Energie en klimaat

De overstap naar een duurzame samenleving is in volle gang, ook in Haarlemmermeer. Samen gaan we aan de slag met energie besparen, duurzaam opwekken en aardgasvrij verwarmen. Deze overgang heet de energietransitie. Ook verminderen we de gevolgen van klimaatverandering. We willen naar een omgeving die tegen hitte en droogte kan en waar weinig wateroverlast is. Dat noemen we klimaatadaptatie.

Duurzame energie

De gemeente Haarlemmermeer werkt hard aan de energietransitie. De gemeente begeleidt het aardgasvrij maken van buurten. Ook onderzoeken we mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Verder ondersteunen we inwoners en bedrijven bij het verduurzamen met kleine en grote maatregelen. Lees de plannen voor de energietransitie van de gemeente

Omgeving aanpassen aan het klimaat

Met het Klimaatadaptatiebeleid zorgen we ervoor dat Haarlemmermeer in 2050 aangepast is aan het veranderende klimaat. We verminderen de gevolgen en schade van droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. Lees het klimaatadaptatiebeleid van de gemeente.   

Duurzamere gemeente

De gemeente wil de CO2-uitstoot van de eigen organisatie in 2025 met 50% verminderen vergeleken met 2019. We volgen de voortgang van dit doel met de CO2-prestatieladder. Lees meer over het CO2-beleid van de gemeente.  

Advies voor inwoners

Energieloket Haarlemmermeer geeft u onafhankelijk advies over energiebesparing, energieopwekking, subsidies en leningen. Het loket informeert en ondersteunt u bij het verduurzamen van uw woning. Zowel bij kleine en grote maatregelen. Ga naar de website van Energieloket Haarlemmermeerexterne-link-icoon

Energiebank Haarlemmermeer geeft gratis advies aan inwoners met een laag inkomen. Via de Energiebank kan er gratis een energiecoach bij u thuis langskomen. Ook geeft de Energiebank gratis energiebesparende producten, zoals led-lampen, radiatorfolie en tochtstrips. Ook kan via de Energiebank gratis een energiecoach bij u thuis langskomen. Bezoek de website van Energiebank Haarlemmermeerexterne-link-icoon voor meer informatie.  

Advies voor bedrijven

Het Energieloket voor Bedrijvenexterne-link-icoon is er voor ondernemers, culturele en maatschappelijke instellingen en sportverenigingen. Ondernemers kunnen hier terecht voor informatie en advies over energie besparen en opwekken in de werk- en sportomgeving. 

Subsidies en leningen

Voor inwoners en ondernemers die hulp kunnen gebruiken bij het betalen van de energierekening zijn er verschillende subsidies en leningen beschikbaar. Deze vindt u op de pagina Hulp met geld.  

Zonne-energie en windenergie

Duurzame energie uit zon en wind is een belangrijk onderdeel van de energietransitie. De gemeente wil dat zonnepanelen en windmolens zoveel mogelijk in 2 grote gebieden in Haarlemmermeer komen. 

Aardgasvrij verwarmen

Samen met de gemeente zoeken eigenaren van gebouwen en woningen naar andere manieren om gebouwen te verwarmen. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat uiterlijk in 2050 gebouwen en woningen aardgasvrij worden verwarmd. Deze overstap noemen we de warmtetransitie. Tot 2030 wil de gemeente in 5 kernen en wijken starten:  

  • Floriande-West  
  • Badhoevedorp  
  • Vijfhuizen  
  • Zwanenburg  
  • Rijsenhout

Lees meer over aardgasvrij verwarmen.  

Vergroenen en verduurzamen

We zetten in op vergroenen, meer biodiversiteit en de inrichting aanpassen aan het klimaat. Ook zorgen we dat bewoners en organisaties hun eigen straat of wijk vergroenen en onderhouden.

NMCXexterne-link-icoon, het Centrum voor duurzaamheid en milieu in Haarlemmermeer, helpt hierbij. Deze stichting wil de dagelijkse woon-, werk- en leefomgeving van Haarlemmermeer verduurzamen. Zij organiseert evenementen, geeft informatie en advies, en geeft les op scholen. Dit doet ze samen met bewoners, bedrijven, scholen en verschillende partners uit de regio.