.

Wat doet de gemeente zelf?

Gemeente Haarlemmermeer helpt haar inwoners graag bij de energietransitie. Het is belangrijk dat wij ook meedoen. Op deze pagina is te lezen wat wij zelf doen om in 2050 een energieneutrale gemeente te zijn.

U vindt hier informatie over:

 1. CO2-prestatieladder
 2. Monitor Energietransitie Haarlemmermeer 2019


1. CO2-prestatieladder  

Wij willen de CO2-uitstoot van de gemeente als organisatie te verminderen. Hiervoor moeten we eerst de CO2-uitstoot van onze organisatie weten, zoals de gebouwen en het wagenpark. Dit doen we aan de hand van de CO2-prestatieladder. We krijgen hierbij hulp van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). 

Wat is de CO2-prestatieladder? 

De CO2-prestatieladder is een manier om onze eigen CO2-uitstoot in kaart te brengen. Ook laat de CO2-prestatieladder zien waar we de CO2-uitstoot kunnen verminderen. De CO2-prestatieladder heeft vijf niveaus: 

Niveau 1: Inzicht in belangrijkste energiestromen

Bij niveau 1 heb je een globaal idee van wat de organisatie verbruikt, zoals diesel, gas en elektriciteit. Dit is vrij simpel. 

Niveau 2: Inzicht in eigen energie verbruik + wil om te reduceren 

Bij niveau 2 werk je niveau 1 verder uit en maak je het meetbaar over een kalenderjaar. Hoeveel KwH elektriciteit heb je verbruikt? Hoeveel daarvan was groen en hoeveel was grijs? Hoeveel diesel, lpg en benzine heb je verbruikt? 

Niveau 3: CO2 footprint conform norm + kwantitatieve reductiedoelstellingen

Bij niveau 3 zorg je dat het verbruik voldoet aan de eisen van ISO-14064-1 en het Green House Gas protocol. Dit zijn internationaal afgesproken normen die gebruikt worden om CO2-uitstoot te verminderen. 

Niveau 4: CO2 bewust handelen en reductie initiëren in samenwerken met keten

Vanaf niveau 4 kijk je niet alleen naar de organisatie, maar ook naar het netwerk. Dit zijn alle organisaties die iets leveren aan de gemeente, zoals koffiebekers, lunch voor medewerkers, papier, elektronica, bedrijfskleding en nog veel meer. Je kijkt bij niveau 4 naar de CO2-uitstoot van deze gehele keten, niet alleen de gemeente. 

Niveau 5: Leveranciers bevragen en behalen van CO2-doelstellingen

Bij niveau 5 gaan de organisaties in de keten ook informatie delen over de CO2-impact van hun producten. Hier ga je dus nog specifieker kijken naar wat de CO2 impact is van begin tot eind. Wat is de impact van het moment dat een product gemaakt wordt totdat het niet meer gebruik wordt en het afval in gaat of gerecycled wordt? 


Niveau een, twee en drie gaan over de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Niveau vier en vijf kijken ook naar de CO2-uitstoot in de keten en sector. Als een organisatie een certificaat krijgt, voldoen zij op een bepaald niveau (en alle niveaus die daaronder liggen) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:  

 • Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint  
 • Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie  
 • Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid  
 • Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie  

Wat gaat de gemeente doen en hoe?  

In 2021/2022 wil de gemeente het niveau drie certificaat behalen. Voor het behalen van het niveau drie certificaat gaan we onze CO2-uitstoot op basis van de volgende zaken in kaart brengen:  

 • Wagenpark  
 • Openbare verlichting  
 • Vastgoed  
 • Gebouwen van de gemeente, zoals loketten en het Raadhuis
Foto van Raadhuis in Hoofddorp

Afbeelding: Raadhuis in Hoofddorp (Margo Oosterveen, 2018)

Wat doen we in de toekomst? 

Daarna willen we steeds hoger op de ladder klimmen, helemaal tot een niveau vijf certificaat. Een controleur zal ieder jaar checken of wij onze uitstoot verminderen en of alles is gedaan volgens de eisen van de prestatieladder.  

Een aantal voorbeelden van maatregelen die andere gemeenten hebben genomen: 

 • Auto's van de gemeente vervangen voor elektrische modellen;  
 • Het inkopen van blauwe diesel voor voertuigen;  
 • Het beter isoleren van vastgoed;  
 • Openbare verlichting vervangen door LED;  
 • Inrichten van een energiemanagementsysteem; 
 • Uit laten voeren van energiescans voor het gemeentelijk vastgoed.

2. Monitor Energietransitie Haarlemmermeer 2019

In september 2019 is de Programmatische aanpak Energietransitie Haarlemmermeer (2019.0037699) vastgesteld. Met dit programma werken we aan een energiesysteem dat in 2050 CO2-neutraal is. Dit houdt in dat de energievraag zoveel mogelijk is afgenomen, zonder daarmee de ontwikkelingen in onze gemeente in de weg staan. De resterende energievraag wordt zonder aardgas ingevuld. Daarbij wekken we lokaal in ieder geval genoeg duurzame elektriciteit op om onze woningen, bedrijven en transport mee te voorzien. Dit vraagt om een slim en toekomstig netwerk.

In deze eerste versie van 2019 brengen we de beginsituatie van de energietransitie in kaart. De resultaten van deze nulmeting worden meegenomen als uitgangspunt voor verdere monitoring. Zonder gegevens over de beginsituatie is het moeilijk om te zien of de veranderingen en inspanningen daadwerkelijk resultaat hebben gehad.

Hieronder kunt u de gegevens bekijken over 2019. Wilt u het volledige document bekijken? Mail ons via energie@haarlemmermeer.nl.