Zero-emissiezone Schiphol

Vanaf 1 januari 2026 zijn er uitstootvrije zones op Schiphol. Dat zijn zero-emissiezones. Daar mogen dan alleen nog bedrijfsauto’s op elektriciteit of waterstof komen.

Doe de kentekencheck

Check met uw kenteken of uw zakelijke voertuig de uitstootvrije zones nog in mag. U leest op Zero Emissie Stadslogistiek ook hoe u zich voorbereidt op de uitstootvrije zones.

Bekijk de uitstootvrije zones

Er komen 4 uitstootvrije zones op Schiphol-Centrum

Uitstootvrije zones in meer gemeenten

Vanaf 1 januari 2025 krijgen zo'n 30 tot 40 gemeenten in Nederland een uitstootvrije zone. Dit heet ook wel zero-emissiezone (ZE-zone). Gemeenten doen dit om het klimaat in de stad te verbeteren en beter leefbaar te maken.

Dat staat in de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Deze  uitstootvrije zones dragen ook bij aan het nationale Klimaatakkoord. De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten vergeleken met  1990. In 2050 moet dat 95% minder zijn. Dit is nodig om de temperatuur op aarde niet verder te laten stijgen dan anderhalve graad.

Om dit doel te halen heeft de overheid samen met bedrijven en organisaties maatregelen afgesproken. Net als de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek. Daarin staat dat in bepaalde gebieden de meest vervuilende zakelijke bestel- en vrachtauto’s niet meer mogen komen.

Uitstootvrije zones Schiphol

In Haarlemmermeer komen de zones op Schiphol-Centrum vanaf 2026. Alleen uitstootvrije zakelijke bestelauto's en vrachtwagens mogen dan de logistieke straten van de terminal Schiphol Centrum in. Daar rijden dan alleen nog bedrijfsauto’s op elektriciteit of waterstof. Schiphol wil hiermee de uitstoot van schadelijke stoffen verminderen en de luchtkwaliteit verbeteren. 

Zero-emissiezone en milieuzone

Een zero-emissiezone verschilt van een milieuzone. Lees meer over de verschillen en overeenkomsten van zero-emissiezone en milieuzone.