Inwoners praten mee tijdens een informatiemarkt in Badhoevedorp

College: blijven inzetten op sterkere lokale democratie

07 februari 2024
Nieuws

We doen al veel om de lokale democratie te versterken en dat blijven we doen. We laten inwoners op verschillende manieren meedenken, meepraten en meebeslissen. We laten ons adviseren door belangenbehartigers en ook gebiedsgericht werken met gebiedsmanagers in de zes Haarlemmermeerse gebieden met direct contact met dorps- en wijkraden is een versterking van de lokale democratie.

Hierop komt kort en simpel gezegd de reactie van het college van burgemeester en wethouders neer op een recent onderzoeksrapport van de rekenkamer. Betrokkenheid en vertrouwen van inwoners zijn belangrijk voor het functioneren van de democratie. Uit landelijk onderzoek blijkt dat het vertrouwen in politici en de tevredenheid met de democratie historisch laag is.  

Haarlemmermeer scoorde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 met 46,68 een percentage onder het landelijk gemiddelde. Daarom onderzocht de rekenkamer de vraag hoe het zit met het vertrouwen van inwoners van Haarlemmermeer in de lokale democratie.

Bescheidenheid

De rekenkamer heeft het college naar aanleiding van het onderzoeksrapport gevraagd welke rol dit voor zichzelf en de ambtelijke organisatie ziet weggelegd bij het versterken van het vertrouwen in de lokale democratie.

Het college stelt op de eerste plaats vast “dat ons, als slechts één van de actoren in het veel bredere debat over het vertrouwen in de overheid, ook een zekere bescheidenheid past”.

Net als de rekenkamer wijst het college erop dat de deelnemers aan het onderzoek wel een grote waarde hechten aan de representatieve democratie (90 procent), betrokken zijn bij hun buurt (54 procent) en een bijdrage willen leveren (53 procent).

Meepraten, meebeslissen en meebesluiten

“Wij hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het versterken van de lokale democratie en er zijn stappen voorwaarts gezet”, aldus het college in zijn reactie. De bestuurders sommen een lange lijst op van participatietrajecten die worden afgelegd met inwoners en ondernemers. Zij kunnen meepraten, meebeslissen en meebesluiten over onder meer Hoofddorp Centraal, de Omgevingsvisie, de Visie op Dienstverlening 

de Verdichtingsvisie, de Polderlinten, de aanpak van de energietransitie,  de vergroening van Vijfhuizen, speeltuinen en het vervangen van groen en bomen in de directe leefomgeving.

Inwoners praten mee tijdens een informatiemarkt in Badhoevedorp. Foto: Henk Roolvink.

Blijvende aandacht

“Samenvattend stellen wij vast, dat het versterken van de lokale democratie blijvend onze aandacht vraagt. Het onderzoek onderstreept dit en ondersteunt het belang om hier op in te blijven zetten”, stelt het college.