Thermostaat

Hoe gaan we in de toekomst ons huis verwarmen?

10 mei 2021
Duurzaamheid

Volgens het klimaatakkoord van het Kabinet, wordt in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dat betekent dus dat over dertig jaar het verwarmen van water en gebouwen op een andere manier gebeurt en dat er niet meer wordt gekookt op aardgas. Doel is om de CO2-uitstoot tot een minimum te beperken. Het is niet zo dat inwoners van vandaag op morgen van het aardgas afgaan. Daar is ruim de tijd voor. Die tijd moet goed benut worden. De gemeente heeft nu een plan gemaakt hoe dit samen met inwoners en ondernemers kan worden opgepakt.

Zelf bepalen

Eigenaren van huizen of bedrijfspanden bepalen zelf wanneer ze van het gas af gaan en overstappen naar volledig elektrische woningen, woningen met een warmtenet of woningen die voorzien zijn van een hybride warmtepomp in combinatie met groengas. Wat het beste is, verschilt per wijk of gebouw. De gemeente helpt om een keuze te maken en de overgang zo makkelijk mogelijk te maken.

De warmte in huis komt in de toekomst niet meer van aardgas. Foto door Erik McLean via Unsplash.com.

De gemeente vindt het belangrijk dat het haalbaar en betaalbaar is. De vrije keuze staat voorop. Soms kunnen mensen in een wijk gezamenlijk aan de slag gaan, om het betaalbaar te houden. De warmtevisie geeft informatie over op welke manier samen met de wijk bepaald kan worden wanneer het aardgas uit gefaseerd wordt.

Wethouder energietransitie Jurgen Nobel: "Het zijn soms lastige keuzes. Het conceptplan Warmtevisie Haarlemmermeer vertelt hoe de gemeente Haarlemmermeer hierbij ondersteunt. De visie ligt vanaf vandaag ter inzage voor alle inwoners en ondernemers."    

Stap voor stap

Iedereen mag nu al beginnen. Er zijn natuurlijk altijd koplopers in een gemeente. Inwoners die hun huis al helemaal hebben aangepast op de toekomst. Daar kunnen anderen van leren. Ook warmtebedrijven die ideeën hebben en in de gemeente Haarlemmermeer aan de slag willen, hebben bruikbare kennis. Dat geeft ideeën om gebouwen te kunnen verbeteren, benodigde energienetwerken aan te kunnen leggen of aan te passen en zo over te kunnen stappen op duurzame energie. De gemeente helpt hierbij door te zorgen dat inwoners en gebouweigenaren worden betrokken en dat ze weten welke stappen ze kunnen zetten. Daarnaast heeft de gemeente een speciaal Energieloket, waar gebouweigenaren, bedrijven en initiatiefnemers terecht kunnen voor ondersteuning.

Iedere vijf jaar

Jurgen Nobel geeft aan dat het plan van de gemeente niet in beton is gegoten. “Dat kan ook niet. De ontwikkelingen in duurzame energietechnieken gaan zo snel. Wat nu nog niet mogelijk lijkt, is over vijf jaar een feit. Daarom wordt iedere vijf jaar gekeken of het plan moet worden verbeterd. Bovendien kan ook het Rijk de klimaatdoelen aanpassen, waar de gemeente dan weer op in kan spelen.”

Nu ligt het plan ter inzage. Dit houdt in dat iedereen de gelegenheid krijgt om de warmtevisie te lezen en erop te reageren. Ook is er woensdag 26 mei een livestream op Facebook over de energietransitie, waar ook de vragen over de warmtevisie beantwoord worden. Het plan is te vinden op de minisite Nieuwe Energieexterne-link-icoon

Vragen kunnen per e-mail gesteld worden via energie@haarlemmermeer.nl of kijk voor meer informatie op energielokethaarlemmermeer.nlexterne-link-icoon.