Officiële bekendmakingen

Wilt u weten welke aanvragen er zijn gedaan voor bijvoorbeeld een omgevings- of evenementenvergunning? Dat meldt de gemeente met een bekendmaking. De gemeente doet ook een bekendmaking als zij een besluit over een aanvraag neemt. Ook verkeersbesluiten of het maken of wijzigen van bestemmingsplannen meldt de gemeente met een bekendmaking.
Gaat u binnenkort bouwen of verbouwen? Het kan zijn dat er na 1 januari 2024 andere regels zijn voor de aanvraag van een vergunning. Want op die dag gaat de Omgevingswet in. De regels veranderen vanaf 1 januari. Houd daarom deze website in de gaten. Meer over de Omgevingswet leest u op de website aandeslagmetdeomgevingswet.nl

Bekijk bekendmakingen online

Wilt u weten welke bekendmakingen er in Haarlemmermeer zijn gedaan? Dat bekijkt u in het gemeenteblad op Officielebekendmakingen.nl. Deze website is een onderdeel van Overheid.nl en u kunt er ook bekendmakingen vinden van andere overheden in Nederland.

Laat u informeren via e-mailservice

Wilt u op de hoogte blijven van bekendmakingen in uw buurt? Dan kunt u zich inschrijven voor de e-mailservice Berichten over uw buurt. Dan krijgt u per e-mail bekendmakingen en besluiten toegestuurd, bijvoorbeeld over verleende vergunningen of bestemmingsplannen. Zo hoeft u niet zelf in de gaten te houden wanneer er nieuwe bekendmakingen op Overheid.nl staan.

Na het invullen van uw e-mailadres en postcode geeft u uw voorkeuren aan. Bijvoorbeeld over welke besluiten u een e-mail wilt ontvangen. En van welke overheden u berichten wilt krijgen.

Gemeentelijk beleid

In het beleid van Haarlemmermeer staat alle lokale wet- en regelgeving. Wilt u weten welke wetten en regels er gelden binnen de gemeente? Dit vindt u op Overheid.nl. U kunt ook kijken op haarlemmermeer.bestuurlijkeinformatie.nl.