Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

De Regionale Energiestrategie (RES)

Gemeente Haarlemmermeer is onderdeel van energieregio Noord-Holland Zuid. Samen met deze energieregio hebben wij een Regionale Energiestrategie (RES) opgezet. Dit is een document waarin we beschrijven hoe en waar we nieuwe energie (zon en wind) opwekken.

In Nederland spraken we maatregelen af in het Klimaatakkoord. Om maatregelen uit het Klimaatakkoord te realiseren hebben overheden, inwoners, bedrijfsleven, netbeheerders, energiecoöperaties en maatschappelijke organisaties elkaar nodig. Energietransitie houdt niet op bij de grens van de gemeente. Daarom werken al deze partijen samen aan een Regionale Energie Strategie: de RES. Dat gebeurt in 30 energieregio’s in Nederland. In de RES wordt gekeken naar de opwek van grootschalige nieuwe energie met bewezen techniek: zonne- en windenergie. Ook gaat de RES over verwarmen en het regionale aanbod van duurzame warmte. 

Bekijk de RES

Op 21 april 2021 publiceerde regio Noord-Holland Zuid de eerste RES. Deze heet RES 1.0. Bekijk de RES 1.0externe-link-icoon

In februari 2023 is de eerste voortgangsrapportage van de RES Noord-Holland Zuid gepubliceerd. 

In 2024 is de Herijking RESexterne-link-icoon opgesteld. Deze herijking gaat over wijzigingen in de zoekgebieden, welke zoekgebieden er zijn afgevallen en bijgekomen, en wat het effect van die wijzigingen is op de opwekcijfers. 

Video: Wat is de Regionale Energiestrategie?

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.

Video met ondertiteling

Webapp

Er is ook webapp van het Nationaal Programma Regionale Energiestrategieexterne-link-icoon. Een webapp die je op je telefoon of tablet kunt zetten en op je PC kunt bekijken. Je kunt er gemakkelijk op kijken om feiten te checken en antwoorden te vinden op veelgestelde vragen.

Webinar over voortgang van de RES

Maandagavond 27 maart 2023 vond de uitzending plaats van het webinar ‘De Energieregio Noord-Holland gaat door!’. Doel was om betrokkenen bij te praten over de voortgang van de Regionale Energiestrategie (RES) van Noord-Holland. Het webinar kunt u hier terugkijken.externe-link-icoon

Noord-Holland verkent zon en wind langs snelwegen

In het OER-programma (OER staat voor Opwek van hernieuwbare Energie op Rijksvastgoed) onderzoekt Rijkswaterstaat samen met de provincie Noord-Holland, gemeenten en netbeheerder Liander de opties voor opwekking van duurzame energie langs snelwegen. Lees hier verder welke snelwegen Noord-Holland verkent voor de opwekking van duurzame energieexterne-link-icoon.