Luchtfoto van recreatiegebied Spaarnwoude

Informatiebijeenkomst in Spaarndam over plannen waterstofnetwerk

02 mei 2023
Duurzaamheid

Ook de industrie in het Noordzeekanaalgebied (NZKG) verandert. De energietransitie vraagt van de bedrijven en industrie om in 2030 de CO2-uitstoot met 49 procent te verminderen ten opzichte van de CO2 uitstoot in 1990. In 2050 moet de industrie nagenoeg uitstootvrij zijn. Deze afspraken zijn vastgesteld in verschillende nationale, Europese en internationale verdragen.

Hynetwork Services (dochteronderneming van Gasunie) gaat een waterstofnetwerk in het Noordzeekanaalgebied aanleggen. Dit doen ze deels door gebruik te maken van bestaande leidingen die nu nog gebruikt worden voor aardgas. Op plekken waar dit niet mogelijk is, worden er nieuwe ondergrondse leidingen aangelegd. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat coördineert de besluiten over dit project. Voor het project wordt nu de volgende stap gezet. Er wordt een onderzoeksplan van verschillende routes voorgesteld. Dit heet de conceptnotitie Reikwijdte en Detailniveau (cNRD). Hierin staat waarom dit project wordt ontwikkeld, welke alternatieven en varianten er zijn en welke milieueffecten onderzocht worden. En de omgeving mag reageren of ze het eens zijn met het voorstel. 

Waarom Waterstof? 

In Nederland wordt nu nog veel fossiele energie, zoals aardgas en kolen gebruikt. Bij het verbranden van fossiele energie komt CO2 vrij. Dat is slecht voor het milieu. Daarom moet de CO2-uitstoot omlaag. Een belangrijke oplossing voor Nederland is CO2-vrije waterstof. Met CO2-vrije waterstof kan de industrie in Nederland duurzamer worden. Ook speelt waterstof in de toekomst een rol in het verduurzamen van lucht- en scheepvaart en van steden, woningen en mobiliteit. Om groene waterstof te maken is veel elektriciteit nodig. Deze kan bijvoorbeeld door windenergie worden gemaakt. In het plan voor waterstof in het Noordzeekanaalgebied wordt het vervoer van windenergie die op zee wordt opgewekt getransporteerd naar Amsterdam waar in de waterstoffabriek waterstof wordt gemaakt.  

Reactie van de omgeving 

Inwoners in de omgeving van de voorgestelde routes van de leidingen kunnen gedurende zes weken reageren op dit document. Ook zijn er binnenkort vier informatiebijeenkomsten. In de conceptnotitie staat welke onderwerpen tot in welk detail worden onderzocht. Te denken valt aan de effecten van licht en geluid tijdens de aanleg, of de invloed op de bodem. Deze onderwerpen worden daarna onderzocht in het milieueffectrapport (MER). Er kan van 28 april tot en met 8 juni worden gereageerd. 

Kom naar de informatiebijeenkomst! 

Er is een aantal informatiebijeenkomsten. Inwoners krijgen hier informatie, kunnen vragen stellen of direct een reactie geven. De informatiebijeenkomsten zijn op: 

  • Op 9 mei van 19:00 tot 21:00 uur in het Kennemer Theater in Beverwijk 
  • Op 11 mei van 19:00 tot 21:00 uur in het Dorpscentrum Spaarndam 
  • Op 23 mei van 18:30 tot 20:30 uur in de voetbalkantine van FC Velsenoord 
  • Op 24 mei van 16:00 tot 19:00 uur in het zalenverhuurcentrum van Aristo in Amsterdam Sloterdijk  

Meer informatie over de informatiebijeenkomsten, de stappen in het proces en hoe er gereageerd kan worden is te lezen op de website van RVO: www.rvo.nl/nzkgexterne-link-icoon. Meer informatie over het project zelf staat op de website van Hynetwork Services: www.hynetwork.nl/noordzeekanaalgebiedexterne-link-icoon

Ambitie energietransitie Noordzeekanaalgebied

Ambitie energietransitie Noordzeekanaalgebied.