PARK21

'Dan kunnen we meters maken'

03 november 2022
Openbare ruimte

InforMeer spreekt wethouder Mariette Sedee op het gemeentekantoor Beukenhorst in Hoofddorp. In haar tweede periode als wethouder bij de gemeente Haarlemmermeer valt PARK21 weer onder haar hoede. Het bestemmingsplan PARK21 gaat naar de besluitfase. Een goed moment om kort terug te blikken en vooral vooruit te kijken.

“Jazeker”, opent wethouder Mariëtte Sedee enthousiast. “PARK21 wordt een uniek gebied. Binnenkort verwacht ik dat het college en de raad het bestemmingsplan gaan vaststellen en dat het definitief wordt. Dat zou een mijlpaal betekenen. Dan kunnen we starten met de uiteindelijke realisatie van het park zodat de inwoners daar gebruik van kunnen maken.”

Wat kunnen inwoners verwachten? 

Mariëtte Sedee vervolgt: “Mensen kunnen nu al genieten van PARK21. Deelgebied 1 is al volop in gebruik. Je vindt hier onder meer de Hoofddorp Pioniers, Rugby Hawks, het Electric Motorcross Park en het Klimpark. En onlangs opende ik daar ook de blaashal en PadelPark21. Wandelaars, fietsers en ruiters weten de weg al goed te vinden in dit groene deel van PARK21. Hier brengen de aangelegde paden je naar leuke plekken als de speeltuin Kleiland en de biologische moestuin.”

“Wat ook al veel publiek trekt zijn de Zomerweken op Landgoed Kleine Vennep en het Festival Grazende Zwaan, of activiteiten bij de Parklanden boeren. Aan de Rijnlanderweg in Nieuw-Vennep organiseren deze boeren diverse themadagen zoals de Aardappeloogst-dag, Dansende Koeien en het Boeren Paasfeest. Ook zijn deze boeren begonnen aan de aanleg van een voedselbos.”

Een impressie van PARK21

Wat gaat er gebeuren zodra het bestemmingsplan is vastgesteld?

“Dan kunnen we echt meters maken. We breiden dan de aanleg uit van het basisgedeelte van PARK21. Dit is een aaneengesloten parkgebied van de Drie Merenweg naar de A4, met ook een verbinding tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. We ontwikkelen dit basisgedeelte in deelgebieden en starten met het deelgebied Groot-Vennep. Groot-Vennep is een gebied van ongeveer 60 hectare, gelegen tussen de busbaan Zuidtangent en de Hoofdweg westzijde. Achter het landgoed Kleine Vennep. In dit deelgebied komt een park met veel water, groen en paden. Een belangrijk onderdeel van het park is een innovatief watersysteem in Groot-Vennep, een verbeterde droogmakerij noemen we dat. Het is een systeem dat werkt met een flexibel waterpeil, zodat we meer water kunnen vasthouden, wanneer er droogte is. Hierdoor wordt de zoute kwel verminderd en blijft er meer zoet water beschikbaar voor de landbouw en natuur.”

“Ook starten we met de locatie Park Evenemententerrein. Hier kan het park gebruikt worden voor kleine en grote evenementen. In 2030 willen we de basis van PARK21 klaar hebben. Een basis waar ruimte is voor groen, recreatie, klimaatadaptatie en ondernemerschap”, antwoordt wethouder Sedee. 

Over welk ondernemerschap gaat het?

“We bieden mogelijkheden voor nieuw ondernemerschap in de vrijetijdseconomie. Op het gebied van recreatie en toerisme. Agrariërs krijgen daarnaast de ruimte in het bestemmingsplan om hun werkzaamheden te verbreden. Denk aan het starten van een bed & breakfast, een camping of het organiseren van evenementen. We ontvangen al grote en kleine initiatieven. Maar we kunnen pas serieus in gesprek gaan met initiatiefnemers en investeerders als het bestemmingsplan klaar is.”

Een impressie van PARK21

Wat is het belang van PARK21 voor de inwoners?

Wethouder Mariëtte Sedee vertelt: “Met de komst van Vinex-nieuwbouwwijken als Getsewoud en Floriande was er 20 jaar geleden behoefte aan recreatief groen. PARK21 was hierop een antwoord. De afgelopen jaren is de roep om PARK21 nog groter geworden. Er komen zeker nog 20.000 woningen bij in Haarlemmermeer. In bijvoorbeeld Nieuw-Vennep, Hoofddorp en Lisserbroek. Mensen hebben na corona ook meer behoefte aan groen en recreatiemogelijkheden dichterbij huis. Recreatiegebieden als Spaarnwoude ervaren mensen nu al als te druk. PARK21 zal zeker een positief effect hebben op het lichamelijke en geestelijke welzijn van onze inwoners.”

Speelt het verhaal stikstof ook in PARK21? 

Sedee: “Zeker, alle ruimtelijke ontwikkelingen hebben hiermee te maken, ook PARK21. Hier realiseren we een park met voorzieningen. Bij het bestemmingsplan hebben we onderzocht en onderbouwen we wat het stikstofeffect van de ontwikkeling is en hoe we ervoor zorgen dat PARK21 geen nadelig effect heeft op de Natura 2000 gebieden.”

In hoeverre wordt in PARK21 rekening gehouden met duurzaamheid?   

“In grote mate”, benadrukt Sedee. “Bijdragen aan een duurzame wereld is nauw verbonden met PARK21. Dat doen we op vele manieren. Al het groen en de vele bomen in PARK21 helpen straks bij verhoogde temperaturen en de leefbaarheid in wijken wordt hierdoor aangenamer. Ook kan het park straks door het verbeterde droogmakerijsysteem regenwater opvangen en vasthouden dat van goede kwaliteit is. Met als voordeel dat we dit water bij droge periodes weer kunnen gebruiken. Er liggen mogelijkheden om ecologische verbindingen te maken van het Amsterdamse Bos naar het duingebied en ook naar de Westeinderscheg. Dit is goed voor planten en dieren.”

Wethouder Mariette Sedee, Foto: Jur Engelchor

Waar hoopt u dat PARK21 over vier jaar staat?

“Ik droom hardop dat dan een groot deel van de basis van PARK21 gerealiseerd is; dat er veel groen en bomen zijn aangeplant; dat Landgoed Kleine Vennep en de Parklanden boeren nog meer leuke activiteiten organiseren en initiatieven ontwikkelen, en dat er begonnen is met de aanleg of bouw van twee tot drie initiatieven. Mogelijk kun je er al een ijsje eten, een kopje koffiedrinken of iets educatiefs bezoeken.”

“We zeggen vaak, werken aan een betere wereld doen we samen in PARK21. Samen met bezoekers, agrariërs, partners en marktpartijen. Aan ondernemers die duurzaamheid hoog in hun vaandel dragen, bieden we in PARK21 volop kansen. Niet alles ligt al vast, er is nog volop ruimte voor goede initiatieven.”