Informatie over zonneprojecten

De gemeente wil graag dat er lokale zonneakkers komen. Er zijn al een aantal initiatieven gaande. Op deze pagina vindt u meer informatie over de huidige plannen.

Wat wil de gemeente bereiken? 

 • De zonneakkers dragen lokaal bij aan de doelen in:
  • Het Klimaatakkoord: 49% minder CO2-uitstoot in 2030 ten opzichte van 1990.
  • De Regionale Energiestrategie: 35 TWh energieopwekking op land in 2030.
  • Programmatische Aanpak Energietransitie Haarlemmermeer: CO2-neutraal in 2050 en lokaal opwekken.
 • De lokale omgeving profiteert mee. Een deel van de opbrengst wordt gebruikt om de leefomgeving van het gebied te verbeteren. 
 • Ontwikkelaars moeten rekening houden met de omgeving en de ambities van de gemeente (en andere overheden). Dit houdt in dat er goed gekeken wordt naar (vlieg)veiligheid, geluid, toegankelijkheid, recreatieve routes, groen, ecologie, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Naast de ruimtelijke kwaliteit is het ook belangrijk dat er een helder proces wordt geboden voor inwoners en betrokkenen. 

Zonnepark Hoofddorp A5 

In het buitengebied bij Hoofddorp wil Vattenfall een zonneakker tussen de Kagertocht en de A5 ontwikkelen. De locatie ligt in het zonnecarré. De zonnecarré is het gebied dat de gemeenteraad aangewezen heeft als zoekgebied voor grootschalige zonneakkers in het beleidskader zonneakkers.  

De locatie 

Vattenfall wil 27 hectare zonnepanelen plaatsen op een stuk grond van 37 hectare. Vattenfall vraagt de gemeente om ook de stukken grond van de gemeente naast de locatie toe te voegen. Deze zijn 23 hectare. In dat geval plaatsen zij 45 hectare zonnepanelen op een stuk grond van 60 hectare. Het overige deel wordt gebruikt om het recreatiegebied ‘de Groene Carré’ uit te breiden.  

Intentieovereenkomst 

De gemeente en Vattenfall zijn een intentieovereenkomst aangegaan. Het doel hiervan is om de mogelijkheden en voorwaarden voor ontwikkeling te onderzoeken. Ook worden zo de kosten die gemaakt worden door de gemeente voor deze verkenning door Vattenfall betaald.  

Meer informatie is te vinden op de website van Vattenfallexterne-link-icoon

De Groene Energie Corridor 

Vier boeren willen een lokaal zonneakker realiseren langs de A9 in Haarlemmermeer. Hiermee willen ze zowel hun bedrijven versterken als een bijdrage leveren aan de energietransitie in Haarlemmermeer. De Groene Energie Corridor is 100% in lokaal eigendom. De omgeving is betrokken geweest bij het ontwerp en heeft daarop kunnen reageren. 

Het ontwerp 

Naast dat de omgeving betrokken is, gelden er ook strenge eisen vanuit de gemeente en de provincie. Zo voorziet het plan o.a. op verzoek van de omgeving in de aanleg van een recreatief rustpunt van 1 hectare bij het Bottelierspad.  

We zetten een paar belangrijke punten van het huidige ontwerp op een rij: 

 • Het ontwerp houdt rekening met de bestaande kavelstructuur; 
 • Minimaal 25% van de bodem blijft groen;
 • Er blijft vrij uitzicht vanaf de polderlinten;
 • De zonneakker zal niet te zien zijn vanuit het dorp Zwanenburg-Halfweg; 
 • Het plan voorziet in bloemrijk grasland en meerdere kilometers aan groene randen met struweel en olifantsgras ter versterking van de biodiversiteit;  
 • Er komt een recreatief rustpunt van 1 hectare in de bocht van het Bottelierspad. Het dorp mag dit zelf inrichten.  

Alle informatie over het ontwerp is te vinden op de website van De Groene Energie Corridorexterne-link-icoon

Financieel meedoen 

De Groene Energie Corridor wil de omgeving financieel laten meeprofiteren van de ontwikkeling van het zonnepark. In overleg met de omgeving bieden zij verschillende opties aan om financieel mee te delen met de opbrengst van het park. Alle informatie over financieel meedoen is te vinden op deze webpagina van De Groene Energie Corridorexterne-link-icoon. Daar kunt u zich ook aanmelden en vindt u nieuws over het project.  

Zonneproject IJweg

Initiatiefnemer Trio Investment BV wil een zonneakker maken van ongeveer 20 hectare groot. De zonneakker komt ten zuidwesten van de Polderbaan, direct naast de geluidsribbels aan de IJweg. Trio Investment BV maakte hiervoor een schetsontwerp. Dit geeft een eerste indruk van hoe het zonnepark er uit kan komen te zien.

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van Trio Investment BVexterne-link-icoon.

Zonnepark Vijfhuizerweg Hoofddorp

Initiatiefnemer TPSolar wil een zonneakker maken van ongeveer 19 hectare groot, met 9 hectare aan zonnepanelen en 4,5 hectare aan kruidenrijk/bloemrijk grasland. De zonneakker ligt tussen de Hoofdweg Oostzijde (N520) en de Vijfhuizerweg, dicht op de taxibaan tussen de Polderbaan en de Zwanenburgbaan. TPSolar maakte een schetsontwerp en dit geeft een eerste indruk van hoe het zonnepark eruit kan komen te zien. Vervolgens zijn de plannen voor de zonneakker in nauwe betrokkenheid met de omwonenden, de gemeente, de provincie, het waterschap en de grondeigenaar verder uitgewerkt. 

De initiatiefnemer (TPSolar) startte begin 2022 met het participatieproces. Eind 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd door TPSolar. 

Alle informatie over de participatiebijeenkomst(en) is ook terug te lezen op de website van TPSolar. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van TPSolar op de pagina over Zonnepark Vijfhuizerwegexterne-link-icoon

Zonnepark Hoofdweg Lijnden

Initiatiefnemer TPSolar wil een zonneakker maken van ongeveer 22 hectare groot, met 11 hectare aan zonnepanelen. Ten noorden grenst het plangebied aan knooppunt Raasdorp - Rijksweg A5. In het noordoosten ligt de Schipholweg (N323) en aan de zuidoostkant liggen de Hoofdweg en de Hoofdvaart. Ten zuiden van het plangebied liggen agrarische gronden. Op grotere afstand ten zuiden en ten westen liggen de start- en landingsbanen van Schiphol Airport. TPSolar maakte hiervoor een schetsontwerp en dit geeft een eerste indruk van hoe het zonnepark eruit kan komen te zien. Vervolgens zijn de plannen voor de zonneakker in nauwe betrokkenheid met de omwonenden, de gemeente, de provincie, het waterschap, de grondeigenaar en de beheerders van de kabels en leidingen in het gebied verder uitgewerkt.

De initiatiefnemer (TPSolar) startte begin 2022 met het participatieproces. Eind 2022 is de omgevingsvergunning aangevraagd door TPSolar. 

Alle informatie over de participatiebijeenkomsten is ook terug te lezen op de website van TPSolar. Meer informatie over dit project is te vinden op de website van TPSolar op de pagina over Zonnepark Hoofdwegexterne-link-icoon

Project Zonneweide Boesingheliede 

Initiatiefnemer Lightsource bp wil een zonneakker aanleggen van ongeveer 70 hectare groot, met een netto paneeloppervlak van 50 hectare. Aan de oostzijde ligt het plangebied aan de A5. Aan de noordzijde ligt direct de N232 en daarboven de A9. Waar het plangebied aan de zuidzijde grenst aan bestaand agrarisch gebied, ligt het aan de westzijde op afstand van het polderlint de IJweg. Zo is de zonneweide ‘ingepakt’ tussen de landingsbanen Polderbaan en Zwanenburgbaan en snelwegen A5 en A9.  

Lightsource bp maakte hiervoor een ruimtelijk ontwerp. Dit geeft een eerste indruk van hoe het zonnepark eruit kan komen te zien. De initiatiefnemer start binnenkort met de participatiefase. Alle informatie over zonneweide Boesingheliede is ook terug te lezen op de website van Lightsource bpexterne-link-icoon