Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

Binnenweg

De Binnenweg is één van de plekken in het stadscentrum waar wonen en parkeren voor bezoekers mogelijk samenkomen. De gemeente gaat samen met drie grondeigenaren onderzoeken of het haalbaar is om een combinatie van parkeren, wonen en voorzieningen te maken op de Binnenweg. Dat staat in de gesloten intentieovereenkomst.

Wonen, voorzieningen en parkeren op de Binnenweg

Op de Binnenweg is nu een (tijdelijk) parkeerterrein met twee kantoorpanden en een villa. Bureau Urhahn werkt momenteel aan een ontwikkelkader voor deze plek in opdracht van de gemeente en drie partners. In dit kader houden we rekening met wonen en parkeren. We houden ook rekening met het toekomstperspectief van deze plek dichtbij het centrum en andere belangrijke randvoorwaarden zoals bijvoorbeeld groen- en watercompensatie en verkeer. Hiermee worden de ontwikkelmogelijkheden in beeld gebracht.

Kaart met daarop de plek van de Binnenweg

Afbeelding: kaart met daarop de Binnenweg.

Planning

We willen nog dit jaar het ontwikkelkader opstellen en vaststellen. Daarna kunnen we het ontwerp verder uitwerken en kunnen we een ontwerpbestemmingsplan opstellen. De werkgroep Binnenweg denkt mee over de plannen voor de Binnenweg en omgeving.

Meer informatie

Heeft u een vraag aan de gemeente over de Binnenweg? Dan kunt u contact opnemen per e-mail via stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl.

binnenweg parkeren

Afbeelding: de Binnenweg. Fotograaf: Kees van der Veer