Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Visie Stadscentrum Hoofddorp

Er gebeurt veel in het centrum van Hoofddorp. Al ruim 20 jaar vinden er verschillende ontwikkelingen plaats en de komende jaren komen er nog veel aan. Gemeente Haarlemmermeer stelde de visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 op om de verschillende ontwikkelingen op elkaar af te stemmen, op dezelfde manier te beoordelen en om de kwaliteit van het centrum te vergroten.

Op de webpagina ‘Samenvatting visie Stadscentrum Hoofddorp 2040’ leest u de belangrijkste punten van de visie. Wilt u liever de hele visie bekijken? Download dan het pfd-bestand.

Van dorpshart naar stadscentrum

In de visie staat hoe de gemeente van het centrum van Hoofddorp een aantrekkelijk stadscentrum maakt. Dat betekent een betere kwaliteit van de leefomgeving met meer groen, minder auto’s en meer openbare ruimte waar mensen samen kunnen komen en activiteiten kunnen ondernemen. In de visie wordt duidelijk hoe Stadscentrum Hoofddorp er in 2040 uitziet. Maar ook hoe Hoofddorp van dorp naar een aantrekkelijke en levendige woonstad groeit en hoe de gemeente zorgt voor samenhang in de verschillende ontwikkelingen. Daarnaast beoordeelt de gemeente met de visie of nieuwe ontwikkelingen en initiatieven in het stadscentrum passen.  

In 2021 is er een concept-visie vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De ambities uit deze concept-visie zijn concreet uitgewerkt in de visie Stadscentrum Hoofddorp 2040. Daarnaast spelen grote trends en ontwikkelingen zoals klimaat en mobiliteit een belangrijke rol. Al deze zaken zijn meegenomen in de uitwerking van de visie.

Op 7 december stelde de gemeenteraad Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 vast als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van het centrum. Met als doel het hebben en houden van een aantrekkelijk en levendig stedelijk gebied waar werken, wonen en voorzieningen samenkomen en waar het fijn verblijven is. U kunt meer lezen over de vaststelling in het nieuwsbericht 'Gemeenteraad stelt Visie Stadscentrum Hoofddorp 2040 vast'.

De grenzen van het gebied

De visie gaat over het gebied tussen de Hoofdvaart, de Geniedijk, de Parklaan/Leeghwaterstraat en de Van Heuven Goedhartlaan. Stadscentrum Hoofddorp heeft vijf grotere ontwikkelgebieden: Binnenweg en omgeving, Raadhuisplein en omgeving, Winkelgebied, Stadspark en Hyde Park. Deze ontwikkelingen verbinden de voorzieningen met het groene carré rondom het centrum. Het groene carré bestaat uit de Geniedijk, Hoofdvaart, Stadspark en de oude spoorlaan bij de Burgemeester Pabstlaan.

De volgende stappen

Nu de gemeenteraad de visie heeft vastgesteld, wordt er een uitvoeringsprogramma uitgewerkt. Het uitvoeringsprogramma is nodig voor de realisatie van de gebieds- en locatieontwikkelingen van onze gemeente. En het programma beschrijft de integrale aanpak en uitvoeringsontwerp van verkeersstructuren, civieltechnische maatregelen, groen en water en de inrichting van de openbare ruimte rondom de bestaande en nieuwe vastgoedontwikkelingen.

Participatie met inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren

In de eerste helft van 2023 konden inwoners, ondernemers en vastgoedeigenaren meedenken over de visie in verschillende participatiebijeenkomsten. De reacties zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking van de visie. Van alle bijeenkomsten zijn verslagen gemaakt. Deze verslagen zijn gebundeld als bijlage van het visiedocument.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met programmamanager Stadscentrum Hoofddorp Michel Tureay door een e-mail te sturen naar stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl of door te bellen naar 0900-1852.

Visie Stadscentrum Hoofddorp

By showing the video you accept the terms and conditions and privacy policy of Youtube.