultrafijnstof op langere termijn rond Schiphol. Foto: Kees van der Veer.

Normen voor ultrafijnstof

Wethouder Jurgen Nobel van Luchthavenzaken is blij dat er eindelijk goed onderzoek is naar ultrafijnstof in de regio rond Schiphol. “Er is nog weinig bekend over de schadelijke effecten van ultrafijnstof van vliegtuigen en ook in dit rapport staan nog veel conclusies met een slag om de arm. We moeten dus goed bestuderen wat we kunnen doen en wat de vervolgstappen kunnen zijn. Wij willen dat er normen voor ultrafijnstof komen, zodat we hier ook op kunnen handhaven. We moeten nu naar oplossingen zoeken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om de samenstelling van kerosine te veranderen, zodat er minder ultrafijnstof wordt uitgestoten? Ook moeten we innovatieve oplossingen zoeken, zoals elektrisch taxiën.”

Wethouder Mariëtte Sedee sluit zich hierbij aan. “Dit gaat om de gezondheid van onze inwoners. Daar moeten we alles voor uit de kast halen. Vanuit het collegeakkoord willen we bijvoorbeeld ook het ‘schone lucht akkoord’ tekenen. Daarmee kunnen we lokale bronnen van luchtvervuiling aanpakken.”

Wat is ultrafijnstof?

Ultrafijnstof zijn zeer kleine deeltjes fijnstof in de lucht (kleiner dan 0,1 micrometer). Het komt vrij bij verbranding, bijvoorbeeld bij de uitstoot van verkeer, huishoudens en industrie. Ultrafijnstof is zo klein dat het lichaam het minder snel opruimt dan grotere deeltjes, zoals fijnstof. Daardoor blijft het langer in de longen achter na inademen. Ook kan het deeltje door de kleine omvang makkelijker via de longen in het bloed terechtkomen en zo andere organen bereiken. Ultrafijnstof is daardoor mogelijk schadelijker voor de gezondheid dan grotere deeltjes fijnstof.

Bewonersbijeenkomst

De gemeente Haarlemmermeer organiseert, samen met het RIVM een bijeenkomst om de resultaten van het onderzoek te bespreken. Deze bijeenkomst vindt plaats op 13 juli om 19.30 uur. Aanmelden is verplicht en kan door het sturen van een e-mail naar externebetrekkingen@haarlemmermeer.nl. Na aanmelding volgt een bevestiging met daarin de locatie van de bijeenkomst.