Stadspark in ontwikkeling

Stadspark Hoofddorp is het groene hart van het stadscentrum. Het wordt een compleet stadspark waar bewoners en bezoekers van het stadscentrum kunnen ontspannen, wandelen, sporten en recreëren.

Volg de werkzaamheden van de aannemer via De BouwAppexterne-link-icoon.

Nieuwe speelplekken in het stadspark

Er wordt plaatsgemaakt voor twee nieuwe speelplekken in het stadspark. De eerste speelplek is voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar. De andere speelplek is voor kinderen van 6 tot en met 11 jaar en ouder. We maken de speelplekken samen met Kompan. Kompan is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ontwerpen, aanleggen en opknappen van speelplekken.  

Het ontwerp

We hebben inwoners van Hoofddorp gevraagd om mee te denken over de toekomstige speelplekken in het stadspark. Dit gebeurde in twee stappen. Er is een vragenlijst ingevuld waarin inwoners hebben gestemd op verschillende thema's en op speeltoestellen voor de speelplekken. Daarnaast dachten inwoners mee tijdens een ontwerpbijeenkomst op 6 februari. De uitkomsten van de vragenlijst vormden de basis voor de bijeenkomst. Iedereen heeft tijdens de bijeenkomst in groepen twee speeltuinen ontworpen. Hierna hebben alle aanwezigen samen voor één ontwerp per speelplek gekozen. Deze ontwerpen werkte Kompan tijdens de bijeenkomst uit in 2D en in 3D. Op de pagina 'Ontwerp nieuwe speelplekkenexterne-link-icoon' staan de definitieve ontwerpen.

Foto: Presentatie Kompan tijdens ontwerpbijeenkomst

Aanleg Stadspark Hoofddorp

We verwachten dat de aanleg tot mei 2024 duurt. De aanleg gebeurt in fases. Bij elke fase werkt aannemer De Wilde Infra aan een ander deel van het stadspark. De aannemer begint met het gebied tussen de Kagertocht en de Piratenwijk. De verschillende fases staan op het kaartje hieronder:

kaart met delen stadspark
Fase uitvoering Deel van het stadspark
Fase 1Zuidzijde Piratenpad en Vlindertuin
Fase 2Noordzijde Piratenpad
Fase 3Kinderboerderij
Fase 4Vijver L'Hirondelle en park nabij Kruisweg
Fase 5 Belevingstuin en kinderspeelplek
Fase 6Boomgaard
Fase 7Fietspad en wandelpad Boslaan
Fase 8 Boslaan weg en parkeerterrein L'Hirondelle
Fase 9Piratenpad

Omleidingen voor wandelaars en fietsers

Er komen omleidingen voor wandelaars en fietsers omdat we de fiets- en wandelpaden in het stadspark in fases afsluiten. Als we een pad afsluiten, plaatsen we twee weken van tevoren een bord om de afsluiting aan te kondigen. Tijdens de aanleg rijdt er tussen 7:00 en 17:00 uur werkverkeer in en rond het park. Tijdens het werk sluiten we ook een deel van het stadspark af. We sluiten het bosgedeelte en het deel van het park achter de Piratenwijk tijdelijk af. Dit is het gebied binnen de rode lijnen op het kaartje hieronder. We verwachten dat deze afsluiting in ieder geval tot begin 2024 duurt. De Fruittuinen en het gebied rondom de kinderboerderij blijven langer bereikbaar. 

Tijdelijke afsluiting stadspark

Ontwerp 

De basis voor het ontwerp van Stadspark Hoofddorp is gelegd tijdens het open proces van Hoofddorp-Centraal. Bewoners en ondernemers zaten hier aan tafel met ontwerpers van landschapsarchitectenbureau Dijk & Co. Samen maakten ze een schetsontwerp voor het stadspark. Landschapsarchitectenbureau Loos van Vliet heeft in 2019 samen met de werkgroep Stadspark  een voorlopig ontwerp gemaakt voor het stadspark. Het Wandelbos, De Fruittuinen en de tennislocatie worden met elkaar verbonden. De planten en bloemen zijn meer op elkaar afgestemd. Ook is er straks meer eenheid door dezelfde bruggen en bankjes. In het ontwerp zitten onder andere de volgende onderdelen:

Rondje park

Het rondje park wordt een route van 2 kilometer door het hele park. Via een geasfalteerd pad kan iedereen straks wandelend, hardlopend, skeelerend en met rolstoel of rollator het stadspark ontdekken.

Een skater die skate op het pad tussen de bomen en bloemen

Foto: Indruk van het rondje park.

Vlindertuin

In het meest zuidwestelijke deel van het park komt een vlindertuin. Een rustige plek met veel bloemen en planten. In de vlindertuin komt een mix van bloeiende heesters en vaste planten die vlinders aantrekken. Op lichtgrijze betonnen zitranden kunnen bezoekers straks zitten.

Je ziet kastanjebomen rondom de vlindertuin in volle bloei. In het midden is een grote ronde bloementuin gemaakt voor de vlinders.

Foto: Indruk van de vlindertuin.

Kleurrijke bloemen en planten

Langs de wandelroute komen grote vakken met bloeiende vaste planten. De bloemen die in de zon komen te staan zijn geel, oranje en roze. De bloemen in de schaduw zijn wit en geel. Groenontwerper Jacqueline van der Kloet heeft het voorstel voor de bloemen en planten gemaakt.

Witte bruggen

Er zijn al een aantal bruggen in het park, de meesten zijn wit. Als een brug vervangen moet worden, wordt dit een witte houten brug met een zwart composieten wegdek. In de leuningen is een bloem uitgesneden. Deze brug is gebaseerd op de polderbruggen van nu. En past bij de stijl van het originele wandelpark dat in 1935 is aangelegd met slingerende paden, grasvelden, zichtlijnen en water. 

Afbeelding van nieuwe brug in Stadspark Hoofddorp

Foto: Nieuwe Brug in Stadspark Hoofddorp

Witte totems en zitplekken

Bij de ingangen van het stadspark komen 4 meter hoge witte totems. Bijzonder is dat deze totems ook bijen- en insectenhotels zijn. De voor- en achterkanten van de totems zijn open. Hierin kan hout van de gekapte bomen of gesnoeide takken worden gelegd. Op de heuvel komen zitplekken in een trapvorm met uitzicht over het water. Deze kunnen ook voor activiteiten worden gebruikt.

Picknickweide

De open plek in het park achter de Piratenwijk wordt de picknickweide. De picknickweide heeft de vorm van een cirkel en hieromheen komen een wandelpad, bloemen en zitranden.

Honden niet meer los in het park

Ook hondenlosloopgebieden zijn al vaker met de werkgroepleden besproken. Er is nu besloten om in het definitieve ontwerp alleen het hondenlosloopgebied in het zuidwestelijke deel van het park te laten vervallen. Dit valt namelijk niet te rijmen met de andere functies in het park, zoals ligweides. Voorlopig blijft het hondenlosloopgebied in de Fruittuinen.

Belevingstuin

In de Belevingstuin zijn onder andere weides, een moestuin met groenten en kruiden, een proeftuin met lokale producten en een buitenklas voor natuureducatie. Het is ook een dagbestedingslocatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De Belevingstuin is in beheer van Kinderboerderij de Boerenzwaluw, maar is een gezamenlijk initiatief van Kinderboerderij De Boerenzwaluw, Ons Tweede Thuis en gemeente Haarlemmermeer. In maart 2022 is de Belevingstuin aangepakt door vrijwilligers via NLdoet. De proeftuin is opgebouwd, er zijn huisjes geplaatst en beplanting aangelegd. 

Huisjes in de Belevingstuin

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de gemeente over Stadspark Hoofddorp? Dan kunt u contact opnemen met projectmanager Astrid Vermeulen via astrid.vermeulen@haarlemmermeer.nl. U kunt ook bellen naar 0900 1852.