Wat doet de gemeente zelf?

Gemeente Haarlemmermeer helpt haar inwoners graag bij de energietransitie. Het is belangrijk dat wij ook meedoen. Daarom zet de gemeente Haarlemmermeer stappen om de CO2 -uitstoot van de gemeentelijke organisatie te verminderen. Op deze pagina leest u hier meer over.

De gemeente heeft als doelstelling de CO2-uitstoot met 50% te verminderen op de totale voetafdruk in 2025 ten opzichte van 2019. Daarom vergelijken we ieder jaar onze cijfers met 2019 als 'beginpunt'. We ondernemen stappen en ieder jaar onderzoeken we de CO2-uitstoot. In 2022 is de CO2-uitstoot met 30,2% verminderd ten opzichte van 2019. De resultaten ziet u hieronder weergegeven in een grafiek. De CO2-cijfers van 2019, 2020, 2021 en 2022 en ons actieplan om de CO2-uitstoot te verminderen, kunt u lezen in het CO2 beleid.  

co2 grafiek toelichting in tekst onder de afbeelding

Afbeelding: grafiek van de CO2-uitstoot in 2019 en 2022. De grafiek toont hoeveel ton CO2 er is uitgestoten per soort verbruik. Het gaat bijvoorbeeld over gasverbruik voor de gebouwen. Maar ook over brandstofverbruik en elektriciteitsverbruik voor auto's. En brandstofverbruik door zakelijke reizen. Het verschil tussen 2019 en 2022 is een vermindering van 30,2% in totaal.

Het goede voorbeeld geven

In het coalitieakkoord 2022-2026 staat dat de gemeente het goede voorbeeld geeft om de CO2-uitstoot te verminderen. Dit doet de gemeente om de CO2-uitstoot te verminderen:  

  • De gemeente bouwt een nieuw, gasloos gemeentehuis. Hiermee bespaart de gemeente in de toekomst bijna 50% op de CO2-voetafdruk.   
  • De gemeente installeert op de eigen gebouwen zonnepanelen, de thermostaat staat lager en de verlichting wordt verduurzaamd
  • De gemeente neemt energiebesparende maatregelen voor onze kantoren om minimaal energielabel C te behalen.  
  • De gemeente tankt duurzame brandstof in plaats van diesel voor ons werkmateriaal, zoals een heftruck of heggenschaar.
  • Bijna alle auto's van de gemeente rijden elektrisch.   
  • In Nieuw-Vennep is een duurzaam materialendepot opgezet waarmee hergebruik mogelijk wordt van onder meer betonstraatstenen. Lees meer over het materialendepot

Ook medewerkers van Haarlemmermeer dragen, in hun werk of privé, een steentje bij aan de energietransitie en het verlagen van de CO2-uitstoot:

  • Patrick Wever, vakspecialist openbare verlichting bij gemeente Haarlemmermeer, vertelt hoe we als gemeente bezig gaan met het verduurzamen van lichtpunten. Lees hier zijn verhaal.
  • Jet en Jasper, beiden werkzaam bij gemeente Haarlemmermeer, doen naast hun hun werk bij de gemeente ook vrijwilligerswerk als energiecoach. Lees hier hun verhaal.

Hoe meet de gemeente de CO2-uitstoot?

Er zijn twee manieren hoe de gemeente meet hoe zij ervoor staat. De eerste is de CO2-prestatieladder. Dat is een manier om de eigen CO2-uitstoot in kaart te brengen. De tweede manier is een jaarlijkse monitor. Het laatst gemeten jaar is 2021. De informatie vindt u op deze pagina.

CO2-prestatieladder  

Om de CO2-doelstelling te kunnen behalen, moeten we de CO2-uitstoot van de organisatie in kaart brengen, zoals van de gebouwen en het wagenpark. Dit doen we aan de hand van de CO2-prestatieladderexterne-link-icoon. De CO2-prestatieladder helpt ons om de CO2-uitstoot en de energiekosten te verminderen. De CO2-prestatieladder heeft 5 niveausexterne-link-icoon. Hoe meer een bedrijf (of gemeente) zich inspant om de CO2-uitstoot te verminderen, hoe hoger de positie op de ladder. Organisaties kunnen een certificaat behalen voor een bepaald niveau op de ladder. Als een organisatie een certificaat krijgt, voldoen zij op een bepaald niveau (en alle niveaus die daaronder liggen) aan de eisen van de CO2-prestatieladder.  

certificaat

Wat gaat de gemeente doen en hoe?   

In 2022 heeft de gemeente het niveau 3 certificaat behaald. Hiervoor is de CO2-uitstaat van het wagenpark, de openbare verlichting, vastgoed en de gebouwen van de gemeente in kaart gebracht. In de toekomst willen we steeds hoger op de ladder klimmen, tot niveau 5. Een controleur checkt ieder jaar of de CO2-uitstoot vermindert en of alles is gedaan volgens de eisen van de prestatieladder. In 2023 is het certificaat verlengd.

Jaarlijkse monitor energietransitie Haarlemmermeer

In 2019 is de Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer (2019.0037699) vastgesteld. Met dit programma werken we aan een energieneutrale gemeente in 2050. Om te bepalen of we op de goede weg zijn, sturen we ieder jaar een monitor naar de gemeenteraad. Wat is er gedaan? Wat moet er nog gebeuren? Zijn er zaken die veranderd zijn? Hierdoor kunnen we kijken of we ons programma Energietransitie moeten aanpassen of dat we op het juiste tempo zitten. Na verloop van tijd zal de monitor ook inzicht bieden in trends en ontwikkelingen en in de effecten van ons beleid. De eerste monitor die is uitgevoerd is de Monitor Energietransitie Haarlemmermeer 2020. Wilt u dit document bekijken? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl.

Klimaat- en energiemonitor Haarlemmermeer '20-'21

In 2022 heeft de gemeente voor het eerst de Klimaat- en energiemonitor gepubliceerd. Net als in 2020 hebben we een monitor uitgevoerd. Gegevens over klimaat zijn nu toegevoegd aan de energiemonitor. Lees in het artikel van InforMeer een verslag van de Klimaat- en energiemonitor Haarlemmermeer '20-'21.

Bekijk een aantal cijfers uit de meting van '20-'21 in beeld hieronder. Wilt u het volledige document bekijken? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl.

monitor