Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Windmolens in Haarlemmermeer

Over de uitbreiding van windenergie in Haarlemmermeer is nog niets besloten, maar er worden wel stappen gezet naar een vervolg. De gemeente wil ervoor zorgen dat iedere betrokkene en geïnteresseerde op de hoogte is van de laatste stand van zaken. Op deze pagina is altijd de laatste informatie te vinden.

In februari 2024 is Gemeente Haarlemmermeer gestart met het participatietraject voor Wind op Land. Bij dit traject hoort de website windopland.haarlemmermeer.nlexterne-link-icoon. Op deze website vind je alle informatie over Wind op Land Haarlemmermeer. Op de pagina 'over het procesexterne-link-icoon' op de website van Wind op Land Haarlemmermeer vind je een verdere uitleg over het proces en wat er al eerder is gebeurd. 

Bekijk hier de volledige tijdlijn voor windenergieexterne-link-icoon op de website van Wind op Land Haarlemmmermeer.