Vragen en antwoorden Parkeren

Op deze pagina vindt u antwoorden op vragen over parkeren en de nieuwe parkeeraanpak in Stadscentrum Hoofddorp. Deze pagina wordt aangevuld aan de hand van de vragen die door inwoners en ondernemers worden gesteld. Heeft u zelf vragen? Neem dan contact op met het projectteam Parkeren. Dit kan via 0900 1852 of stuur een e-mail naar stadscentrumhoofddorp@haarlemmermeer.nl.

Betaald parkeren

Betaald parkeren zorgt ervoor dat automobilisten die niet in de buurten wonen er veel minder parkeren. Bestaande bewoners, bedrijven en hun bezoekers kunnen daardoor gemakkelijk blijven parkeren in de buurt van hun woning of bedrijf. 

De parkeergarages hanteren eigen tarieven die per garage kunnen verschillen. Voor het parkeren op straat in het stadcentrum, inclusief de parkeerterreinen Aprisco (aan het Raadhuisplein), Binnenweg en het parkeerterrein en het parkeerterrein naast het Raadhuis gelden op dit moment drie verschillende parkeertarieven (A t/m C). Kijk voor de bestaande zones en tarieven op de website van de gemeente: ‘parkeren in Haarlemmermeerexterne-link-icoon

Het A-tarief is bedoeld voor kort parkeren dichtbij de winkels, voor een snelle boodschap. Het B-tarief voor bezoekers die iets langer in het centrum willen blijven en het goedkoopste C-tarief voor mensen die lang willen parkeren. Daarnaast wordt het parkeren op straat vanaf juni 2025 duurder dan de parkeergarages waarmee bezoekers van het winkelcentrum verleid worden in de garages te parkeren. 

Het tarief is nog niet bekend, dat wordt dit jaar verder uitgewerkt. We kijken voor het bepalen van het tarief op straat ook naar omliggende gemeenten. Op dit moment schatten wij het uurtarief op € 1,50 tot € 2,00 per uur, van 9.00 tot 21.00 uur. We streven naar een lager tarief in de garages zodat bezoekers van het centrum daar parkeren in plaats van in de wijken. 

Betaald parkeren zorgt ervoor dat automobilisten die niet in de buurten wonen er veel minder parkeren. Bestaande bewoners, bedrijven en hun bezoekers kunnen daardoor gemakkelijk blijven parkeren in de buurt van hun woning of bedrijf. De organisatie van betaald parkeren en het verstrekken van vergunningen kost veel geld. Ook van de bewoners wordt een kleine bijdrage gevraagd, omdat zij ook rechten krijgen die anderen in Haarlemmermeer niet hebben. De kosten van een vergunning voor bewoners wordt op dit moment niet verhoogd.

Volgens het nieuwe parkeerbeleid vanaf juni 2025 is het betaald parkeren dagelijks geldig van 09.00 uur tot 21.00 uur. De gemeente heeft de betaaltijden afgestemd op de momenten waarop veel bezoekers naar het centrum in Hoofddorp komen. Door te kiezen voor deze betaaltijden zorgen we dat de bewoners bij thuiskomst ’s avonds in hun buurt kunnen parkeren. Op dit moment gelden er nog andere tijden. Kijk voor de bestaande zones en tarieven op de website van de gemeente: ‘parkeren in Haarlemmermeerexterne-link-icoon’.

Het parkeren voor het ondernemers en personeel is niet de verantwoordelijkheid van de gemeente, maar van de werkgever zelf. De gemeente zorgt dat er voldoende parkeerplaatsen zijn. Mensen die werken in het centrum, ondernemers of personeel, moeten net zoals bezoekers betalen voor de parkeerplaats.

Autoparkeren

Door de komst van meer woningen in het centrum van Hoofddorp worden bestaande parkeerterreinen bebouwd en is er straks minder ruimte op straat om te parkeren. Daarnaast gaan we bepaalde straten ook opnieuw inrichten om het leefbaarder te maken. Daarbij verdwijnen parkeerplaatsen.

In de tabellen hieronder staan per jaar het aantal parkeerplaatsen in het centrum. De komende jaren gaan er een aantal parkeerplaatsen weg door nieuwbouw, maar er komen ook parkeerplaatsen en parkeergarages bij.

JaarTotaal aantal plaatsen
20234.027
20243.788
20253.788
20263.978
20273.817
20283.817
20294.317
20303.972
20313.972
20323.972
20333.972
20343.972
20353.972
20363.972
20373.972
20383.972
20393.972
20404.172
Parkeren gemeente
Jaar

Straat- parkeren

Gebied 
A

Straat- parkeren

Gebied 
C

Straat- parkeren

Gebied D

Straat- parkeren

Gebied 
E

Garage 
500

Centrumzicht/
Parkzicht

Garage
200

Binnenweg

20231.0226045934500
20247836045934500
20257836045934500
20267836045934500
20276226045934500
20286226045934500
2029622604593455000
2030263604607455000
2031263604607455000
2032263604607455000
2033263604607455000
2034263604607455000
2035263604607455000
2036263604607455000
2037263604607455000
2038263604607455000
2039263604607455000
204026360460745500200

Beweeg de balk onderaan de tabel naar rechts om de andere kolommen met aantallen te zien.

Garages private partijen
JaarGarage
Vier Meren
Garage
Polderplein
Garage
Primark
Garage
Draverslaan
Garage
Dik Trom
20239634101752150
20249634101752150
20259634101752150
2026963410175215190
2027963410175215190
2028963410175215190
2029963410175215190
2030963410175215190
2031963410175215190
2032963410175215190
2033963410175215190
2034963410175215190
2035963410175215190
2036963410175215190
2037963410175215190
2038963410175215190
2039963410175215190
2040963410175215190

Beweeg de balk onderaan de tabel naar rechts om de andere kolommen met aantallen te zien.

Aan de achterkant van het nieuwe gemeentehuis is straks ruimte voor appartementen en een ondergrondse openbare parkeergarage. Voor de Binnenweg wordt gekeken of hier in de toekomst nog een parkeergarage nodig is. In het nieuwe gebouw TROM aan het Dik Tromplein komt een parkeergarage. Hier komen 296 parkeerplaatsen, waarvan er 190 openbaar zijn.

Er verdwijnen inderdaad gefaseerd parkeerplaatsen op straat. De gemeente bouwt een ondergrondse parkeergarage van 500 plaatsen naast het nieuwe gemeentehuis. Uit de parkeerbalans blijkt dat 500 extra plaatsen voldoende is om de parkeervraag in de toekomst op te vangen. Daarnaast blijft de mogelijkheid open om aan de Binnenweg een extra parkeergarage te bouwen als dat nodig blijkt. Het parkeerterrein aan de Binnenweg blijft beschikbaar tot de nieuwe garage gereed is. Overigens wordt in het Tromgebouw (oude V&D locatie) een parkeergarage gerealiseerd met ook 190 openbare parkeerplaatsen. Deze garage is naar verwachting medio 2026 gereed.

De gemeente onderzoekt of het haalbaar is dat zij de garages bij het gemeentehuis en indien nodig de Binnenweg zelf gaat beheren onder andere om grip te kunnen houden op de parkeertarieven.

Bij nieuwbouw moet de ontwikkelaar de parkeerplaatsen voor de bewoners en bezoekers op eigen terrein regelen. De bewoners van deze nieuwbouw parkeren dus niet in de openbare ruimte. Deze bewoners kunnen dan geen parkeervergunning voor het parkeren op straat aanvragen.

Het Apriscoterrein of Van der Zee-terrein is het parkeerterrein tegenover het vroegere postkantoor aan het Raadhuisplein. Hier komt het nieuwe woongebouw Sem. Het terrein is in eigendom van de ontwikkelaar Treehouse CV. Het is dus niet van de gemeente. De gemeente heeft het terrein jarenlang gehuurd om er een tijdelijk parkeerterrein voor zo'n 250 auto's te kunnen maken. Als de voorbereiding van de bouw van Sem begint, kan hier inderdaad niet meer geparkeerd worden. Dat is waarschijnlijk vanaf eind 2024 of begin 2025. Het is onder andere afhankelijk van de uitvoeringsplanning van de ontwikkelaar. Omwonenden worden hierover geïnformeerd.

Een waterbedeffect betekent dat er wordt uitgeweken naar plaatsen waar parkeren gratis is. Daarom wordt met het nieuwe parkeerbeleid ook in omliggende wijken betaald parkeren ingevoerd. De gemeente gaat monitoren of deze maatregelen voldoende zijn.  

Uit een controle bleek dat er scheuren zaten aan de bovenkant van de betonvloeren. Ook was het staal van de garage niet meer veilig. Omdat de garage tijdelijk was en de herstelkosten te hoog, besloot het college van burgemeester en wethouders de parkeergarage te slopen.

In Hyde Park worden parkeerplaatsen gemaakt voor bewoners bij de woningen. Deze normen zijn passend bij de woningen die er gebouwd worden en afstand tot het station. Landelijke ervaringscijfers laten zien dat mensen die zo dicht bij het station wonen minder auto's hebben. Daarnaast zijn er in Hyde Park voldoende deelauto's beschikbaar, voor als de bewoners een keer een auto nodig hebben. Het zal daarom voor veel bewoners niet nodig zijn een auto aan te schaffen. Voor bezoekers zijn er openbare parkeervoorzieningen. 

Bewoners van Hyde Park krijgen geen parkeervergunning. De kans dat zij in wijken met een parkeerregime gaan staan is daarom heel klein. 

De gemeente Haarlemmermeer hanteert parkeernormen waaraan ontwikkelingen moeten voldoen. Op dit moment en in de toekomst zijn er voldoende parkeerplaatsen voor de bestaande woningen en bezoekers van voorzieningen. Het kan zijn dat u iets langer moet lopen op drukke momenten. De intentie van het instellen van betaald parkeren is dat bezoekers van de voorzieningen vooral in de parkeergarages gaan parkeren zodat bewoners beter aan huis kunnen parkeren.

Nieuwbouwprojecten moeten zorgen voor parkeerplaatsen voor de bewoners en bezoekers van de woningen. 

De parkeergarages in het stadscentrum zijn geen eigendom van de gemeente. We hebben dus geen zeggenschap over het toewijzen van plaatsen. 

Het benodigd aantal parkeerplaatsen loopt gelijk op met de verwachte nieuwbouw en de aantrekkelijkheid van het centrum. Voor de eind situatie (2030) verwachten we 3.644 parkeerplaatsen nodig te hebben.

In de tabel hierboven ziet u hoeveel parkeerplaatsen er ongeveer aanwezig zijn per jaar. Omdat we het parkeerterrein aan de Binnenweg openhouden tot de nieuwe parkeergarage klaar is, verwachten we dat de tekorten mee zullen vallen. Wellicht moet u tijdelijk wel iets verder parkeren. 

Fietsparkeren

Er is een grote behoefte aan het veilig stallen van fietsen in het centrum. De raad wil investeren in een tijdelijke stalling op het van Stamplein en in een definitieve bewaakte stalling in het Voorzetgebouw aan het Raadhuisplein vanaf 2028. Daarnaast worden ook fietsvoorzieningen bij de nieuwe entree winkelcentrum en de Dirk van de Broek geplaatst. Zo kunt u uw fiets op een betere, veilige manier stallen.

Wij werken aan een fietsplan voor de hele gemeente waarbij de veiligheid van fietsers een belangrijk uitgangspunt is.

Bezoekersparkeren

Voor bezoek is er een bezoekersregeling die nog gebruikersvriendelijker wordt gemaakt als het nieuwe parkeerbeleid geldt. Het zal niet gratis zijn, maar waarschijnlijk wel een goedkoper tarief per uur. Dit geldt voor kort bezoek, maar ook voor langdurige visite.

Ons voornemen is om de bezoekers van zorginstellingen in aanmerking te laten komen voor de bezoekersregeling. Zorginstellingen hebben namelijk vaak te maken met bezoekers die slecht ter been zijn of anders lichamelijk niet fit zijn en daardoor meestal met de auto zullen komen.

Uw bezoekers parkeren op straat, er komt een bezoekersregeling met een goedkoper tarief per uur.

Vergunningen en ontheffingen

Met een parkeerontheffing kunt u in een bepaalde blauwe zone parkeren zonder dat daar een maximale tijd aan hangt. In blauwe zones mogen auto’s namelijk maximaal twee uur staan. Met een parkeervergunning kunt u parkeren in een bepaalde zone waar betaald parkeren geldt. U hoeft dan niet te betalen per keer dat u parkeert, waar anderen dat wel doen.

De kosten voor een vergunning blijven zoals deze nu zijn, ook als het nieuwe parkeerbeleid geldt. De kosten van een parkeervergunning staan op de site van de gemeente. Bekijk de pagina ‘parkeervergunningexterne-link-icoon’.

Dat klopt. Het is nodig om van de ontheffing een vergunning te maken bij het omzetten van een blauwe zone naar betaald parkeren omdat de juridische grondslag verandert. De ontheffingen en de vergunningen hebben in onze gemeente dezelfde tariefopbouw. In het voorstel wordt hier niets aan gewijzigd. Begin 2025 ontvangen alle bewoners met een ontheffing bericht hoe de omzetting in zijn werk gaat.

Een bedrijf krijgt een vergunning als een bedrijf is gevestigd binnen de zone en daarnaast voldoet aan de voorwaarden dat het bedrijf geen eigen parkeerplaats heeft, geen gebruik kan maken van de vaste laad- en losplekken en regelmatig (meerdere keren per dag) met bederfelijke, volumineuze of zware goederen moet vervoeren. Ook moet de auto op naam van het bedrijf staan bij het RDW of er moet aangetoond worden dat de auto als bedrijfsauto wordt ingezet, bijvoorbeeld door een leaseovereenkomst met papieren van de belastingaangifte waaruit blijkt dat de auto hiervoor is bedoeld.

Bezoekers van Hyde Park krijgen geen parkeerontheffing. De ontwikkelaars moeten deze plaatsen op eigen terrein realiseren. Voor bezoekers wordt in Hyde Park een openbare parkeervoorziening gebouwd. 

De afgegeven parkeervergunningen blijven behouden.

De parkeergarages in het stadscentrum zijn geen eigendom van de gemeente. De parkeervergunning van de gemeente geldt in de openbare ruimte, niet in privé parkeergarages. Het afhuren van parkeerplekken voor vergunninghouders past niet in de financiële mogelijkheden die de gemeente heeft.

In de tabel hieronder staat een overzicht van het aantal vergunningen en parkeerplaatsen per zone.
Zone A/BZone CZone DZone ETotaal
Parkeervergunningen bewoners - bestaand3792552810684
Parkeervergunningen bedrijven - bestaand34236
Omzetting blauwe zone naar vergunning12164420596
Totaal aantal vergunningen425421448101.316
Toekomstige aantal parkeerplaatsen op straat263604607451.519

In de bovenste rij is het aantal huidige parkeervergunningen per zone benoemd. In de rij eronder de bestaande parkeervergunningen van bedrijven. Door het samenvoegen van blauwe zones en huidige betaald parkeerzones, worden er ontheffingen omgezet naar vergunningen. Deze zijn opgenomen in de derde rij.

De gebieden C en D hebben een ruim overschot, waardoor bewoners van zone A/B er ook kunnen parkeren. In de eerste jaren zal het gebruik hiervan beperkt zijn omdat er in zone A/B nog veel parkeerplaatsen zijn. In de toekomst neemt het aantal vergunningen in zone A/B af doordat nieuwe bewoners recht hebben op maximaal één vergunning. Het aantal parkeerders uit de zone A/B dat in de andere buurten parkeert zal daarom ook in de toekomst als het aantal parkeerplekken in het centrum door natuurlijk verloop afneemt beperkt blijven. De genoemde overloop bestaat overigens nu ook al. Parkeervergunningen van bewoners uit zone A/B gelden al in de Verzetsheldenwijk. In de toekomst kunnen deze bewoners ook in de Piratenwijk en zone D staan. In de huidige situatie kunnen bewoners van Graan voor Visch met hun ontheffing in de Piratenwijk staan. Dat kan straks niet meer. Dit voorkomt dat zij “gratis” naar het centrum kunnen om te winkelen. Daarvoor betalen zij hetzelfde tarief als iedere inwoner van Hoofddorp die niet in het centrum woont.

  • De bewoners van zone A/B mogen in de gebieden A/B tot en met E staan.  
  • De bewoners van zone C (Piratenwijk en Verzetsheldenwijk) mogen bij elkaar in de wijk staan, ze mogen in heel C gebied parkeren. In de huidige situatie is de Piratenwijk een blauwe zone waarbij de bewoners van Graan voor Visch ook in de Piratenwijk mogen parkeren. Dat is met het invoeren van betaald parkeren niet meer mogelijk.  
  • De bewoners van D gebied mogen in D staan.  
  • De bewoners van E gebied mogen in E staan.

Bekijk de pagina 'Nieuwe parkeeraanpak Stadscentrum Hoofddorpexterne-link-icoon' voor de kaart van het centrumgebied met zones A t/m E.

De openbare ruimte is beperkt en er moeten veel functies in opgelost worden. Bij herontwikkelingen moeten wij met veel aspecten rekening houden, zoals veiligheid, klimaatadaptatie, kabel en leidingen en groen. We zorgen er wel voor dat er voldoende parkeerplaatsen zijn in de toekomst. Daarom is uitgerekend hoeveel plaatsen er nodig zijn. Als we de ondergrondse parkeergarage bouwen en de parkeermaatregelen uitvoeren die de raad heeft besloten, dan is er voldoende ruimte.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

De eerste drie uur mag u gratis parkeren, met uw gehandicaptenkaart en parkeerschijf duidelijk in beeld. Dat is ook de huidige situatie en die wijzigt niet.

Nee, in de parkeergarage moet betaald worden.

Wanneer het Apriscoterrein (of Van der Zee-terrein) wordt opgeheven als parkeerterrein dan vervallen er ongeveer 12 gehandicaptenparkeerplaatsen. Op het parkeerterrein aan de Burgemeester van Willigenlaan zijn ook invalideparkeerplaatsen, wellicht moeten we deze tijdelijk uitbreiden. Ook zijn er invalideparkeerplaatsen in de ondergrondse parkeergarages. Er wordt een plan gemaakt om te kijken waar invalideparkeerplaatsen terugkomen in de toekomst. Denkbaar zijn meer plaatsen aan de Kruisweg. We zullen de belangenorganisatie bij het proces betrekken. Met de mensen die een invalideparkeerkaart op kenteken hebben, wordt contact opgenomen.

Met een invalideparkeerkaart kunt u op de aangewezen gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Wij zorgen dat er voldoende gehandicaptenparkeerplaatsen blijven.

Handhaving

Er wordt gehandhaafd in de blauwe zones. In tegenstelling tot betaald parkeren is het niet mogelijk om de blauwe zones met de scanauto te controleren. Hierdoor vindt de controle op blauwe zones te voet plaats, wat erg tijdrovend is. Er moet namelijk gecheckt worden of de auto van een vergunninghouder is of dat er gebruik wordt gemaakt van een blauwe schijf. Op korte termijn is er niet meteen een oplossing. Onze handhavers moeten naast parkeeroverlast ook andere zaken oppakken waardoor we onze capaciteit moeten verdelen.

De scanauto controleert alleen op de openbare weg, ook in de openbare hofjes, maar niet op eigen terrein. Er wordt door de scanauto alleen gehandhaafd op de tijden van betaald parkeren. Er is niet vooraf bepaald hoe vaak de scanauto’s controleren. Daarnaast kunnen handhavers (beperkt) handmatige (na)controles uitvoeren eventueel naar aanleiding van meldingen.

De scanauto kan zowel op parkeren zonder te betalen als op foutparkeren handhaven.

Een scanauto kan alleen handhaven op voertuigen met een kenteken. Een scanauto kan ook een controleren of bijvoorbeeld een auto met aanhanger op een plaats geparkeerd staat waar deze niet mag staan en dus niet in een parkeervak staat geparkeerd. Op verkeerd geplaatste kranen, containers en dergelijke wordt niet gehandhaafd door de scanauto. Wel wordt er gehandhaafd door handhavers.

Onze intentie is om een jaar na invoering van het betaald parkeren weer een parkeerdruktelling uit te voeren en deze tegen de nulmeting te houden. Mocht blijken dat de druk te hoog is dan zoeken we de juiste maatregel bij de overlast. Ook heeft de raad een motie aangenomen dat er gemonitord wordt of er parkeeroverlast in de Piratenwijk gaat ontstaan.   

Bewoners kunnen altijd hun klachten melden via het bestaande MOB loket (Meldingen Openbare Buitenruimte). Indien dit reden geeft tot eerder onderzoek (dan het jaar af te wachten) dan kunnen we dit oppakken. Bekijk hiervoor de website van de gemeente: ‘Klacht melden over uw buurtexterne-link-icoon’. Dit is het bestaande MOB loket. Hier kunt u overlast melden.  

Als uit de parkeerdruktelling zou blijken dat het systematisch te druk is in de wijk (boven de 85% bezet in de wijk) gaan we in gesprek met de buurt. Na een grondige analyse wordt naar mogelijkheden gekeken die we vervolgens met de bewoners bespreken. 

Met een blauwe zone kan niet goed gestuurd worden wie waar parkeert. Met betaald parkeren kan dit wel en zo kunnen we meer doen aan de parkeeroverlast van veel bewoners. Er wordt wel gehandhaafd alleen kost dit in blauwe zones veel meer tijd.

De gemeente heeft een pagina op de website: ‘Klacht melden over uw buurtexterne-link-icoon’. Dit is het bestaande MOB loket. Hier kunt u overlast melden. 

Overig

Het college van burgemeester en wethouders heeft in het coalitieakkoord opgenomen het aantal laadpalen te willen uitbreiden. Met de partner MRAelektrisch wordt hier hard aan gewerkt. Meer informatie over openbare laadpalen staat op de website van de gemeente: ‘Elektrische auto opladenexterne-link-icoon’. 

Er komt geen overgangsbeleid. De bewoners kunnen tijdig een vergunning aanvragen en worden op de hoogte gehouden van het nieuwe parkeerbeleid. 

Voor de maatregelen moeten de parkeerverordening en de aanwijzingsbesluiten aangepast worden. Hoe belanghebbenden daarbij betrokken worden is nog punt van uitwerking.