ontwikkellocaties in Haarlemmermeer

'Bouwen doen we samen'

25 november 2021
Wonen

In Haarlemmermeer worden 20.000 woningen gebouwd. De gebieden waar dit mogelijk is, zijn al aangewezen. Als de Noord/Zuidlijn doorgetrokken kan worden naar Hoofddorp, kunnen er nog eens 10.000 woningen extra bijkomen in het stationsgebied. Met deze 30.000 woningen krijgt de gemeente bijna de helft van het huidige aantal woningen erbij. Het aantal inwoners groeit naar 200.000. Er is nu een plan om te zorgen dat deze groei past in de omgeving en goed verloopt. Het plan, Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen ligt nu bij de gemeenteraad voor een besluit.

In het plan komen alle onderdelen en partijen samen, om de woningbouwplannen te maken, te financieren en uit te voeren. Wethouder Jurgen Nobel: "Dit plan geeft inzicht in hoe de woningbouwopgave er precies uitziet en welke investering er minimaal nodig is om ook echt zoveel woningen te realiseren. De opgave kunnen we niet alleen. Hier hebben wij hulp voor nodig, van de provincie, van het Rijk, maar ook van de diverse ontwikkelaars en bouwers. Bouwen doen we samen. Zo helpt het Rijk met investeringen die de bouw van betaalbare woningen mogelijk maakt. De provincie helpt weer bij de aanleg of verbreding van wegen en het doortrekken van openbaar vervoer."  

Gemeente bouwt niet zelf 

De woningnood in Haarlemmermeer is groot. Net als in de rest van de regio. Dat vraagt om snelheid maar ook om een goede inpassing van de woningbouwplannen in de gemeente. Veel partijen zijn betrokken bij de planning en de uitvoering. Er zijn veel afspraken nodig, want huizen of een nieuwe wijk bouwen kun je maar één keer goed doen. Zo vindt het college het belangrijk dat het karakter van Haarlemmermeer behouden blijft: de 31 dorpen en kernen met elk hun eigen sfeer, het boerenlandschap, de polderwegen, gemalen en de Ringvaart. Met ruimte voor groen, water en recreatie. Het bijbouwen van zoveel woningen is daarom een uitdaging.  De gemeente bouwt niet zelf maar geeft op hoofdlijnen aan hoe, waar en wat gebouwd kan worden. Zo is er gekozen om op sommige plekken hoger en dichter op elkaar te bouwen. Dat is in Hoofddorp en in Nieuw-Vennep het geval.   

Ontwikkellocaties in Haarlemmermeer.

Meer dan alleen woningen

De Investeringsstrategie Schaalsprong Wonen laat niet alleen zien waar de woningen komen maar ook hoe je op deze plekken prettig kunt wonen. Genoeg parken, buitensport of scholen zorgen voor hiervoor. Zo heeft PARK21 een belangrijke rol voor Hoofddorp en Nieuw-Vennep als het gaat om recreëren, sporten of ontmoeten. De nieuwe wijken moeten goed bereikbaar zijn. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar het aanleggen of verbreden van autowegen maar ook naar andere vormen van vervoer, zoals fiets en openbaar vervoer.  

Sneller betaalbaar bouwen 

Voor achttien gebieden zijn woningbouwplannen. Hiervan staan er acht al in de steigers. Dan gaat het om 8.677 woningen. De helft van deze woningen moeten betaalbaar zijn. De gemeente stuurt hierop en het Rijk helpt hierbij. Zo is voor Nieuw-Vennep bij het project Pionier-Bols geld gegeven om wegen en groen aan te leggen. Voor de andere 12.000 woningen moeten nog concretere plannen gemaakt worden. Ook de ontwikkeling van het Stationsgebied Hoofddorp, waar nog minstens 10.000 woningen gebouwd kunnen worden, zit in de pijplijn en wordt de komende periode verder onderzocht. 

“Haarlemmermeer is volop in beweging”, erkent wethouder woningbouw Jurgen Nobel. “Stap voor stap werken we met inwoners, ondernemers, ontwikkelaars, het Rijk, de regio aan meer betaalbare woningen in Haarlemmermeer. Het is een gepuzzel maar met dit plan hebben we goed inzicht wat we moeten doen en wie we daarbij nodig hebben. Bouwen doen we samen.”