Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Sem

Op het parkeerterrein tussen de Nieuweweg, de Kruisweg en het Raadhuisplein komt gebouw Sem. Deze plek staat ook wel bekend als het vroegere Apriscoterrein. In het gebouw komen 280 appartementen.

Wonen en parkeren

30% van de woningen worden sociale huurwoningen. Verder worden het 20% middeldure woningen en 50% vrije sector woningen. Op een later moment wordt besloten of de appartementen worden aangeboden als huurwoningen, koopwoningen of een mix van beide. Ook komt er een parkeergarage met 213 parkeerplaatsen voor bewoners van Sem en hun bezoekers. Bovenop Sem komt een daktuin van 1.700 m2. Hier kunnen bewoners midden in de stad genieten van een stukje natuur.

Een levendig plein met winkels en horeca

Op de begane grond van Sem is ruimte voor 1360 m2 aan winkels en horeca met terrassen aan het Raadhuisplein. Sem maakt samen met de bestaande cafés en restaurants aan het plein, het Cultuurgebouw en het nieuwe gemeentehuis van het Raadhuisplein een gezellig en levendig plein. 

indruk van het toekomstige gebouw Sem

Beeld: 'Artist Impression', een indruk van het toekomstige gebouw Sem. Bron: KondorWessels Projecten

Nieuw plan

Eind 2020 zou het ontwerpbestemmingsplan voor Sem al ter inzage gelegd worden. Dat is niet gebeurd, omdat het plan financieel niet haalbaar bleek. Daarom hebben de ontwikkelaars van Treehouse CV, Kraaijvangers Architects en de gemeente gewerkt aan een nieuw plan. De grootste verandering ten opzichte van 2020 is dat er 49 extra appartementen in Sem bij komen. Daarvoor komt er een extra bouwlaag tussen. Het middendeel van Sem wordt maximaal 43 meter hoog. De andere delen worden 13 en 25 meter hoog.  

Planning

Om Sem te kunnen bouwen, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en dat winkels en horeca op de begane grond zijn toegestaan. Op 8 juni 2023 is het bestemmingsplan voor de ontwikkeling van Sem vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heet 'Hoofddorp Stadscentrum 2'. Ook is de vergunning verleend voor de bouw. Deze documenten lagen vanaf 22 juni 2023 zes weken ter inzage.

De bekendmaking van de ter inzageligging staat op www.overheid.nlexterne-link-icoon. In de bekendmaking staat hoe het bestemmingsplan en de vergunning zijn in te zien en hoe beroep kan worden ingediend. In dezelfde periode ligt ook het besluit tot onttrekking aan de openbaarheid van het terrein zes weken ter inzage. De bekendmaking daarvan staat ook op www.overheid.nlexterne-link-icoon. Dit besluit regelt dat de locatie niet meer openbaar is.

Op het bestemmingsplan is beroep ingediend bij de Raad van State. Beroepsprocedures nemen minimaal zes maanden in beslag. Wat de procedure bij de Raad van State precies betekent voor de planning van de bouw is nog niet duidelijk, maar het kan dat het de start van de bouw iets vertraagt. Meer informatie over het beroep leest u op InforMeer online.

Wat eraan voorafging

De gemeente heeft eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Iedereen heeft hierop kunnen reageren tijdens een inzageperiode. Vanaf 15 december 2022 heeft het ontwerpbestemmingsplan zes weken ter inzage gelegen. Meer informatie hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht ‘Meer woningen in gebouw Sem in Hoofddorp'. Tijdens de inzageperiode zijn er drie reacties binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan. Zulke reacties heten ‘zienswijzen'. De zienswijzen hebben niet voor aanpassingen in het bestemmingsplan gezorgd. Op 11 april 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan voor Sem. Het bestemmingsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. Naar verwachting beslist de gemeenteraad in mei over het nieuwe bestemmingsplan. Meer informatie hierover kunt u lezen in het nieuwsbericht 'Bestemmingsplan voor de bouw van Sem'. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt, wordt kort daarna de vergunning om te bouwen verleend. Het bestemmingsplan en de vergunning worden samen ter inzage gelegd. Na de ter inzageligging treden het bestemmingsplan en de vergunning in werking. Het moment waarop dit gebeurt kan langer duren als beroep bij de Raad van State wordt ingediend.  

Treehouse CV ontwikkelt Sem

De plek waar Sem komt, is in eigendom van de ontwikkelaar Treehouse CV. Het is dus niet van de gemeente. De gemeente heeft het terrein jarenlang gehuurd om er een tijdelijk parkeerterrein voor zo'n 250 auto's te kunnen maken. Als de bouw van Sem begint, kan hier niet meer geparkeerd worden. Dat is waarschijnlijk in 2025, afhankelijk van de doorlooptijd van de procedures en de uitvoeringsplanning van de ontwikkelaar. Bezoekers van het stadscentrum kunnen parkeren in de bestaande parkeergarages of op het parkeerterrein aan de Binnenweg of aan de Burgemeester van der Willigenlaan. Lees meer over parkeren in Stadscentrum Hoofddorp op de pagina met veelgestelde vragen over parkeren.

Interesse in een woning

Inschrijven voor een woning gaat via de ontwikkelende partijen, de gemeente verkoopt of verhuurt zelf geen woningen. Houd hiervoor de website van de ontwikkelaarexterne-link-icoon in de gaten.

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de gemeente over gebouw Sem? Dan kunt u contact opnemen met Esther Moeke door een e-mail te sturen naar esther.moeke@haarlemmermeer.nl. U kunt ook bellen naar 0900 1852.