Dit is een website van de gemeente Haarlemmermeer

TROM

Aan het Dik Tromplein in het centrum van Hoofddorp komt gebouw TROM. De panden van de oude V&D en De Deining zijn in 2019 door de Segesta Groep uit Alkmaar aangekocht en inmiddels gesloopt. Dok architecten ontwerpt het gebouw dat straks bestaat uit winkels, horeca, 136 huurappartementen en een inpandige parkeergarage.

Het Dik Tromplein en omgeving is de plek van het historische centrum van Hoofddorp. Gebouwen zoals het Polderhuis, het Oude Raadhuis, de Marktpleinkerk en Hotel de Beurs herinneren daaraan. Ze ademen de sfeer uit van toen. Het Dik Tromplein was vroeger de plek van de markt en evenementen. Het is de bedoeling om deze locatie met een goede invulling en mix van winkels, horeca en wonen nieuw leven in te blazen. 

Trom ontwerp Dok architecten

Bron: Segesta groep, ontwerp Dok architecten.

Appartementen, horeca, winkels en parkeren

Het plan voor TROM gaat uit van 136 huurappartementen van verschillende grootte, verdeeld over zeven verdiepingen. Op de begane grond komen winkels en horecazaken met een terras van in totaal ongeveer 4000 m2. Parkeren voor bewoners en bezoekers van het stadscentrum kan op de eerste vier verdiepingen. In totaal komen er 296 parkeerplaatsen, waarvan er 190 openbaar zijn. De bewoners kunnen hun fietsen en scooters kwijt in de kelder. Op het dak van de parkeergarage komt een daktuin voor bewoners. TROM wordt duurzaam gebouwd. Onder andere door de daktuin met waterberging, zonnepanelen, hoogwaardige materiaalkeuze en een duurzaam energiesysteem.

Bron: Dok architecten

Interesse in een woning

Het is op dit moment nog niet mogelijk om in te schrijven op een woning in TROM. Ongeveer een half jaar tot een jaar voor oplevering worden de huurappartementen via makelaars aangeboden. Het is nog niet bekend welke makelaars dat zijn. Na de oplevering blijft Segesta eigenaar van TROM. De helft van de woningen zijn betaalbare huurwoningen die bestaan uit de sociale huur en middeldure huur met een grens aan de huurprijzen. De andere helft wordt verhuurd in de vrije sector. De woningtypes variëren van studio’s van ongeveer 32 m2 tot 4-kamerappartementen van 125 m2.

Trom ontwerp Dok architecten

Bron: Dok architecten

Bestuurlijke besluitvorming

Om TROM te kunnen bouwen, is er een nieuw bestemmingsplan nodig. In een bestemmingsplan staat bijvoorbeeld hoe hoog de gebouwen mogen zijn en dat winkels en horeca op de begane grond zijn toegestaan. Op 8 juni 2023 is het bestemmingsplan voor de bouw van TROM en de uitbreiding van de Marktpleinkerk vastgesteld door de gemeenteraad. Het bestemmingsplan heet ‘Hoofddorp Stadscentrum 3’. Het bestemmingsplan lag vanaf 22 juni 2023 zes weken ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon

Beroep op het bestemmingsplan afgewezen

Op het bestemmingsplan is beroep ingesteld bij de Raad van State. De Raad van State heeft op 5 juni 2024 uitspraak gedaan en de beroepen ongegrond verklaard. Hierdoor is het bestemmingsplan nu onherroepelijk en definitief geldig.  Meer informatie over het beroep leest u in het nieuwsbericht op InforMeer: ‘Raad van State geeft groen licht voor woningbouw Sem en TROMexterne-link-icoon

De volgende stappen richting start bouw

De uitspraak van de Raad van State is een belangrijke stap voor beide projecten. Een geldig bestemmingsplan is nodig om te bouwen. Daarnaast is ook de omgevingsvergunning voor TROM definitief. Deze vergunning is nodig voor activiteiten zoals bouwen en slopen. Voor de bouw van TROM is het nodig om een deel van het Dik Tromplein aan de openbaarheid te onttrekken. Dit betekent dat deze plek straks geen onderdeel meer is van de openbare ruimte. Tegen dit besluit van de raad loopt nog een beroep.  

Wat eraan voorafging

De gemeente heeft eerst een ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoofddorp Stadscentrum 3’ in de zomer van 2022 vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan lag tussen 10 juni en 21 juli ter inzage. Iedereen kon toen reageren op het plan. Zo een reactie heet een zienswijze. Reacties van inwoners en ondernemers hebben geleid tot een aanpassing in het bestemmingsplan: de mogelijkheid van de vestiging van een supermarkt op deze plek is nu uitgesloten. Verder is een bijlage die ontbrak bij het ontwerpplan alsnog toegevoegd. Ook heeft de gemeente zelf nog enkele verbeteringen aangebracht. Zo is het bouwvlak voor het TROM-gebouw verkleind, zijn er enkele regels toegevoegd en is er een nieuwe stikstofberekening gemaakt waarin rekening wordt gehouden met de bouwfase.

Op 4 april 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders ingestemd met het bestemmingsplan. Meer informatie hierover leest u in het bericht 'Bestemmingsplan voor bouw van TROM en uitbreiding Marktpleinkerkexterne-link-icoon'. Het bestemmingsplan wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Planning

Hieronder staat de voorlopige planning, onder voorbehoud van bestuurlijke besluitvorming en de lopende procedures:

2e  kwartaal 2024Verwachte start uitbreiding Marktpleinkerk
Eind 2024Verwachte start bouw TROM
2e  kwartaal 2025Verwachte oplevering uitbreiding Marktpleinkerk
1e kwartaal 2028Verwachte oplevering TROM
1e kwartaal 2028Opnieuw inrichten openbare ruimte

Inloopbijeenkomst mei 2022

Woensdag 11 mei 2022 organiseerde Segesta samen met Dok architecten, de gemeente Haarlemmermeer en de Protestantse Gemeente Hoofddorp een inloopbijeenkomst over de ontwikkeling van het TROM gebouw en de Marktpleinkerk. Tijdens de bijeenkomst werden buurtbewoners en geïnteresseerden op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen en er konden vragen worden gesteld.

Panelen tijdens bijeenkomst over ontwikkeling TROM en de Marktpleinkerk

Foto: tijdens de bijeenkomst stonden er verschillende panelen met informatie over de bouwplannen

De Marktpleinkerk

In februari 2024 is de uitbreiding van de Marktpleinkerk van start gegaan. De Protestantse Gemeente Hoofddorp wil de Marktpleinkerk uitbreiden om meer ruimte te hebben voor ontmoetingen en de jeugd onder één dak. De Marktpleinkerk is hier als kenmerkend gebouw erg geschikt voor, ook door de centrale ligging. In opdracht van de Protestante Gemeente Hoofddorp heeft Dok architecten het ontwerp gemaakt voor de uitbreiding aan de achterkant van de kerk om aan alle activiteiten van de kerkgemeenschap genoeg ruimte te bieden.

Uitbreiding Marktpleinkerk

De uitbreiding zal een grote ontmoetingsruimte, meerdere vergaderruimtes en op de 2e verdieping en in de nok een ruimte voor de jongeren van de kerk gaan huisvesten. Met hoge vides staan deze ruimten in zichtbare verbinding met elkaar en zijn de houten spanten overal volledig te beleven. Op de begane grond komen rondom de centrale ontmoetingsruimte ook ondersteunende ruimtes. Dit zijn bijvoorbeeld de grote keuken, een crèche voor kinderen tijdens de diensten of andere ontmoetingen en de kerkvergaderingen.

De uitbreiding wordt gebouwd met een volledig houten constructie. Er worden verschillende materialen opnieuw gebruikt en er komt een verwarmingssysteem zonder gas. De uitbreiding is hiermee duurzaam en toekomstgericht. De uitvoering van de uitbreiding van de Marktpleinkerk duurt naar verwachting tot Pasen 2025.

Uitbreiding kerk

Bron: Dok architecten

Contact

  • Vragen en/of opmerkingen over TROM kunt u stellen aan Segesta. U kunt contact opnemen met Mark Heddes via e-mail: segesta@segesta.nl.
  • Vragen en/of opmerkingen over de Marktpleinkerk kunt u stellen aan Protestante Gemeente Hoofddorp via e-mail: cvk@pghoofddorp.nl.
  • Vragen en/of opmerkingen aan de gemeente kunt u stellen aan projectmanager Esther Moeke. Stuur een e-mail naar esther.moeke@haarlemmermeer.nl of bel naar 0900 1852.